Περί Χρονολογήσεως

Ἡ χρονολογία (π.χ. 13998 ἅ ἕ Ἕ) σημαίνει καί προσδιορίζει τήν πιό πλησιέστερη βέβαια χιλιετίαν της ἀπό τό Σύμπαν (τόν Γαλαξίαν Ἀνδρομέδα καί διά τοῦ Ἀστερισμοῦ τοῦ Κυνός) ἐπί τοῦ Πλανήτου μας καί ἐπί τῆς Ἕ λ-λᾶ ἤ Ἕ λ-λᾶς ἐλεύσεως (ἕ) τῶν Ἑλλήνων (Ἕ).