ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ - ΑΠOKΛEIΣΤΙKH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE-TEYXOΣ 17 [ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999])

Παντελής Γιαννουλάκης: Κύριε Φουράκη, τό ὅτι εἶστε ὁ πρῶτος πού γράψατε περί τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον εἶναι ἕνα γεγονός γνωστό καί ἀδιαμφισβήτητο. Ἀπό τότε πού ἀποκαλύψατε μιά εἰδική ροή πληροφορίας σχετικά μέ τό μυστήριο τῶν Ἔψιλον -στήν ὁποία ἀργότερα εἶχα τήν τιμή νά συμμετέχω κι ἐγώ μέ τόν τρόπο μου- δώσατε ἕναν τελείως νέο χαρακτήρα στίς ὅλο καί ἀναπτυσσόμενες τάσεις περί τῆς ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί μιά νέα ἐλπίδα ὄτι τά πράγματα δέν εἶναι ἀφημένα στά χέρια τῆς τύχης. Δώσατε ἔνα νέο ὅραμα. Τό πολυσύνθετο ζήτημα τῶν Ἔψιλον ξεκίνησε ἀπό ἐσᾶς καί ἀπό τίς ἀποκαλύψεις σας, ἀπό τά βιβλία σας καί ἀπό τίς μετέπειτα πολυσυζητημένες συνεντεύξεις πού μου δώσατε, ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τίς πολύκροτες ἐμφανίσεις σας σέ διάφορες τηλεοπτικές ἐκπομπές καί μέσα ἀπό τά ἄρθρα σας. Ἔπειτα ἀπό ὅλα αὐτά, εἶναι γεγονός -τουλάχιστον γιά τούς ἐνημερωμένους ἀνθρώπους- ὅτι τά κείμενα τῶν βιβλίων σας καί τῶν συνεντεύξεών σας, καθώς καί τά λεγόμενά σας, ἀντιγράφτηκαν ἐκτενῶς καί ἀσύστολα καί πολλές φορές κατά λέξη, ἀπό διάφορους ἐπίδοξους συγγραφεῖς καί μελετητές πού ἐμφανίστηκαν ξαφνικά ἀπό τό πουθενά καί κυκλοφόρησαν βιβλία πάνω σ' αὐτό τό θέμα, προσπαθώντας νά τό παρουσιάσουν ὡς δικό τους, ἤ ἀκόμη καί νά ἐκμεταλλευτοῦν τόν τεράστιο θόρυβο πού δημιουργήσατε, καί νά ἰσχυριστοῦν ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ Ἔψιλον ἤ ὅτι σχετίζονται στενά μέ τούς 'Έψιλον, ἤ ἀκόμη ἔφτασαν καί στό σημεῖο νά δημιουργήσουν διάφορες ἀνύπαρκτες «Ὁμάδες-Ε». Τό ἴδιο ἔκαναν καί διάφορα περιοδικά πού ἔσπευσαν νά ἐκμεταλλευτοῦν τή δημοσιότητα τοῦ ζητήματος καί παρουσίασαν πληθώρα ἀρθρογράφων καί ἄρθρων πού προσπαθοῦσαν νά βγάλουν ζουμί ἀκόμη καί ἀπό τήν πέτρα, συχνά ἐφευρίσκοντας δικά τους πράγματα καί συνδέοντας τό εἰδικό αὐτό ζήτημα σχεδόν μέ τά πάντα στήν ἀναζήτησή τους γιά ἐπιτυχημένες προεκτάσεις. Ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά μπερδευτεῖ σοβαρά ὅλο καί περισσότερος κόσμος πού ἐνδιαφέρεται γιά τό ζήτημα. Στή δική μου ταπεινή ἀντίληψη, ὅλα αὐτά ἐμπεριέχουν ἕνα κομμάτι ἐμπορικῆς ἐκμετάλλευσης (τό ζήτημα «πουλάει»), ἕνα κομμάτι ἀφέλειας καί μισαλλοδοξίας, γραφικῆς φιλοδοξίας ἀκόμη καί προσωπικῆς παράνοιας τῶν διαφόρων «θιασωτῶν», ἀλλά καί ἕνα κομμάτι σοβαρά ὕποπτο πού φαίνεται νά στοχεύει σέ μιά παραπληροφόρηση καί ἀκύρωση τῶν σοβαρῶν ἀποκαλύψεων πού ἔχουν γίνει μέχρι τώρα ἀπό σας καί ἀπό τούς συνεργάτες σας. Τήν ἔντιμη θέση σας ἀπέναντι στό ζήτημα τή γνωρίζω καλά (καί μπορῶ νά ἐγγυηθῶ γι' αὐτήν εἰλικρινά καί χωρίς φόβο), ὄχι μόνο διότι σας γνωρίζω προσωπικά γιά ἀρκετά χρόνια, ἀλλά καί γιατί οὐδέποτε κυκλοφορήσατε κάποιο βιβλίο μέ τόν τρανταχτό τίτλο «Ὁμάδα Ἔψιλον» στό ἐξώφυλλό του (κάτι πού θά ἦταν τό πρῶτο πράγμα πού θά ἔκανε κάποιος πού θά ἤθελε νά ἐκμεταλλευτεῖ τό ζήτημα γιά ὁποιονδήποτε ἀπό τούς παραπάνω λόγους), παρ' ὅλα αὐτά ὁ τίτλος αὐτός δικαιωματικά σας ἀνήκει καί ἀποτελεῖ πνευματική σας ἰδιοκτησία, ἀλλά οὐδέποτε κινήσατε νομικές διαδικασίες ἐναντίον ὄλων ἐκείνων πού ἐκμεταλλεύτηκαν τίς μελέτες σας ἀντιγράφοντάς τες ἐπακριβῶς, (ἐνῶ ἔφτασαν ἀκόμη καί στό σημεῖο νά ἰσχυρίζονται ὅτι τά κείμενά τους τά δίνουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἔψιλον, ἤ ἀκόμη καί ὄτι ἐσεῖς ἀντιγράφετε ἀπ' αὐτούς, παρ' ὅλη τή φανερή χρονική διαφορά τῶν δημοσιεύσεων, ἐνῶ ἀντίστοιχα ἄρχισαν νά ἐμφανίζουν διάφορους τίτλους ἀνύπαρκτων ὁμάδων ὡς «θυγατρικές» τῶν Ἔψιλον, φυσικά μέ τούς ἑαυτούς τους ὡς ἀρχηγούς). Στίς ἐπίμονες κατά καιρούς πιέσεις μου νά κινήσετε νομικές διαδικασίες ἐναντίον ὅλων αὐτῶν, γιά νά ξεκαθαρίσουμε τό τοπίο, γνωρίζοντας ὅτι ἀδράνειά σας ἐνθάρρυνε τόν καθένα νά λέει ὅτι τοῦ κατεβαίνει μέ ἀποτέλεσμα νά γελοιοποιεῖται τό ὅλο θέμα καί μαζί του καί ὅλοι ἐμεῖς πού τό κινήσαμε, (κάτι γιά τό ὁποῖο ἀπέκτησα κι ἐγώ προσωπική πείρα γιά τό ἄλλο «καυτό» ζήτημα τῆς Κούφιας Γῆς, πού ἔτυχε ἀκριβῶς τῆς ἴδιας κατάστασης: ἀντιγραφές, ἀπειλές ἐναντίον μου, συκοφαντίες, παραπληροφόρηση, ἐκμετάλλευση, κλπ, ὥσπου τό κατοχύρωσα νομικά καί ἀναγκάστηκα νά χαμηλώσω λίγο τούς τόνους), ἀπέναντι στίς πιέσεις μου αὐτές, ἐσεῖς πάντα μου ἀπαντούσατε ὅτι μιά δική σας πολεμική στάση θά δίχαζε τόν ἤδη εὔθραυστο χῶρο σέ μιά κρίσιμη περίοδο γιά τά ἑλληνικά θέματα, καί θά ἔβλαπτε σοβαρά τήν ὅλη προσπάθεια τῶν Ἔψιλον. Λαμβάνουμε καθημερινά δεκάδες ἐπιστολές ἀναγνωστῶν πού ἐκδηλώνουν τή σύγχυσή τους ἀπέναντι στό τί τελικά συμβαίνει μέ ὅλα αὐτά, ἐνῶ τήν ἴδια ἀγανάκτηση καί μπέρδεμα συναντῶ καί στούς ἀμέτρητους ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους συνομιλῶ προσωπικά γιά τό ζήτημα. Ὅπως ἐγώ βλέπω τά πράγματα, αὐτά ἔχουν θολώσει ἀνεπανόρθωτα καί εἰλικρινά δέν γνωρίζω γιατί αὐτοί οἱ περιβόητοι Ἔψιλον δέν κάνουν κάτι τέλος πάντων γιά νά τά ξεθολώσουν .Ἴσως αὐτή θολούρα νά τούς ἐξυπηρετεῖ τελικά, γιά νά μποροῦν νά εἶναι «παντοῦ καί πουθενά» καί γιά νά θολώνουν ἤ νά ὑπερτιμοῦνται τά διάφορα ἴχνη τους. Ἴσως ὅμως νά μήν κάνουν τίποτε, γιά τούς ἴδιους λόγους πού μέχρι τώρα δέν κάνατε τίποτε κι ἐσεῖς.

Στό μεταξύ, πληθώρα παραπληροφόρησης ἀπό ὕποπτους ἤ τυχάρπαστους ἀνθρώπους συνεχίζεται χωρίς κανένα ἐμπόδιο, ἐνῶ ἔχουμε ἐντοπίσει καί ἀκόμη μιά νέα σοβαρή κίνηση ἐκμετάλλευσης καί παραπληροφόρησης ὁποία θά δώσει «ἐκ τῶν ἔσω» τό τελικό χτύπημα γελοιοποίησης καί μπερδέματος: αὐτό εἶναι κάποια κίνηση πού ἐτοιμάζει σύντομα κάποιος κύκλος ἀνθρώπων, πού ἀποτελεῖ κομμάτι μιᾶς συνωμοσίας διαφόρων κύκλων πού προσπαθοῦν νά κατευθύνουν τό θέμα μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά τό ἐλέγχουν διάφορα ἀνθελληνικά κυκλώματα τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἔχετε καταγγείλει, ὄχι χωρίς προσωπικό κόστος καί κίνδυνο τῆς ἀκεραιότητάς σας.

Ἐγώ καί πολλοί ἄλλοι ἄνθρωποι, κρίνουμε ὅτι αὐτήν τήν ἐποχή διανύουμε μιά εὐαίσθητη περίοδο μέ ἄγνωστα τελικά ἀποτελέσματα, γι' αὐτό καί ἔκρινα ὅτι ἴσως νά ἦρθε στιγμή νά ξεκαθαριστοῦν τελειωτικά ὁρισμένα πράγματα σχετικά μέ τό τεράστιο ζήτημα τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον. Μέ τήν ἄδειά σας χρησιμοποιῶ τόν «τρανταχτό» τίτλο Ὁμάδα Ἔψιλον στό ἐξώφυλλό του SΤRΑNGE, γιά νά καλέσω ὄλους τούς ἀνθρώπους πού ἀσχολοῦνται μέ τό θέμα καί νά παρακολουθήσουν τή διαδικασία αὐτοῦ τοῦ ξεκαθαρίσματος. Δέν μέ διάκρίνει οὔτε προχειρότητα οὔτε ἀφέλεια, νά νομίζω πώς μπορεῖ ἕνα τόσο πολύπλοκο, εὐαίσθητο καί μπερδεμένο ζήτημα νά θιχτεῖ καί νά ξεκαθαριστεῖ σωστά μέσα ἀπό τίς λιγοστές σελίδες πού μπορεῖ νά διαθέσει ἕνα μηνιαῖο περιοδικό, ἀλλά ἴσως ἄν προσπαθήσουμε νά τό κάνουμε σέ μερικά τεύχη, μιά τέτοια κίνηση νά ἀποτελέσει ἕνα καθοριστικό βῆμα στή χάραξη κάποιων ξεκάθαρων συντεταγμένων. Ἔτσι λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ προσωπικά, νά μᾶς μιλήσετε χωρίς φόβο καί πάθος, νά τολμήσετε νά θίξετε ὁρισμένα εὐαίσθητα πράγματα, νά καταθέσετε τήν προσωπική σας ἀγωνία καί τίς περιπέτειές σας μέ ὅλα αὐτά, βοηθώντας ὅλους ἐμᾶς νά καταλάβουμε τί συμβαίνει τελικά, πρίν οἱ κινήσεις τίς ὁποῖες περιέγραψα περιπλέξουν ἀκόμη περισσότερο τά πράγματα. Μ' αὐτόν τό σκοπό ζήτησα τή βοήθεια καί πολλῶν ἄλλων σοβαρῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἤ συνδεθεῖ σοβαρά μέ τό ζήτημα. Σ' αὐτό τό πνεῦμα λοιπόν, σᾶς ρωτῶ εὐθέως καί σας παρακαλῶ νά μοῦ ἀπαντήσετε λεπτομερῶς καί ξεκάθαρα: Πότε καί πῶς ὑπέπεσε γιά πρώτη φορά στήν ἀντίληψή σας ὕπαρξη τῆς λεγόμενης Ὁμάδας Ἔψιλον;

Ἰωάννης Φοuράκης: Θά ἐπιχειρήσω νά σᾶς δώσω κάποια εὐνόητη καί ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση, κατά τήν ὁποία ὅμως εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀποφύγω ὅσο μπορῶ τήν ἀναφορά κάποιων συγκεκριμένων καί λεπτομερειακῶν πληροφοριῶν καί ἀναφορῶν, ἄν καί θά προσπαθήσω νά τό κάνω χωρίς νά ξεπεράσω τά ὅρια πού μου ἐπιβάλλονται Ἡ ἀποφυγή αὐτή, ὅπως ἴσως θά πρέπει νά εἶναι αὐτονόητο, θά γίνει ὄχι μόνο ἐπειδή ἀγνοῶ ὅλες -σχεδόν- τίς λεπτομέρειες τῆς ἰδρύσεως, τῆς συγκροτήσεως, τῶν σκοπῶν καί τῆς δράσεως τῆς Ὁμάδας αὐτῆς, ἀλλά καί ὅτι δέν ἦρθε -κατ' αὐτήν- ἀκόμη περίοδος τῆς αὐτοπαρουσίασής της καί τῆς «ἐπίσημης» ἐμφάνισής της στήν ἐθνική σκηνή τῆς Ἑλλάδας καί κυρίως στή διεθνῆ καί παγκόσμια σκηνή. Κατά τίς σαφῶς προσωπικές μου ἀναλύσεις καί ἐκτιμήσεις, σᾶς ἀνακοινώνω γιά πρώτη φορά ἀπ αὐτές τίς σελίδες, ὅτι πρώτη «ἐπίσημη» παρουσία τῆς στήν ἐθνική καί στή διεθνή σκηνή, θά ἀρχίσει νά γίνεται ἀντιληπτή καί ἐμφανῆς κατά -ἤ ἀμέσως μετά- τό 2004, δηλαδή τό ἔτος ὅπου ὑποτίθεται ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν οἱ παγκόσμιοι Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες στήν Ἑλλάδα...

Λοιπόν, κάποιες πρῶτες ἀόριστες -καί σαφῶς ἀκατανόητες γιά μένα τότε- νύξεις ἤ ἀναφορές περί τῆς ὕπαρξης μιᾶς κάποιας Ὀμάδας ἤ Ὀργάνωσης EΛΛHNΩN, πού σχεδίαζε καί προγραμμάτιζε ἕνα μακροπρόθεσμο ἀγῶνα ὑπεράσπισης τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας, μοῦ δόθηκαν τό 1973-74 ἀπό τόν φίλο μου, παραστάτη μου καί Διδάσκαλό μου, ἀείμνηστο Παῦλο Βαρδινογιάννη. Αὐτές τίς νύξεις καί ἀναφορές, ἄρχισε νά μοῦ τίς κάνει ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τήν πενταετῆ αὐτοεξορία τοῦ στό ἐξωτερικό, ὅπου ξεκίνησε νά κάνει πολιτικές ἐπαφές καί συζητήσεις μέ τόν ἀρχηγό τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης, Γεώργιο Παπαδόπουλο. Σ' αὐτές του τίς ἐπαφές καί συζητήσεις, ἀντέδρασα ἔντονα καί οἱ ἀντιδράσεις μου αὐτές εἶχαν ὡς ἐπακόλουθο ἀλλεπάλληλες, πολυήμερες καί ἔντονες λογομαχίες μας καί συζητήσεις ἐπί συζητήσεων. Στή διάρκειά τους, ἀναγκάστηκε νά μοῦ ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ πώς ἐπιστροφή τοῦ στήν Ἑλλάδα καί οἱ ὑποχρεωτικές ἐπαφές του καί συζητήσεις του μέ τήν ἠγεσία τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης, δέν ἔγιναν οὔτε μέ δική του πρωτοβουλία, οὔτε γιά δικούς του πολιτικούς ἤ ἄλλους λόγους καί στόχους, ἀλλά ἔγιναν βάσει ἑνός μακροπρόθεσμου σχεδίου ὑπεράσπισης τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό ὁποῖο εἶχε συνθέσει καί συγκροτήσει μιά ὁμάδα Ἑλλήνων, πού ἐκεῖνοι πού τήν ἀποτελοῦσαν δέν ἦταν οὔτε συνεργάτες, οὔτε φίλοι, οὔτε θαυμαστές τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης, ἀλλά ὑπῆρχε σειρά εἰδικῶν λόγων γιά τίς ἐπαφές αὐτές. Στίς ἐπίμονες καί συνεχεῖς ἐρωτήσεις μου, νά μοῦ πεῖ ποιοί ἦταν αὐτοί καί ποιές ἦταν οἱ πολιτικές τούς πεποιθήσεις καί βλέψεις, μοῦ ἀπαντοῦσε: «Εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ, κυρίως τῆς διασπορᾶς, μέ μεγάλη ἐπιστημονική καί οἰκονομική ἐπιφάνεια, πού δέν ἀνήκουν σέ καμιά ἀπολύτως πολιτική παράταξη, παρ' ὅτι γιά λόγους στρατηγικῆς συνεργάζονται περιστασιακᾶ μέ ὅλα τά κόμματα, φυσικά μή ἑξαιρουμένης καί τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης. Δέν ἔχουν πολιτικές πεποιθήσεις παρά μόνο ἕνα ἀκατανίκητο ὅραμα. Αὐτό εἶναι ἀναγέννηση τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Αὐτό ὅμως, κατ' αὐτούς, εἶναι δυνατόν νά δρομολογηθεῖ ἀφότου δημιουργηθοῦν, καλλιεργηθοῦν καί ἀναπτυχθοῦν σειρές προϋποθέσεων καί συνθηκῶν...» Ἡ βασικότερη ἐκ τῶν πρώτων, εἶναι ἐπίτευξη τῆς σταδιακῆς καί σταθερής ἀπελευθέρωσης τῆς Μητροπόλεως τούς Ἑλλάδας, ἀπό τήν κατοχή τῶν Ἀγγλοαμερικανῶν, ὀποία εἶναι πιό σκληρή καί καταστρεπτική ἀπό αὐτήν τῶν Τούρκων καί τῶν Γερμανῶν. Αὐτοί οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ συγκροτοῦν μιά πολυεπίπεδη ὀργάνωση παρόμοια μέ αὐτήν τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας, ὁποία εἶναι φυσικά μυστική, καί πού οἱ ἰδεολογικοί τῆς Πατέρες εἶναι, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, οἱ: Λουκᾶς Νοταρᾶς, Μάρκος Εὐγενικός, Γεῶργιος Σχολάριος, Κύριλλος Λούκαρης, Πλήθων Γεμιστός, Κοσμᾶς Αἰτωλός, οἱ τοῦ Καφενείου τῶν Παρισίων καί οἱ: 'Άγγελος Σικελιανός, Περικλῆς Γιαννόπουλος, Λίνος Καρζής, 'Ιων Δραγούμης, καί Ἐλευθέριος Πρόκος...

Γιά νά ἀρχίσουν, ὅπως μου εἶπε, οἱ διαδικασίες δρομολόγησης καί δημιουργίας τῶν προϋποθέσεων αὐτῶν, θά πρέπει νά δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες ἰδεολογικές, πολιτικές, στρατηγικές καί κυρίως πνευματικές, συνθῆκες. Τοῦτες, φυσικά, δέν γίνεται νά δημιουργηθοῦν ἀπό τή μιά μέρα στήν ἄλλη. Ἡ δημιουργία, ἐδραίωση καί ἀνάπτυξή τους ἀπαιτεῖ πάρα πολλά χρόνια, (ὅπως καί ἔγινε, μέ τό ρεῦμα πού βιώνουμε τελικά τήν τελευταία πενταετία). Οἱ συζητήσείς μας αὐτές, σέ συνδυασμό μέ πνευματονοητικές ρυθμίσεις, κυρίως μέσα ἀπό τή μελέτη καί ἑρμηνεία ἔργων τοῦ Ἀριστοτέλη καί Θουκυδίδη, διάρκεσαν ἕως τήν ἐπιστροφή τοῦ Παύλου στό 'Άστρο ἀπό τό ὁποῖο εἶχε ἔρθει.. Ἡ πρώτη ἀπό ἐμένα, περίπου νεφελώδης ἀλλά ἄμεση, ἀντίληψη περί τῆς ὕπαρξης τῆς ὁμάδας αὐτῆς τῶν ΕΛ-ΛHNΩN, ἄρχισε νά διαμορφώνεται ὅταν -μετά ἀπό τήν παρότρυνση καί σύσταση τοῦ φίλου μου, παραστάτη καί Διδάσκαλού μου Παύλου Βαρδινογιάννη- γνωρίστηκα, τήν περίοδο ἀκόμη τῆς δικτατορίας, μέ τόν ἀείμνηστο Τζώρτζη Ἀθανασιάδη, δηλαδή τόν δολοφονημένο ἀπό τήν 17 Νοέμβρη ἐκδότη τῆς ἐφημερίδας Βραδυνῆ...

Π. Γ. : Καί ὁ Ἀθανασιάδης ἦταν μέλος τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον;

Ι. Φ. : Δέν τό γνωρίζω. Ἁπλῶς, μπορῶ νά τό ὑποθέσω, στηριζόμενος στό ὅτι τόν ἐπισκέφτηκα καί τόν γνώρισα μέ παρότρυνση τοῦ Παύλου Βαρδινογιάννη, προκειμένου, ὅπως μου εἶπε, νά συζητήσω ὅπως καί ἔγινε- καί μ' αὐτόν τίς ἀνησυχίες μου γιά τήν πορεία "τῶν μεγάλων ἐθνικῶν θεμάτων" τῆς Ἑλλάδας...

Π. Γ. : Πότε καί πού τόν συνάντησες καί τί περίπου συζητήσατε, ὅπου ἀπό τή συζήτησή σας αὐτή νά ἀπεκόμισες τήν ἐντύπωση ὅτι κι αὐτός ἀνῆκε στήν Ὁμάδα ποῦ σου εἶχε ἀορίστως ἀναφέρει ὁ Παῦλος Βαρδινογιάννης;

Ι. Φ. : Τόν συνάντησα 3-4 φορές κατά τά τέλη τοῦ 1973 καί στίς ἀρχές τοῦ 1974. Ἐγώ, ἔπειτα ἀπό συνεννόηση μέ τόν Παῦλο Βαρδινογιάννη, τόν ἐπισκέφτηκα στό γραφεῖο του τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς. Καί κατά τήν πρώτη μου ἐπίσκεψη καί κατά τίς ἐπόμενες, εἶχε πεῖ στούς κλητῆρες του, Σκουρτιδάκη καί  Ὀδυσσέα, νά μέ περάσουν ἀμέσως στό γραφεῖο του μόλις ἔρθω. Ὅταν ὅμως ἔφευγα, πάντα περνοῦσα ἀπό τήν αἴθουσα σύνταξης τῆς ἐφημερίδας καί συζητοῦσα γιά λίγη ὥρα τά τρέχοντα, τήν περίοδο ἐκείνη, γεγονότα, μέ τόν τότε συντάκτη της, φίλο μου Γεώργιο Τράγκα, τόν πασίγνωστο πλέον δημοσιογράφο, τηλεπαρουσιαστή καί σημερινό διευθυντή τῆς ἐπανεκδοθήσας Βραδυνῆς. Κατά τήν πρώτη μου ἐπίσκεψη, ἐξέφρασα καί στόν Ἀθανασιάδη τίς ἀνησυχίες μου γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ὅπως τοῦ Αἰγαίου, τό Κυπριακό, ἀλλά κυρίως τοῦ λεγόμενου «Μακεδονικοῦ». Μ' ἄκουσε γιά πολύ ὥρα καί μέ προσοχή, καί μέ παρακάλεσε ὅσα τοῦ εἶπα νά τοῦ τά πάω μετά ἀπό δέκα μέρες γραπτῶς καί ἀναλυτικότερα. Τήν ὁρισμένη μέρα καί ὥρα μέ περίμενε. Τοῦ ἔδωσα ἕνα πολυσέλιδο χειρόγραφό μου κείμενο, τό ὁποῖο διάβασε μέ προσοχή καί μετά μου εἶπε κατά λέξη: «Ἔχεις κι ἐσύ τό ἴδιο μ' ἐμᾶς ὅραμα...» Μοῦ ἔκανε μερικές σημαντικές παρατηρήσεις καί ὑποδείξεις καί μου εἶπε: «Θά κάνω κάποιες φραστικές καί διορθωτικές παρεμβάσεις στό κείμενό σου αὐτό, καί θά τό πάρεις νά τό ξαναγράψεις καί θά μοῦ τό φέρεις, διότι θά τό διαβάσουν καί οἱ ἄλλοι..» Ἀναφέρομαι σ' αὐτό τό κείμενο, μέ τίς διορθώσεις ἀπό τό χέρι του, διότι πρόσφατα τό ξαναβρήκα καί ἐλπίζω νά τό καταχωρήσω σέ κάποιο ἐπόμενο βιβλίο μου.

Ἡ ἀναφορά μου αὐτή στόν ἀείμνηστο Τζώρτζη Ἀθανασιάδη, ἴσως δέν θά ἔπρεπε νά γίνει. Ὅμως αὐτή ἔγινε καί διότι: ὅπως ἤδη γνωρίζεις τόν δολοφόνησε 17η Νοέμβρη, ὅπως δολοφόνησε καί ἄλλους ΕΛΛΗΝΕΣ. Μεταξύ τῶν τελευταίων ἦταν καί οἱ: Τσάντες, Ἀθανασιάδης-Μποδοσάκης, Μομφεράτος (μᾶλλον ἕνας ἀπό τούς ἀποταμιευτές τῶν Ἔψιλον), καί Μπακογιάννης. Ἀφοῦ λοιπόν τόν δολοφόνησαν μόνο καί μόνο ἐπειδή ἦταν ΕΛΛΗΝ καί ἀνῆκε, ἴσως στήν Ὁμάδα πού προανέφερα, ἄρχισαν καί νά τόν λασπολογοῦν. Τήν ἐκτόξευση τῆς λάσπης τήν ἀνέθεσαν σ' ἕναν περιθωριακό ἀριστεριστή, ὁ ὁποῖος παριστάνει τό δημοσιογράφο. Αὐτός ὁ πολύ συμπλεγματικός δημοσιογραφίσκος, ὁ ὁποῖος διείσδυσε καί ὡς «ἐλεύθερος ρεπόρτερ» στήν ἐφημερίδα Αὐγή, ἀπό τήν ὁποία τελικά ἐκδιώχθηκε, ὡς «φτηνός πολυπρακτορίσκος». Σέ δημοσίευμά του, περιγράφει τήν ἰδεολογία, τούς στόχους καί μέρος τῆς δράσης τῶν «ἀνταρτικῶν ὀργανώσεων τῶν πόλεων», ἀναφέρει πώς ὅπως τοῦ εἶπαν στήν ΚΥΠ «σ' αὐτήν ὑπάρχει ἕνα ἔγγραφο στό ὁποῖο συγκαταλέγονται καί κάποια στοιχεῖα καί πληροφορίες ὅπου ἀναφέρουν πώς ὁ μακαρίτης Ἀθανασιάδης εἶχε σχέσεις μέ ἕνα μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου ὅπλων καί ἡρωίνης...»

Ἡ συνδυαστική μου ἀναφορά στόν ἀείμνηστο Τζώρτζη Ἀθανασιάδη, καί στόν πρακτορίσκο πού «ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς» (ἔτσι νομίζει) ἔριξε λάσπη στό μνῆμα τοῦ Ἀθανασιάδη, ἔγινε καί διότι: 
α) τή λάσπη πού τό ἄτομο αὐτό ἔριξε δέν τήν ἔπλασε τό ἴδιο. Αὐτήν του τήν ἔδωσε πλασμένη ὁ «ἰνστρούκτορας» τῆς 17ης Νοέμβρη, Στάθης ......
β) τό ἄτομο αὐτό, ὅπως νομίζω, θά κληθεῖ πολύ σύντομα -μᾶλλον τόν ἄλλο μήνα- καί ἐνώπιον τοῦ Ἐφετείου, γιά νά ἀπαντήσει ὄχι μόνο γιατί πέταξε «ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς» λάσπη στό μνῆμα (καί ὄχι τάφο) τοῦ ΕΛΛΗΝΑ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη, ἀλλά καί ποιᾶς μορφῆς καί ἔκτασης εἶναι οἱ σχέσεις του καί οἱ διασυνδέσεις του, τόσο μέ τό «Ἰνστιτοῦτο Εἰρήνης» τῆς Κόστα Ρίκα, ὅσο καί μέ κάποιον Βασιλείου, ἤ Μαυρίκιο, ἤ Ἰσαχάρ, ἤ Χαναᾶν, κλπ. Οἱ ἐρωτήσεις αὐτές, καί πολλές ἄλλες σχετικές, θά τοῦ ὑποβληθοῦν, ὄχι μόνο διότι ὁ δεύτερος εἶναι -ἤ ἔστω ἴσως εἶναι- ὁ συντάκτης καί ὁ ἀποστολέας τῆς τελευταίας προκήρυξης τῆς 17ης Νοέμβρη, ἀλλά εἶναι ἀναμφίβολα καί ὁ ὀργανωτής, καθοδηγητής καί χρηματοδότης τῆς «Ἑστίας...», καθώς καί ἐκεῖνος πού ἐπί μιᾷ πενταετία, χρησιμοποιώντας διάφορα κοινόχρηστα τηλέφωνα, ὅπως π.χ. τό 322.8773 τοῦ 250υ Γυμνασίου Ἀθηνῶν, καί τό 645.4482 τῆς Τράπεζας Κύπρου, (τά νούμερά μου τά ἔδωσε ὁ Ο.Τ.Ε. ἔπειτα ἀπό παρακολούθηση τῆς γραμμῆς μου), μέ ἔπαιρνε τηλέφωνο ἑπτά μέ δέκα φορές τήν μέρα καί μέ ἀπειλοῦσε. Ἀναφέρομαι στή σχέση τοῦ λασπολόγου «φτηνοῦ πολυπρακτορίσκου» μέ τόν Στάθη (ἤ Εὐστάθιο, ἤ Χαναᾶν, ἤ Ἰσαχάρ, ἤ Βασιλείου, ἤ «πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ του Π.Α.Κ.»), διότι σύντομα θά φιγουράρει ὡς συνεργάτης -κατ' ἀρχάς- (ὅπως ἄρχισαν νά φιγουράρουν καί τά ἄλλα «παιδιά» τοῦ τελευταίου καί τῆς «Ἑστίας...») ἑνός γνωστοῦ περιοδικοῦ «ἀναζήτησης», ἀλλά καί στή συνέχεια ὡς ἐκδότης ἤ διευθυντής ἑνός νέου «ἑλληνοκεντρικοῦ καί φιλορθόδοξου» περιοδικοῦ. Αὐτονόητο εἶναι πώς δυσνόητη τούτη ἀναφορά μου ἀποτελεῖ μιά σηματοδοτική προκαταγγελία -ἤ ἔστω προαναγγελία- περί τῶν σχεδίων των σήμερα συνασπισμένων ἀνθελληνικῶν κέντρων, «ἑστιῶν», λεσχῶν, φατριῶν καί ὁμάδων, ὅπως π.χ. τῶν Σιωνιστῶν, Μορμόνων, Μασονίσκων, ἀλλά καί τῶν Βουδιστῶν τῆς βουδιστικῆς αἱρέσεως «Μπόν» ἤ μελανοχιτώνων (πού τώρα ἔχουν ἀλλάξει τό χιτώνα τους σέ κεραμιδή-κίτρινο)...

Π. Γ. : Ὅλα αὐτά πού λέτε εἶναι πολύ σοβαρά, καί σίγουρα πρέπει νά ἐρευνηθοῦν ἀμέσως ἀπό κάποιους ἀρμόδιους. Ἀλλά στήν περίπτωση αὐτῆς τῆς διερεύνησης, πρέπει νά σημειώσω ὅτι ἐγώ προσωπικά δέν γνωρίζω ἀπολύτως τίποτε -οὔτε μ' ἐνδιαφέρει- οὔτε ἀσπάζομαι τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά πού λέτε περί τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καί αἱρέσεων, ἁπλά εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τά δημοσιεύσω ἀκριβῶς γιά νά τύχουν τῆς ἀνάλογης ἔρευνας. Ὁ δικός μου στόχος εἶναι νά σᾶς ρωτήσω καί νά μάθω, γιά λογαριασμό τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ περιοδικοῦ, ὅσο περισσότερες πληροφορίες μπορῶ νά σᾶς ἀποσπάσω γιά τή θρυλική πλέον Ὁμάδα Ἔψιλον, διότι ξέρω -ὅπως ξέρουν καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό ζήτημα- ὅτι εἶστε ὁ πρῶτος πού μιλήσατε καί γράψατε δημοσίως γι' αὐτήν, ἀλλά καί ὁ μόνος πού γνωρίζετε πράγματι κάποια ἔστω καί σκόρπια στοιχεῖα. Γι' αὐτό καί σέ ρωτῶ εὐθέως: Μετά τήν πρώτη ἀντίληψη πού σχημάτισες ἀπό τίς συζητήσεις σου μέ τόν Παῦλο Βαρδινογιάννη καί τόν Τζώρτζη Ἀθανασιάδη γιά τήν ὕπαρξη τῆς Ὁμάδας πού ἀνέφερες, ποιά ἦταν τά ἄλλα στοιχεῖα, ἤ ἔστω οἱ πληροφορίες, πού σου δημιούργησαν τή σταθερή ἐντύπωση πώς ὑπῆρχε αὐτή ἡ Ὁμάδα καί δράση της;

Ι. Φ. : Οἱ πρῶτες ἀόριστες ὑπόνοιές μου γιά τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς Ὁμάδας, δίχως τότε ἀκόμη νά μάθω περί τοῦ ὀνόματος Ἔψιλον, προκλήθηκαν ὅπως ἀνέφερα ἀπό τίς συζητήσεις μου μέ τόν Βαρδινογιάννη καί τόν Ἀθανασιάδη. Αὐτές οἱ συζητήσεις ἔγιναν ὅταν ἀκόμη εἴχαμε ἐδῶ τή δικτατορία. Ὅταν αὐτή ἀνετράπη, καί ἦλθε ἡ λεγόμενη Μεταπολίτευση, ἔκανα ἕνα ἀκόμη ἀπό τά πολλά τραγικά σφάλματα πού ἔχω κάνει. Μέ τήν παρότρυνση διάφορων παλιῶν φίλων μου ἀπό τήν Ε.Δ.Η.Ν., δηλαδή τήν ὀργάνωση τῆς νεολαίας τῆς Ἔνωσης Κέντρου, καί κυρίως μέ τήν παρότρυνση τῶν Θανάση Τρίτσα, Γιάννη Βολάνη καί Βασίλη Βασιλάτου, ἐπανήλθα στήν ἔντονη κομματική δράση ἐντασσόμενος στό ἀνασυσταθέν κόμμα της Ε. Κ. ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Γεώργιου Μαύρου. Αὐτή μου ἡ κομματοποίηση ὄχι μόνο δέν μου ἄφησε τά ἀπαραίτητα χρονικά περιθώρια γιά νά συνεχίσω τίς συζητήσεις μου μέ τόν Διδάσκαλό μου Παῦλο Βαρδινογιάννη, ἀλλά ὁδήγησε ἀκόμη καί στό νά ψυχραθῶ μαζί του, ἐξαιτίας τῶν διαφορετικῶν κομματικῶν μας ἐπιλογῶν. Γιά ἕνα χρονικό διάστημα 4-5 ἐτῶν, εἶχα διακόψει τις σχεδόν καθημερινές συναντήσεις μου μαζί του καί συναντιόμασταν πολύ ἀραιά. Οἱ τακτικές μας συναντήσεις καί συζητήσεις ξανάρχισαν μετά τό 1978, ὅταν διέκοψα τελεσίδικα κάθε κομματική μου δραστηριότητα καί ἄρχισα νά διαβάζω καί στή συνέχεια νά γράφω τό πρῶτο μου βιβλίο μέ τίτλο Σιωνιστικές Συνωμοσίες. Τό 1989, καί πάλι μέ τήν παρότρυνση καί τή σύστασή του Π. Βαρδινογιάννη, γνωρίστηκα μέ τόν διευθυντή τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἑλλάδος, Χρῆστο Θεοδωρόπουλο. Αὐτός ὁ μεγάλος ΕΛΛΗΝΑΣ, καί στή συνέχεια ὁ θρυλικός Ἰωάννης Πασσᾶς (συγγραφέας, φιλόσοφος, μύστης καί ἐκδότης τῆς ἐγκυκλοπαίδειας τοῦ Ἡλίου), ἔγιναν δυό ἀκόμη Διδάσκαλοί μου, πού ὄχι μόνο μου ἔμαθαν νά λατρεύω καί νά ὑπηρετῶ ταπεινά τή μητέρα μας Ἑλλάδα, ἀλλά καί μου ἐμφύσησαν τό ἐφικτό Ὅραμα τῆς Ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ...

Π. Γ. : Ποιά ἦταν ἡ σχέση τοῦ Θεοδωρόπουλου καί τοῦ Πασσᾶ μέ τήν Ὁμάδα Ἔψιλον;

Ι. Φ. : Γιά νά γίνει κάπως κατανοητή ἀπό ἐσένα καί τούς ἀναγνῶστες σου ἡ σχέση τους μέ αὐτήν, θά πρέπει νά ἀναφέρω μερικές ἀπό ἐκεῖνες τίς ἐνδεικτικές μου γνώσεις, τίς ὁποῖες ἀπεκόμισα κατά τίς πολλές καί πολύωρες συζητήσεις καί συνεργασίες μας, τόσο μέ τόν πρῶτο καί τήν ὁμάδα του (τούς Δημητρίου -τοῦ θρυλικού- " Καπετᾶν Νικηφόρου τοῦ ΕΛΑΣ" Κοκκινάκη, Σταυρόπουλο, Παπαχατζῆ, κ.ἅ.) ὅσο καί μέ τόν δεύτερο. Οἱ γνώσεις πού ἀπεκόμισα ἀπό τίς συζητήσεις μου μέ τόν Θεοδωρόπουλο καί τούς συνεργάτες του καί ἀπό τόν Πασσά, μοῦ σχημάτισαν τήν ἄποψη πώς πράγματι ὑπάρχει καί δρᾶ Ὀργάνωση ἤ Ὁμάδα πού ἀορίστως καί ἀδιορίστως μου εἶχαν ἀναφέρει ὁ Παῦλος Βαρδινογιάννης καί ὁ Τζώρτζης Ἀθανασιάδης. Τήν πρώτη, σαφῶς γενική καί ἀόριστη ἀναφορά μου περί αὐτῆς, τήν ἔχω κάνει στήν 86η σελίδα τοῦ βιβλίου μου Ἑβραῖοι: Οἱ Πλαστογράφοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Μιά δεύτερη κάπως πιό συγκεκριμένη ἀναφορά, ἔχω κάνει στίς σελίδες 370-373 τοῦ ἀμέσως ἑπόμενου βιβλίου μου Ἡ Πρώτη Σύγκρουση Ἑλλήνων Ἑβραίων, κατά τή δεκαετία τοῦ '80. (Φυσικά, στούς Ἔψιλον ἔχω ἀναφερθεῖ ἐκτενῶς στό βιβλίο μου Τά (Πρό)Μηνύματα τῶν Δελφῶν, τό 1988, ἀλλά καί στά ἑπόμενα βιβλία μου, Τό Μίσος, καί Μείξις καί Ἀνακύκλισις Μυθολογίας-Ἱστορίας, καθώς καί στίς συνεντεύξεις καί ἄρθρα μου ἀπό τότε, πρίν ἀρχίσουν οἱ διαστρεβλώσεις καί παραπληροφόρηση γιά τό ζήτημα). Ἐπισημαίνω αὐτή μου τήν πρώιμη ἀναφορά τότε, στά πρῶτα μου βιβλία, προκειμένου νά διευκρινίσω καί ὅτι: Ἡ Ὀργάνωση αὐτή, πού μᾶλλον ἦταν -ἤ ἴσως καί εἴναι- ὑπό-ὀργάνωση μιᾶς κάποιας μητρικῆς Ὀργάνωσης πού μάλλον εἶναι αὐτή τῶν Ἔψιλον, ὀνομαζόταν Παγκόσμιο Κέντρο Ἀνθελληνικῶν Δραστηριοτήτων (Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ.). Γι' αὐτήν, τή δομή της, τή στελέχωσή της, τούς στόχους της καί τή δράση της, ἔγιναν μέ τή συμμετοχή μου πολλές συζητήσεις στό γραφεῖο τοῦ Θεοδωρόπουλου ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Σέ μιά φάση τῶν συζητήσεων αὐτῶν, ἔκανα τήν πρόταση νά κληθεῖ καί νά συμμετάσχει στή στελέχωσή της καί ὁ τωρινός πρόεδρος τοῦ Κόμματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Ἡ πρότασή μου ἔγινε ἀποδεκτή καί ὁ κ. Σοφιανόπουλος κλήθηκε καί, ἀπ' ὅτι θυμᾶμαι, συμμετεῖχε ἔκτοτε σέ πολλές ἀπό τίς σχετικές συναντήσεις. Ἡ συνοπτική μου ἀναφοράστο Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ. γίνεται καί γιά νά ἀποκαλυφθεῖ γιά πρώτη φορά ἀπό αὐτές τίς σελίδες, πώς: Ὅλη ἡ μελέτη, σχεδίαση καί σύνταξη τῶν σχετικῶν προτάσεων, κανονισμῶν καί καταστατικῶν γιά τήν ἵδρυση -μετά ἀπό περίπου δέκα χρόνια- τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί ἄλλων συγγενικῶν ὀργανώσεων καί κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, μελετήθηκαν καί συντάχθηκαν ἀπό τό Π.Α.ΚΕ.Α.Δ. Ἡ δέ σχετική μελέτη καί σύνταξή τους, στίς ὁποῖες συμμετείχα, δόθηκαν στή συνέχεια ἀπό τόν Θεοδωρόπουλο στόν τότε Ὑπουργό Εξωτερικών καί μετέπειτα πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Ράλλη. Τόν σχετικό φάκελο, ὁ τελευταῖος τόν παρέδωσε ἀρμοδίως. Ὅμως, γιά πάνω ἀπό μιά δεκαετία, ὁ σημαντικός αὐτός φάκελος βρισκόταν στά ντουλάπια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, γιά «ἄγνωστους» λόγους. Ὅταν ἔγινε Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν ὁ Ἀπολλωνόγονος Βύρων Πολύδωρας, τόν ἐπισκέφτηκα στό γραφεῖο του καί τοῦ ἀνέφερα τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ φακέλου. Ὅπως φαίνεται, δέν ἄργησε νά τόν βρεῖ καί νά τόν ἐπεξεργαστεῖ. Μπορεῖτε νά ρωτήσετε -ἐσεῖς ἤ ὄποιος ἄλλος- τόν διάδοχό του Β. Πολύδωρα στή θέση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καί τωρινό Ὑφυπουργό Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, τόν κύριο Νιώτη, καθώς καί τόν σύμβουλό του, κ. Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, ἄν παρέλαβαν πράγματι ἀπό τόν κ. Πολύδωρα ἔτοιμους ὅλους τούς σχετικούς φακέλους, πού προέβλεπαν τήν ἴδρυση τοῦ Συμβουλίου Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ καί ἄλλων συγγενῶν ὀργανώσεων καί ὑπηρεσιῶν.

Ὅσο γιά τήν ἄμεση σχέση τοῦ Θεοδωρόπουλου καί τοῦ Πασσᾶ, ἤτοι του Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ., μέ τήν Ὁμάδα Ἔψιλον, ἔχω κάνει μιά ἐκτεταμένη ἀναφορά στίς σελίδες 369-387 τοῦ βιβλίου μου Τά (Πρό)Μηνύματα τῶν Δελφῶν. Ἐδῶ ὅμως, θά πρέπει νά ἐπισημάνω ὅπως καί ἐσεῖς ἐπισημάνατε- πώς εἶμαι ὁ πρῶτος πού στή σύγχρονη, παλαιότερη καί ἀπώτατη περίοδο, ἔγραψε περί τῆς ὕπαρξης τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον. Αὐτά πού εἶπα καί ἔγραψα, φαίνεται ὅτι ἐνόχλησαν καί προβλημάτισαν πάρα πολύ ὅλους σχεδόν τούς ἀνθελληνικούς κύκλους. Τό γεγονός αὐτό, τό συγκροτοῦν πληθώρα γεγονότων. Μεταξύ αὐτῶν ἀναφέρω -πρός τό παρόν- τά ἀκόλουθα: 

Α) Ἡ ἐπί ἕξι περίπου χρόνια -ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου μου αὐτοῦ ὡς τά μέσα τοῦ 1994- ἄμεσες καί ἔμμεσες προσπάθειες τοῦ γνωστοῦ, κυρίως στή Θεσσαλονίκη, «Συντονιστῆ» καί «Ἐστιάρχη...» Σ.Ι., νά τόν διασυνδέσω μέ τό Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ. καί τούς Ἔψιλον, προκειμένου «νά ἐνταχθεῖ στό πρῶτο ἤ στούς δεύτερους, καί νά προσφέρει γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τους τή μεγάλη τοῦ ἀκίνητη περιουσία σέ κάποιο νησί καί στήν Ἀθήνα». Οἱ προσπάθειες κατά τά ἴδια ἔτη τοῦ ἴδιου ἀτόμου, συνεχίστηκαν, προσπαθώντας νά μέ πείσει νά μεταβῶ μέ δικά του ἔξοδα στήν Κόστα Ρίκα καί στή Βόρειο Ἀμερική, «γιά νά συζητήσω περί τῶν 'Έψιλον μέ τούς ἐκεῖ πάμπλουτους 'Ελληνες φίλους του καί συνεργάτες του, ὅπως π.χ. τούς κύριους Καστσαβαβάκη (Αpdο 4325 San Jose 1000 Costa Rica), τόν ἐφοπλιστή τοῦ Μαϊάμι, Π. Κακούρη, καί τόν μεγαλέμπορο Γ. Σαράψογλου, οἱ ὁποῖοι θά ἔδιναν τόσο σέ μένα ὅσο καί στό Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ. ἤ στούς Ἔψιλον, πολλές χιλιάδες δολάρια.

Β) Ἅμα ἀπέτυχαν αὐτές οἱ προσπάθειες παγίδευσής μου, προκειμένου νά ἀποκαλύψω ὅ,τι ἤξερα περί τῶν Ἔψιλον, τό ἴδιο ἄτομο, βοηθούμενο καί κατευθυνόμενο ἀπό τούς σταθμάρχες τῆς Μοσάντ, τῆς ΜΙΤ, κλπ, καί ἄλλων εὐαγῶν ὀργανώσεων καί μέσω τοῦ προαναφερθέντος Βασιλείου, ἤ Μαυρίκιου, ἤ Ἰσαχάρ, ἤ Χαναᾶν, τελικά ἐξαπέλυσε ἐναντίον μου μιά Γκαιμπελική ἐκστρατεία λασπολογίας, («λέγε-λέγε ψέματα, κάτι θά μείνει στό τέλος», ἔλεγε ὁ Γκαῖμπελς), ἐφαρμόζοντας αὐτήν τήν τακτική διέδιδε -πάντα ὅμως «ἐμπιστευτικά»- πώς «κατέχει φωτογραφίες πού δείχνουν τόν Φουράκη νά βγαίνει ἀπό τήν Ἰσραηλινή Πρεσβεία μέ μιά βαλίτσα δολάρια. Καί ἄλλες φωτογραφίες ὅπου φαίνεται νά ὑποδέχεται Ἰσραηλινό πράκτορα στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ...»

Γ) Ἁψοῦ κι αὐτή λασπολογική ἐκστρατεία δέν ἀπέδωσε τά ἀναμενόμενα, οἱ κύκλοι αὐτοί ἀναζήτησαν τό ἄτομο ἐκεῖνο πού θά ἦταν διατεθειμένο νά παραστήσει τόν συγγραφέα καί νά γίνει ὁ «ἀντί-Φουράκης», μέ σκοπό νά γίνει ὁ «κράχτης» τῆς δικῆς τους παραπληροφόρησης καί τελικά μέσω τῆς φιλοδοξίας του καί τῆς γραφικότητάς του νά γελοιοποιηθεῖ, γελοιοποιώντας ταυτόχρονα καί τό ὅλο ζήτημα καί οὐσιαστικά ἀκυρώνοντάς το, (ἤ, στή χειρότερη περίπτωση, νά δημιουργηθεῖ ἕνα ἀξεδιάλυτο μπέρδεμα, πού τελικά θά δυσκολέψει τούς σκοπούς τῆς πληροφόρησης τῶν Ἔψιλον). Τό ἄτομο αὐτό βρέθηκε τελικά σέ κάποιο χωριό τῆς Θεσσαλονίκης, ἕνας πτωχός πρώην ναυτικός, ὁ ὁποῖος εἶχε συγγράψει ἕνα ἄσχετο καί πρόχειρο βιβλίο ἑλληνικῆς ἱστορίας. Τό ἄτομο πού προανέφερα τόν κατέβασε στήν Ἀθήνα, ἔμεινε μερικές μέρες σέ ράντσο στήν «Ἑστία...», τό ἔβαλαν καί ἀντέγραψε κείμενα ἀπό τό βιβλίο μου Τά (Πρό)Μηνύματα τῶν Δελφῶν καί ἀπό τίς δημοσιευμένες συνεντεύξεις μου καί ἀπό τά λεγόμενά μου σέ διαφόρους, ἔγραψαν καί μερικά ἀκόμη μικροκείμενα γιά λογαριασμό του, κι ὅλα αὐτά τά κόλλησαν σέ δυό κεφαλαιάκια τοῦ προαναφερθέντος ἄσχετου βιβλίου. Στή συνέχεια, μέσω τῶν μασονικῶν στοῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά ἄτυπα, τοῦ βρῆκαν καί ἐκδότες, κι ἔτσι ὑποτίθεται ὅτι ἔγραψε καί ἔβγαλε ἕνα «σημαντικό βιβλίο πού διά τῶν σελίδων τοῦ ἀποκαλύπτει τήν ὅλη ἀλήθεια περί τῶν Ἔψιλον», στούς ὁποίους -φυσικά- αὐτός καί μόνον αὐτός ἀνήκει. Ὁ συγγραφίσκος αὐτός, φυσικά, πού τελικά δέν μπορῶ νά τοῦ ἀποδώσω κάποιον συνειδητό δόλο, φέρει τό ὄνομα Α. Κ. [Σημείωση τοῦ περιοδικοῦ: Ὁ κύριος Φουράκης ἀναφέρεται ὁλογράφως σέ ὀνόματα ἀνθρώπων τά ὁποῖα γιά λόγους δεοντολογίας δέν δημοσιεύουμε παρά μόνο τά ἀρχικά τους]. Αὐτό τό ἄτομο -ὅπως πιθανότατα γνωρίζετε κι ἐσεῖς- ἰσχυρίζεται πώς εἶναι ἐνσάρκωση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πώς βρίσκεται σέ ἐπαφή μέ ἐξωγήινους ἀπό τήν Ἀνδρομέδα καί τό Σείριο, καί ἄλλα τέτοια γελοία πράγματα, καί πώς εἶναι ὁ μυστικός ἐκπρόσωπος τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον ἀλλά καί ἄλλων νέων Ὁμάδων πού συστήνουν οἱ Ἔψιλον πού πλέον ἀποκήρυξαν τόν μέχρι τώρα τίτλο τους, δυστυχῶς συνεχίζει νά κάνει μεγάλη ζημιά, πάντα μέ κείμενα καί στοιχεῖα πού τοῦ διοχετεύουν οἱ πάσης φύσεως, προέλευσης καί στόχων ἀνθελληνικοί κύκλοι, ἐνῶ αὐτός προσθέτει καί κείμενα πού ἀντιγράψει ἀπό τά διάφορα περιοδικά καί βιβλία τῶν ἄλλων συγγραφέων τοῦ χώρου καί ὄχι μόνο. Ἔχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, ὄχι στόν ἀνάξιο λόγου Φουράκη καί στό ἀνάξιο ἔργο του, ἀλλά στό Ὅραμα τῆς Ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐκφράζεται ἤ σηματοδοτεῖται μέ τό ὄνομα Ὁμάδα 'Έψιλον, τό ὁποῖο ὁ Κ. κατόρθωσε νά τό ἐξευτελίσει, ὅπως νομίζουν ἐκεῖνοι πού τόν ἔσπρωξαν νά γίνει δῆθεν ὁ «ἀντί-Φουράκης».

Δ) Ἁψοῦ τά ὕποπτα ἄτομα πού ἀνακάλυψαν τόν Κ. ἤ «πρωταετό τοῦ Ὀλύμπου» καί οἱ παρασκηνιακοί καθοδηγητές τοῦ διαπίστωσαν ὅτι δέν πέτυχε ὅλους ἐκείνους τούς στόχους πού εἶχαν προδιαγράψει, πέρασαν καί σέ δεύτερο κύμα ἀνάλογων κινήσεων, κρίνοντας, ὅτι γελοιότητα τοῦ συγγραφίσκου ἔφερε τελικά τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπό τά ἀναμενόμενα, (ἐνῶ φυσικά στό μεταξύ ἄθελα εἶχαν συμπαρασύρει καί ἄλλους συγγραφίσκους πού ἄδραξαν τήν εὐκαιρία γιά νά γίνουν γνωστοί εἰς βάρος τῶν «Ἔψιλον»). Ὁ προαναφερθεῖς «συντονιστής» καί «ἐστιάρχης» καί οἱ ἀνθέλληνες πράκτορες πού κρύβονται πίσω ἀπ' αὐτόν, ἀνέθεσε στό στενό συνεργάτη του, δεξί τοῦ χέρι καί «ἀρχιφύλακα» καί συνιδρυτή τῆς ὕποπτης «ἑστίας», τόν Κ. Κ., νά ἀναλάβει τώρα αὐτός τό ἔργο του Α. Κ., (ἁψοῦ βέβαια πρῶτα ἀνάγκασαν τόν Α. Κ. νά δηλώσει δημοσίως ὅτι ἀποσύρεται τῆς μελέτης καί τῆς συγγραφῆς ἄλλων βιβλίων). Δέν θά ἀναφερθῶ ἄλλο -πρός τό παρόν- μέ ποιόν τρόπο, μέ ποιά μέσα, μέ ποίους συνεργάτες καί γιά ποίους στόχους, ἐξανάγκασαν τόν Κ. Κ. νά γράψει βιβλίο περί τῶν Ἔψιλον, μέ τίτλο Ὁ Γρίφος τῶν Ἔψιλον, τό ὁποῖο θά ξεκινήσει νά διαφημίζεται πώς θά ἐκδοθεῖ ἀπό κάποιο περιοδικό «ἀναζήτησης». Δέν θά ἀναφερθῶ σέ περισσότερα, διότι ὅπως ἀναφέρω σέ ἐξώδική μου προειδοποίηση πρός αὐτόν τόν νέο συγγραφίσκο καί τούς ἐκδότες του -ἀλλά οὐσιαστικά πρός τούς ὑποκινητές τους- θά προβῶ σέ πολύ ἐκτεταμένες καί τολμηρότατες σχετικές ἀποκαλύψεις, ἐφ' ὅσον κυκλοφορήσουν αὐτό τό ὑποτιθέμενα ἀποκαλυπτικό βιβλίο τελικῆς παραπληροφόρησης. Φυσικά, ἔχω ἀπαγορεύσει στούς πάντες, πλήν δικῆς μου ἐπιλογῆς προσώπων, νά ἀναφέρονται στό ὄνομά μου, στά γραφόμενα καί στά λεγόμενά μου, καί στούς τίτλους τῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας μου καί τῶν ἀνθρώπων πού συνεργάζονται μαζί μου...

Π. Γ. : Δηλαδή, δηλώνετε ξεκάθαρα, ἄν κατάλαβα σωστά, πώς ὑπάρχει μιά παραπλανητική συνωμοσία πού ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό, πού σκοπός τῆς εἶναι νά φαλκιδεύσει, νά ἀλλοιώσει καί νά συσκοτίσει τή ροή πληροφοριῶν περί τῶν Ἔψιλον;

Ι. Φ. : Ἀναμφισβήτητα ἐπισήμανα καί ἐπισημαίνω ξανά, πώς ὑπάρχει αὐτή ἡ παραπλανητική συνωμοσία, εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινή καί μέ ἀπίστευτες ἀληθινές προεκτάσεις, ἀλλά ὁ ἀληθινός ἀντικειμενικός τῆς στόχος δέν εἶναι νά ἀποκόψει τή ροή πληροφοριῶν περί τῶν Ἔψιλον, ἀλλά ἀντιθέτως νά ἐπιτύχει τήν ἐκροή πολύ περισσότερων σχετικῶν πληροφοριῶν. Αὐτές προσπαθοῦν πλέον νά τίς ἐκβιάσουν μέ δυό τρόπους καί γιά δυό λόγους: 
Α) Νά ἀναγκαστοῦν διάφοροι ἄνθρωποι νά βγοῦν καί νά μιλήσουν μέ πρωτοβουλία τους καί μέ ἀνεπιθύμητα πολλά στοιχεῖα γιά νά περισώσουν τήν ὑπόληψη τῶν Ἔψιλον, ἐρεθισμένοι ἀπό τίς συσκοτιστικές γελοιότητες (ὅπως π.χ. παρασυρθήκαμε ἐμεῖς τώρα). 
Β) Ἀλλά καί ἐλπίζοντας πώς κάποια ἤ κάποιες ἀπ' αὐτές τίς πληροφορίες θά δημιουργήσουν ἁλυσιδωτές ἀντιδράσεις πού θά δώσουν στίς ἀνθελληνικές δυνάμεις τή δυνατότητα τελικοῦ ἐντοπισμού τῶν Ἔψιλον... Πρέπει μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε θυσία νά ἀντισταθοῦμε ὅπως μποροῦμε στό νά μήν ἐπιτευχθοῦν Οἱ στόχοι αὐτοί (πού ἴσως ἐπιτευχθοῦν μέ τά μέσα καί τά ὀχήματα πού προανάγγελλα), κι αὐτό εἶναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αὐτό καί καλῶ ὅσους μας διαβάζουν νά κάνουν κι αὐτοί ὅτι περνά ἀπό τό χέρι τους... Ὅσον ἀφορᾶ ἐκείνους πού συντονίζουν αὐτή τή συνωμοσία, ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἤδη ἀπό τούς κατάλληλους ἀνθρώπους πού γνωρίζουν πολλά γιά τούς Ἔψιλον καί τό ἔργο τους. Μεταξύ αὐτῶν τῶν συνωμοτῶν εἶναι καί ὁ Στάθης ἤ Μαυρίκιος ἤ Ἰσαχάρ πού ἀνέφερα, ὁ «συντονιστής» Σ. καί κάποιοι ἄλλοι πού θά ἀποκαλυφθοῦν σύντομα ἀπό πιό ἔγκυρα κείμενα καί πιό ἔγκυρα χείλη ἀπό τά δικά μου.

Π. Γ. : Παρ' ὅλα αὐτά, Οἱ πληροφορίες μου λένε ὅτι ἐτοιμάζετε ἕνα πολύ ἀποκαλυπτικό καινούργιο βιβλίο πού θά ταράξει πολύ τά νερά. Ἀληθεύει αὐτό; Καί ἄν ναί, σᾶς καλῶ νά ἀποκαλύψετε στούς ἀναγνῶστες μας τί γράψετε μέσα σ' αὐτό...

Ι. Φ. : Πρός τό παρόν τό μόνο πού μου ἐπιτρέπεται νά πῶ εἶναι: Ἄν καί εἰπώθηκε σέ κατευθυνόμενες συνεντεύξεις διαφόρων κακόβουλων, ὅτι γέρασα καί δέν πρόκειται νά ξαναγράψω, ἤ ὅτι δῆθεν οἱ Ἔψιλον δέν θά μοῦ ξαναδώσουν ἄλλα στοιχεῖα καί πληροφορίες γιά νά ξαναγράψω, ἀνακοινώνω ὅτι ἔχω ἤδη ἐτοιμάσει ἕνα πολυσέλιδο ἔργο, γιά τό ὁποῖο ὅμως δέν μπορῶ νά πῶ οὔτε πότε θά κυκλοφορήσει, οὔτε ἀπολύτως τίποτε σχετικό μέ τά περιεχόμενά του. Ἐπιπλέον, ἕνας ἀπό τούς λόγους πού δέν λέω τίποτε, εἶναι γιατί οἱ διάφοροι συγγραφίσκοι πού προανέφερα, περιμένουν στή γωνία τρίβοντας τά χέρια τους, γιά νά τά ἀντιγράψουν καί νά τά παρουσιάσουν ὡς δικά τους, ὅπως ἔχουν κάνει καί στό παρελθόν. Φυσικά, αὐτονόητο εἶναι, ὅτι στό βιβλίο αὐτό ἀποκαλύπτω πολλά, τελείως ἄγνωστα, καί μέ τήν ἔγκριση τῶν Ἔψιλον, στοιχεῖα γιά τή δράση τῆς Ὁμάδας Ἔψιλον, καί φυσικά τά πάντα περί τῆς ἐναντίον τῆς πολύμορφης καί πολυεπίπεδης συνωμοσίας, πού ὁ πρῶτος ἀντικειμενικός τῆς στόχος ἦταν καί θά εἶναι ἡ κηλίδωση καί ἡ τελειωτική καταστροφή ὄχι μόνο αὐτῶν καθ' αὐτῶν τῶν Ἔψιλον, ἀλλά τοῦ Ὁράματος πού ἔχει δομηθεῖ καί ἐκπέμπει ὕπαρξή τους καί ἀδιαμφισβήτητη πλέον παρουσία τούς στό γίγνεσθαι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί στήν Ἐλπίδα Ἀναγέννησής του. Στό βιβλίου μου αὐτό, ἀναφέρομαι ἐπίσης μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες ἀκόμη καί στή λασπολογική ἐκστρατεία κατά τοῦ προσώπου μου, τοῦ ἔργου μου, τῶν φίλων μου καί τῶν συνεργατῶν μου. Φυσικά, μεταξύ ἄλλων, περιγράψω ἀκόμη καί τό πώς μία ἀπό τίς συνεντεύξεις πού ἔδωσα σέ σένα γιά νά δημοσιευθεῖ στό περιοδικό ὅπου τότε ἐργαζόσουν, πρίν αὐτή δημοσιευτεῖ διέρρευσε στό ἐξωτερικό, σύμφωνα ἀκόμη καί μέ δημοσιευμένες δηλώσεις ἐκείνου τοῦ περιοδικοῦ «τελείως ἀνεξήγητα καί ἐνῶ ἐλάχιστοι ἤξεραν γιά τήν ὕπαρξη τῆς συνέντευξης, αὐτή κυκλοφόρησε καί ἀξιολογήθηκε αὐστηρά ἐντός σχετικῶν ἀμερικανικῶν κύκλων...»

 

Ἔχω νά δώσω ἕνα μήνυμα, πρός κάθε ἐνδιαφερόμενο: Πιστεύω ὅτι οἱ Ἔψιλον ὑπάρχουν, εἶναι ἐδῶ, κινοῦνται μέ τρόπους πού κανείς μας δέν μπορεῖ νά ἀνιχνεύσει, καί ὑλοποιοῦν σταθερά καί ἀνεμπόδιστα τό Ὅραμα Ἀναγέννησης τοῦ Παγκόσμιου Ἑλληνισμοῦ.

Tags: