ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 1 -ΙΟΥΝΙΟΣ 1998

Ὁ γvωστόs συγγραφέαs μιλάει γιά τά Γεωπολιτικά Σημεῖα τώv Kαιρώv, τήv «Ἄγvωστη Δύvαμη», τόv Παγκόσμιο Πόλεμο, τίs Συvωμοσίεs, τά Μυστικά τοῦ Eλληvικοῦ Χώρου, τήv Ὁμάδα-Ἕ, τούs Ἀόρατουs Eχθρούs.

Στά βιβλία, τά ἄρθρα καί στίς συνεντεύξεις σας ἔχετε κυριολεκτικά προφητεύσει μέ πολλές λεπτομέρειες τόν πόλεμο στόν Περσικό κόλπο, τήν ἔλευση τοῦ κομήτη Χέιλ-Μπόπ, τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης, τόν πόλεμο στή Γιουγκοσλαβία, τίς κινήσεις γιά τήν ἐνοποίηση τῶν ἐπικοινωνιακῶν μέσων, τίς ἀνακοινώσεις γιά τά πειράματα κλωνισμού, τό ἐνδιαφέρον της NASA γιά τούς δορυφόρους του Δῖα, τίς καταστάσεις στήν Τουρκία, πολλές ζυμώσεις στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί πολλά ἄλλα. Πρόσφατα, ἐπιμένατε ὅτι δέν πρόκειται νά χτυπήσουν Ἀμερικανοί τό Ἰράκ, ἐνῶ ὅλοι ἤταν βέβαιοι γιά τό ἀντίθετο. Γνωρίζω ὅτι διακρίνετε πολλά γεωπολιτικά παιχνίδια πού πρόκειται νά παίξουν καθοριστικό ρόλο στήν περιοχή μας, καί φυσικά θέλω νά μᾶς μιλήσετε ἀνοιχτά γιά ὅλα αὐτά...

Εἶχα πεῖ, τό 1988, στό βιβλίο μου Τά Προμηνύματα τῶν Δελφῶν, ὅτι θά γίνει πόλεμος στήν Kοιλάδα τοῦ Εὐφράτη καί ὅτι ἐκεῖ μία ἄγνωστη δύναμη θά προκαλέσει τις Η.Π.Α. καί τή Διεθνῆ Κοινότητα. Μία «ἄγνωστος δύναμις». Εἴχα γράψει ὅτι αὐτή ἡ «ἄγνωστος δύναμις θά κάνει τή δυναμική καί ἀποφασιστικής σημασίας ἐπίδειξη τῆς ἰσχύος της καί τῆς ἐπί τοῦ πλανήτου μας κυριαρχία της. Ἐπίδειξις ὁποία θά γίνει στήν περιοχή της Ἐγγύς Ἀνατολῆς καί συγκεκριμένα στήν κοιλάδα τοῦ Εὐφράτη...».

Ὅπως ἐπίσης, πρόσφατα, σέ τηλεοπτικές συνεντεύξεις μου εἶχα τονίσει ὅτι δέν πρόκειται νά ἐπιτεθοῦν οἱ Ἀμερικανοί στό Ἰράκ, παρ' ὅλο πού ὅλοι ἦταν σίγουροι ὅτι μιά δεύτερη ἐπίθεση θά γίνει, καί μάλιστα διαπληκτίζονταν ὅλοι μαζί μου σχετικά μ' αὐτό. Ἐπιμένω ὅτι πίσω ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Ἰράκ, ὑπάρχει ἕνα ἀόρατο ἱερατεῖο, ἀκόμη καί πίσω ἀπό τό ἴδιο τό «Μπάαθ» (πού σημαίνει «Ἀναγέννηση»). Τό κόμμα «Μπάαθ» ἔχει ἱδρυθεῖ ἀπό δυό Ἕλληνες καλόγερους -ἕναν τοῦ Σινᾶ καί ἕναν τοῦ Ἄγ. 'Ὅρους -καί τό κίνημα αὐτό κυβερνά τό Ἰράκ καί τή Συρία, ἐνῶ ἐπίσης πίσω τοῦ ὑπάρχουν οἱ Σούφι -τῶν ὁποίων τό ὄνομά σας ὑπενθυμίζω ὅτι προέρχεται ἀπό τό ἑλληνικό «Σοφοί». ὑπάρχει ἕνα «ἀόρατο» ἱερατεῖο πού μεταξύ ἄλλων, κατά τήν ἄποψή μου, ἐνεργοποιεῖ μέ εἰδικούς γεωμαγνητικούς κρυστάλλους τούς γεωδαιτικούς Ὀμφαλούς τῶν Βόστρων καί τῆς Κυσίας.

Ἡ ἐνεργοποίηση αὐτή εἶναι ἐκείνη πού προκάλεσε στόν ἀμερικανικό στρατό τό γνωστό «Σύνδρομο τοῦ Κόλπου», μέ παράξενες ἐπιπτώσεις στούς στρατιώτες, κάτι γιά τό ὁποῖο ἔχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια οἱ Η.Π.Α. καί Ἀγγλία γιά νά διαπιστώσουν τά αἴτια, ἀνεπιτυχῶς. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι οὐσιαστικά οἱ Η.Π.Α. ἡττήθηκαν στόν πρώτο πόλεμο μέ τό Ἰράκ, πού δέν ἦταν παρά εἰσαγωγή μεγαλύτερων πολεμικῶν συγκρούσεων, γεγονός πού προσπάθησαν νά ἀποκρύψουν μέ τό χειρισμό τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης. Τό «Σύνδρομο τοῦ Κόλπου» ἦταν ἕνα μεγάλο πλήγμα, ἀλλά καί ἐκτός ἀπό τήν ἀπεξάρτηση τοῦ Κουβέιτ δέν κατάφεραν νά ἀπενεργοποιήσουν τίποτε ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Ἰράκ, οὔτε ἕνα καταφέρουν τό ἀποφασιστικό πλήγμα πού ἤθελαν, παρ' ὅλο πού ἐπιστράτευσαν ὅλη τή σύγχρονη μυστική τούς τεχνολογία.

Ἔπειτα ἀπό τήν πολυδιάστατη ἐπίδειξη ἰσχύος πού ἔγινε σ' αὐτόν τόν «πειραματικό πόλεμο», τώρα δέν τολμοῦν νά ἐπιτεθοῦν ξανά στό Ἰράκ. Ἡ σημερινή τούς προσπάθεια εἶναι ἕνα διπλωματικό παιχνίδι -ὅπως ἄλλωστε ἐπιβεβαιώθηκε σύμφωνα μέ αὐτά πού εἶχα πεῖ- ἕνα παιχνίδι ἀποκατάστασης τῶν σχέσεών τούς μέ τό Ἰράκ. Τό γιατί γίνεται αὐτή προσπάθεια ἀποκατάστασης σχέσεων, εἶναι ἕνα μεγάλο, πολύπλοκο καί πολυδιάστατο θέμα. Αὐτή τή στιγμή, οἱ δυτικές χῶρες -ἐκτός τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ἀγγλίας -καί κυρίως Γαλλία καί Γερμανία, ἔχουν ἐντοπίσει ἐπιτέλους ὅτι τό ἰσλαμικό κίνημα στήν Ἀλγερία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη. Γιατί, ἐφόσον ἐπικρατήσει ἐκεῖ ὁ Ἰσλαμισμός, θά ἐπικρατήσει τελικά σέ 'όλη τή Βόρειο Ἀφρική, συμπαρασύροντας ὅλες τίς ἀραβικές χῶρες τῆς περιοχῆς, μέχρι τό Σουδᾶν καί τήν Αἴγυπτο -καί ἀναλογιστεῖτε τί συμβαίνει τελευταία στήν Αἴγυπτο. Ἄν γίνει αὐτό, θά ἀναβιώσει κατά κάποιον τρόπο μιά μουσουλμανική καρχηδονιακή αὐτοκρατορία πού θά θίξει σοβαρότατα τά συμφέροντά της Ε.Ε. καί τῶν Η.Π.Α. καί θά χτυπήσει τήν πόρτα τῆς Εὐρώπης.

Αὐτά, λοιπόν, οἱ Γάλλοι τά ἔχουν ἀντιληφθεῖ καί κάνουν ἕναν ἀγῶνα νά ἀποτρέψουν τήν κατάσταση. Ἐπίσης, ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἐπιτέλους, ὅτι οἱ χρηματοδότες τῶν κινημάτων Ἀλγερίας, Σουδᾶν καί Αἰγύπτου, εἶναι οἱ Σαουδάραβες. Καί ὄχι μόνο κυβέρνηση καί ὁ βασιλικός οἶκος τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἀλλά κυρίως Σαουδάραβες μεγαλοεπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι εἶναι αὐτοί πού χρηματοδοτοῦν καί τόν Ἐρμπακᾶν καί τό κόμμα τοῦ στήν Τουρκία. Αὐτοί χρηματοδοτοῦσαν καί τούς μουσουλμάνους τῆς Βοσνίας. Ἔτσι λοιπόν, Διεθνής Κοινότητα καί τά λόμπι πού βρίσκονται πίσω της, προσπαθοῦν νά μειώσουν τά ἔσοδα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὑπό τήν ἐξῆς ἔννοια: οἱ Σαουδάραβες πρέπει κανονικά νά βγάζουν πέντε ἑκατομμύρια βαρέλια τήν μέρα, ἀλλά αὐτοί τώρα βγάζουν ὀκτῶ. Τά τρῖα ἀνήκουν στό μερίδιο τοῦ Ἰράκ. Τό σαουδαραβικό πετρέλαιο ἔχει κόστος ἐξόρυξης πάνω ἀπό 4 δολάρια, ἐνῶ τό Ἰρακινό κάτω ἀπό 1.'Ἔχουμε τεράστιες οἰκονομικές ἐπιπτώσεις ἀπό ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα γίνεται προσπάθεια νά ρυθμιστοῦν.

Μέσα σέ ὅλες αὐτές τίς διαδικασίες, εἴδαμε τή διαφοροποίηση τῆς πολιτικῆς τῆς Γαλλίας καί ἄλλων δυτικῶν χωρῶν, ἐνάντια στή νέα ἀπειλή ἐπίθεσης στό Ἰράκ ἀπό τούς Ἀμερικανούς. Ἐπίσης, οἱ Ἀμερικανοί δέν θέλουν νά ἐπιτεθοῦν στό Ἰράκ μόνο γιά στρατιωτικούς καί πολιτικούς στόχους. Θέλουν πάση θυσία νά ἐξουδετερώσουν ἄν μπορέσουν, γιατί μέχρι τώρα δέν τά κατάφεραν -κάποια ἄγνωστη πανίσχυρη ὁμάδα πού κινεῖ ὁρισμένες «ὑπερφυσικές» δυνάμεις στήν περιοχή τοῦ Ἰράκ. Πρός τό παρόν, μπλοφάρουν, θέλουν νά καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων καί νά ἀρχίσουν μιά σταδιακή συνεργασία -ὄχι ἐμφανή -πού τελικά ἴσως φέρει σέ ἰσχύ τό παλιό status, γιά νά ἀντιμετωπίσουν ἐκτός τῶν ἄλλων καί τήν πιθανότητα κατάρρευσης τῆς Τουρκίας, ἕνα σενάριο πού ἔμμεσα ἔχει ἀπόλυτη σχέση μέ ὅλα αὐτά. Τό τονίζω, οἱ πόλεμοι αὐτοί εἶναι προεισαγωγικοί.

Μπορῶ νά πῶ ὅτι στά γεγονότα τοῦ Ἰράκ, σημαντικό ρόλο παίζει ὁ Ἐλληνισμός -δέν μιλῶ γιά τό ἑλλαδικό κράτος, ἀλλά γιά τόν παγκόσμιο Ἑλληνισμό ὡς δύναμη-κι ἄς θυμηθοῦμε γιά παράδειγμα ποιοί 'Ελληνες πῆγαν στή Βαγδάτη τήν περίοδο τῶν βομβαρδισμῶν. Ὁ μακαρίτης δήμαρχος Ἀθηναίων, ὁ Τρίτσης. Μέ ποιούς ἄλλους πῆγε καί τί ἔκαναν ἐκεῖ; Ἐγώ ἤμουν ἐκεῖνος πού ἔκανε τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν κυβέρνηση τοῦ Ἰράκ γιά νά-ἐπισκεφθεῖ ὁ Τρίτσης τή Βαγδάτη καί ἔκλεισα τό ραντεβού, ὅπως μπορεῖ νά τό ἐπιβεβαιώσει μεταξύ ἄλλων καί ὁ τότε γραμματέας τοῦ κ. Τρίτση, ὁ κύριος Κουτουφᾶς. Ἐξάλλου, ἡ οἰκογένεια Σαντάμ, ὅπως καί ὅλα τά στελέχη τοῦ Μπάαθ, εἶναι Ἕλληνες Ἐρετριεῖς, κατάγονται ὅλοι ἀπό τό ἴδιο χωριό τοῦ Ἰράκ, τό σημερινό Τακρίτ τῆς ἀρχαίας Ἐρέτρειας, ὅπως ἔχω γράψει λεπτομερῶς παραθέτοντας καί ὅλες τίς ἀποδείξεις καί τίς πηγές στά τελευταία βιβλία μου. Εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἑρετριέων πού εἶχε αἰχμαλωτίσει τό 480 π.Χ. ὁ Ξέρξης...

Τί ξέρετε νά μᾶς πεῖτε γιά τίς παρασκηνιακές φημολογίες διαφόρων κύκλων περί ἑνός νέου παγκόσμιου πόλεμου, τόν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀναμένουμε;...

Ὁ ἀναμενόμενος παγκόσμιος πόλεμος θά ξεκινήσει ἀπό τή Μέση Ἀνατολή. Καί θά ξεκινήσει ἀρκετά σύντομα, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις μου. 'Ἕνα ἀπό τά σενάρια πυροδοτήσεως τοῦ πολέμου εἶναι ἀνατίναξη τοῦ Τεμένους τοῦ Ὀμάρ, ἐκεῖ θά παιχθεῖ καί θά κριθεῖ τό παιχνίδι, ἐκεῖ πού εἶναι καί θέση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα πού αὐτή τή στιγμή ἔχουν ξεκινήσει τά σχέδια ἀνακατασκευής του, καί οἱ γνῶστες ξέρουν τί σημαίνει αὐτό. Ἐκεῖ, στό Τέμενος τοῦ Ὀμάρ, θά γίνει μεγάλη προβοκάτσια. Ἀλλά οἱ δυτικοί, καί εἰδικά ὁ Παπισμός καί οἱ Ἀγγλικανοί -οἱ ὀρθόδοξοι δυστυχῶς λίγα πράγματα ἔχουν πιάσει γιά τό τί παίζεται -προβλέπουν τή σύγκρουση τῶν δυό μερῶν τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, γιατί εἶναι ἄλλο ὁ Ἰσλαμισμός τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς καί ἄλλο αὐτός τῆς Βόρειας Ἀφρικής. Τά γεγονότα στήν Ἀλγερία καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο δρᾶ ὁ Ἰσλαμισμός ἐκεῖ εἶναι ὕποπτα, δέν εἶναι καθαρό θρησκευτικό κίνημα, ἀλλά σατανιστικό. Τό ξέρω ὅτι αὐτά ξεπερνοῦν τήν κοινή λογική, ἀλλά γιά μένα εἶναι βέβαιο πώς αὐτό τό σατανιστικό κίνημα χρηματοδοτεῖται ἀπό τούς ραβινικούς κύκλους τοῦ Σικάγο. Γενικά, ὄλος αὐτός ὁ πυρετός δραστηριοτήτων ἔχει νά κάνει μέ τίς ἐξελίξεις τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Καί ὁ πρῶτος στόχος εἶναι ἡ κατάρρευση τῆς βασιλικῆς δυναστείας τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Ὁ Ἰσλαμισμός τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολής θά ἐνωθεῖ, ἀλλά ὄχι μέ τή σκληρότητα πού φανταζόμαστε. Ὁ Σουνιτισμός ἔχει μεγάλη διαφορά ἀπό τό Σιιτισμό, ὑπάρχουν καί κάποιες διαφορές μέ τήν Περσία καί μέ τίς ἄλλες χῶρες, ἀλλά πολλά ἔχουν νά γίνουν, ὁ καιρός θά τό δείξει. Γιά μας, γιά τόν Ἑλληνισμό, ὁ Ἰσλαμισμός τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς, αὐτός τῆς παλιᾶς «Μεσοποταμίας», εἶναι σύμμαχος -τό τονίζω -εἶναι φίλος καί σύμμαχος. Προβλέπω -καί τό ἔχω ξαναπεῖ πολλές φορές προκαλώντας καί τά γνωστά δημοσιεύματα -ὅτι σύντομα θά προκύψει διαμελισμός τῆς Τουρκίας, ἀλλά καί ὁριστική διάλυσή της ὡς κρατικῆ ὀντότητα. Προβλέπω, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις μου, ὅτι θά ἀναβιώσει τό βασίλειο τῶν Κούρδων, ἀλλά καί τό βασίλειο τῶν Μηδῶν. Ἡ Τουρκία θά χωριστεῖ σέ πολλά καντόνια, τελείως ἀνεξάρτητα τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο. Οἱ δέ Τοῦρκοι -αὐτοί πού εἴναι μογγολικής καταγωγῆς, γιατί αὐτοί στά παράλια δέν εἶναι ἀληθινοί Τοῦρκοι -θά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν Εὐρασία καί θά περάσουν στίς περιοχές τῆς εὐρύτερης Μογγολίας. Αὐτά σχετίζονται καί μέ τό τί γίνεται σήμερα μέ τήν Κίνα καί τούς Τούρκους - Μογγόλους. Αὐτή τή στιγμή γίνεται μεγάλη σφαγή Τούρκων ἀπό τούς Κινέζους, γι' αὐτό ἀκριβῶς, μέ τά νέα δεδομένα, οἱ μελλοντικοί σύμμαχοί μας-καί μελλοντικοί πλανητάρχες -θά εἴναι οἱ Κινέζοι, πράγμα πού φοβοῦνται πάρα πολύ οἱ Ἀμερικανοί καί προσπαθοῦν νά τό προλάβουν μέ κάθε μέσο. Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμιά περίπτωση νά τό καταφέρουν γιατί, κατά τή γνώμη μου, Ἀμερική στήν ἑπόμενη εἰκοσαετία δέν θά ὑπάρχει πλέον οὔτε ὡς κρατική ὀντότητα, οὔτε ὡς γεωγραφική...

Μέ ποιόν τρόπο ἀκριβῶς τά ὑπάρχοντα σενάρια περί παγκοσμίου πολέμου σχετίζονται μέ τήν Ἑλλάδα καί τά μυστικά της, καί ποιές εἶναι οἱ κινήσεις ποῦ συνδέονται μέ αὐτά;...

Τό σενάριο εἶναι ὅτι τό «Ἰράκ» θά ἔριχνε «πυραύλους» στό Ἰσραήλ -γι' αὐτό μας προετοίμαζαν πάλι μέ τήν ἐκστρατεία μέ τίς ἀντιασφυξιογόνες μάσκες κ.λπ. -κι ἕνας «πύραυλος» θά ἔπεφτε στό Τέμενος τοῦ Ὀμάρ καί θά τό κατέστρεφε. Αὐτή τή στιγμή γίνεται τελική ἀποδυνάμωση τοῦ Παρθενώνα, κατά τήν ὁποία κατέβηκαν καί τά τελευταία εἰδικά μάρμαρα, τά ὁποῖα ὅλα στέλνονται στό Ἰσραήλ γιά νά χρησιμοποιηθοῦν στήν ἀνακατασκευή τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, πού θά χτιστεῖ πάνω στά ἐρείπια τοῦ Τεμένους του Ὀμάρ. Πέρα ἀπό τά ὑλικά τοῦ Παρθενώνα καί ἄλλων ἀρχαίων μνημείων ἀπό ὅλο τόν κόσμο, ἔχουμε καί τά ἔργα στή σπηλιά τοῦ Νταβέλη στήν Πεντέλη.

Τήν λατύπη πού ἔπαιρναν ἀπό ἐκεῖ ὁ Σαραντόπουλος πού ἔγινε δισεκατομμυριοῦχος τήν πήγαιναν σ' ἐκεῖνο τό μεγάλο πλάτωμα πού ὑπάρχει κοντά στή γνωστή κατηφόρα τῆς ἀντιβαρύτητας, τήν καθάριζαν μέ μηχανήματα, τήν ἔπαιρναν μέ φορτηγά καί τήν πήγαιναν στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ ὅπου τήν ἐπεξεργάζονταν μέ ἄλλα μηχανήματα καί ἔπειτα τήν μετέφεραν στήν Ἀμερική. Ἐκεῖ ἀπ' αὐτό τό ὑλικό δημιουργοῦσαν τίς πέτρες πού μεταφέρονται στό Ἰσραήλ γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντα. Ἀλλά πρέπει νά πέσει τό Τέμενος τοῦ Ὀμάρ, πράγμα δύσκολο γιατί εἶναι τό δεύτερο πιό ἱερό τέμενος τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, καί θά γίνει τῆς τρελῆς. Θά τό ἔριχνε λοιπόν, ὑποτίθεται, «ἰρακινός» πύραυλος.

Ἄν ἕνας τέτοιος πόλεμος ἔπαιρνε διάρκεια, «ἰρακινοί» πύραυλοι -ἤ πύραυλοι «τοῦ Καντάφι» -θά χτυποῦσαν τήν Γαυδοπούλα καί τά Ἀστερούσια Ὅρη τῆς Κρήτης, πού ξέρεις πολύ καλά τίς ἰδιαιτερότητες πού κρύβουν. 'Ἕνα ἄλλο σενάριο ἦταν νά ρίξουν τούς πυραύλους σέ τουρκικό ἔδαφος καί νά ἐμπλέξουν τήν Ἑλλάδα σέ περιπέτειες, ἐνῶ αὐτοί θά βομβάρδιζαν ἀπό ἐμπορικά πλοῖα, πού εἶναι καμουφλαρισμένα πολεμικά, γιά τά ὀποία ὑπάρχουν ἀκόμη καί οἱ πληροφορίες γιά τά ὀνόματά τους. Μιλώντας γιά τή Γαυδοπούλα, αὐτή τή στιγμή δουλεύουν ἐντατικά καί τήν ἰσοπεδώνουν γιά νά τήν φέρουν στό ἐπίπεδο τῆς θάλασσας, ξένες ἐταιρείες μέ εἰδικές μπουλντόζες, μέ τό πρόσχημα ὅτι θά κάνουν κέντρο διέλευσης κοντέινερ μεταφοράς ὑλῶν μεταξύ Εὐρώπης καί Ἀφρικῆς. Ἀλλά ἐκεῖ ψάχνουν νά ἐντοπίσουν καί νά διανοίξουν τό φυσικό τοῦνελ πού συνδέει τήν Κυρήνη μέ τή Γαῦδο καί τή Γαυδοπούλα...

Ὅλοι πλέον μιλοῦν γιά τούς «ἀόρατους ἐχθρούς» τῶν Ἑλλήνων καί γιά τίς συνωμοσίες πού ὑφαίνονται ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ἀλλά καί τοῦ κόσμου. Ποιοί εἶναι τελικά αὐτοί οἱ ἀόρατοι ἐχθροί, τί μας ἐτοιμάζουν καί πῶς θά μπορέσουμε νά τούς ἀντιμετωπίσουμε;...

Σέ μιά σύγκρουση μέ τήν Τουρκία, πού ἐγώ τήν θεωρῶ καί ἀναπόφευκτη καί ἀναγκαῖα, θά κριθεῖ τό μέλλον τοῦ κρατιδίου Ἑλλάδα. Ὁ ἑλληνικός στρατός, ὅπως εἶναι διαρθρωμένος σήμερα παρ' ὅλο πού εἶναι «διαβρωμένος» -ἔχει τίς δυνατότητες νά ὑπερισχύσει τῶν Τούρκων, ἀλλά πίσω ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό καί ἀπό τήν ἑκάστοτε ἐλληνική κυβέρνηση ὑπάρχει μιά ἄλλη «ἄγνωστη δύναμη». Καί μπορῶ νά σᾶς πῶ, ὅτι αὐτό πού ψάχνουν οἱ Ἀμερικανοί στό Ἰράκ, πού ψάχνουν τά «ὑπερόπλα» τοῦ Σαντάμ (θυμηθεῖτε κι ἐκεῖνο τό τεράστιο εἰδικό κανόνι πού πῆγε νά περάσει ἀπό τά ἑλληνικά σύνορα), εἴναι αὐτό πού ὑπάρχει καί πίσω ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό: ὁμάδες πού ἔχουν αὐτά πού μποροῦμε νά ὀνομάσουμε «ὑπερόπλα», πού δέν τά ἔχουν οὔτε οἱ Ἀμερικανοί, οὔτε οἱ Ρῶσοι. Ὅπλα πού μποροῦν νά κατατροπώσουν τήν Τουρκία μέσα σέ λίγες ὧρες. Ξέρω ὅτι ἀκούγονται εὐφάνταστα ὅλα αὐτά, ἀλλά μᾶλλον σύντομα ἴσως χρειαστεῖ νά τά δεῖτε ἤ νά τά «νιώσετε» σέ λειτουργία. Ὅμως, ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τό κρατίδιο Ἑλλάδα, δέν εἶναι οἱ Τούρκοι, ἀλλά μιά ἐσωτερική «πέμπτη φάλαγγα» πού κρύβεται στόν κόρφο μας, ὁποία λειτουργεῖ στούς πολιτικούς μας χώρους καί ἀποτελεῖται ἀπό ὄργανα τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ, παρᾶ τίς συχνά «ἀριστερές» θέσεις τους. Αὐτοί λοιπόν, λειτουργοῦν κυρίως γιά λογαριασμό τῶν Ὀλλανδῶν. Γιατί αἰχμή τοῦ δόρατος ἐνάντια στόν Ἑλληνισμό, σέ παγκόσμιο κυβερνητικό ἐπίπεδο, εἶναι Ὀλλανδία. Ὅλα τά δεινά πού ἔχουμε ὑποστεῖ ἀπό τό 1621 -ἄς θυμηθοῦμε τήν ἱστορία τοῦ πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη -μέχρι σήμερα, πίσω τούς βρίσκονται πάντα οἱ Ὀλλανδοί, καί φυσικά κι οἱ 'Άγγλοι. Οἱ Ὀλλανδοί εἶναι αὐτοί πού προωθοῦν τό ἐμπόριο ναρκωτικῶν στήν Εὐρώπη -ἀκόμη καί τά προγράμματα Μεθαδόνης προωθοῦνται, γιατί Μεθαδόνη παρασκευάζεται καί διανέμεται ἀπό τήν Ὀλλανδία - ὅλες οἱ ὕποπτες «ἀριστερίστικες» ὀργανώσεις ἔχουν διασυνδέσεις μέ τήν Ὀλλανδία, οἱ εἰσαγωγές τῶν περισσοτέρων προϊόντων πού παίρνουμε ρυθμίζονται ἀπό τήν Ὀλλανδία, κ.ἅ. Ἐπίσης σημαντικό ρόλο παίζει Ὀλλανδία σήμερα μέσω τῆς ὀλλανδικῆς ἑταιρείας διαμαντιῶν Ντεπρίς, ὁποία ἐδῶ παίζει ἕνα περίεργο παιχνίδι στή Μῆλο καί ὅλοι κάνουν τό κορόιδο. Καί δέν εἶναι μόνο Γαῦδος, ἀλλά στή Μῆλο καί στούς Βωξίτες Παρνασσού παίζεται ἕνα μεγάλο συνδυασμένο παιχνίδι, παράλληλα μέ τά περιβόητα μεταλλεία τῆς Χαλκιδικῆς.

Ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἐπίσης, πού κυριαρχεῖται ἀπό τόν Καθολικισμό καί τόν Προτεσταντισμό, δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνθελληνική, ἀλλά μισελληνική, μέ τήν ἐξαίρεση κύκλων τῆς Ἰρλανδίας, τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἰσπανίας καί τῆς Ἰταλίας. Μᾶς μισοῦν, γιατί ξέρουν καλά ὅτι οἱ (Ἔλ)ληνες εἶναι ἀνώτεροί τους σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί γιά πολλούς λόγους προσπάθησαν -κυρίως μέσω τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας -νά μᾶς χτυπήσουν. Ἄλλωστε, ὅπως ἴσως ξέρετε, τό Βυζάντιο δέν ἔπεσε τό 1453, ἀλλά τό 1202, αὐτοί τό προκάλεσαν αὐτό, καί ἀργότερα πτώση τῆς Πόλης δέν ἦταν παρᾶ τό φυσικό ἐπακόλουθο. Ὁ κίνδυνος λοιπόν, εἶναι τά ἀνθελληνικά παρασκήνια πίσω ἀπό τόν Προτεσταντισμό καί τόν Καθολικισμό, καί εἰδικότερα ὁ Παπισμός, «Ἁγία 'Έδρα». Καί οἱ δυό εἶναι ὑποχείρια καί ὄργανα τοῦ συνδικάτου πού ἀποκαλοῦμε κάπως πρόχειρα «Παγκόσμιο Σιωνισμό».

Σήμερα ἐπιχειρεῖται διάβρωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ διά τῆς Ἐνωμένης Εὐρώπης, μέχρι καί τό Ἅγιο Ὅρος διαβρώνεται, ἡ λεγόμενη «κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας», γιατί μερικοί «δυτικόφρoνες» ἡγούμενοι δέχτηκαν τά χρήματα τῶν ἐπιχορηγήσεών της Ε.Ε. καί ἔτσι παγιδεύτηκαν. Γιατί γίνεται ὅλος αὐτός ὁ πόλεμος; Πιστεύω ὅτι τά αἴτια εἶναι βιολογικά. Ξέρω πόσο παράξενο ἀκούγεται αὐτό πού σᾶς λέω, ἀλλά πιστεύω ὅτι ὁ (Ἔλ)ληνας -ὄχι ἀναγκαστικά ὁ πολίτης τοῦ κρατιδίου Ἑλλάδα-κατάγεται ἀπό ἄλλο ἀστρικό σύστημα, ὅτι περιμένει τήν ἐπιστροφή τῶν πατέρων του ἀπό τό διάστημα, κι ὅτι τά ὑποχθόνια ὄντα πού βρίσκονται πίσω ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ κάνουν τά πάντα γιά νά προλάβουν νά ἀντιμετωπίσουν αὐτή τήν ἐπικείμενη ἔλευση.

Πιστεύω ὅτι τά περισσότερα ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί κυρίως τῶν Κυκλάδων, δέν εἶναι τμήματα τῶν ψηλῶν βουνῶν τῆς καταποντισμένης Αἰγηίδος, ἀλλά μέλη ἀστρικῶν σωμάτων τοῦ Γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας καί τοῦ Ἀστερισμού τοῦ Κυνός. Τό γιατί τά νησιά αὐτά εἶναι ξένα ἀπό τόν πλανήτη μας καί τό ἠλιακό μας σύστημα εἶναι ἕνα θέμα πού τουλάχιστον γιά μένα δέν εἶναι δυνατόν νά συζητηθεῖ πρός τό παρόν. Ἁπλῶς τό ἀναφέρω ὡς ἐρέθισμα, γιά νά ἐρευνηθεῖ ἀπό τούς ἔχοντες γνώση...

Πρός τό παρόν, τό κρατίδιο Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει -ὅπως γινόταν πάντα διαρκές πρόβλημα προσάρτησης. Οἱ κομουνιστές ἤθελαν νά μᾶς ἐνώσουν μέ τό ἀνατολικό μπλόκ, οἱ δεξιοί μας ἔνωσαν μέ τή «Δύση». «Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στή Δύση», λένε. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἀνήκει, οὔτε ἀνῆκε ποτέ στή Δύση. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν καί εἶναι Ἀνατολή, οὔτε στήν Ἀνατολή ἀνήκει. ΕΙΝΑΙ Ἀνατολή. Δημιουργήσαμε τόν ἱστορικό πολιτισμό καί τήν Εὐρώπη, καί τόν δημιουργήσαμε στήν Ἀνατολή. Γι' αὐτό ἀκριβῶς καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, πού θά ἔπρεπε νά ἐπιτεθεῖ στή Ρώμη καί νά μήν τήν ἀφήσει νά ἀναπτυχθεῖ, προχώρησε πρός τήν Ἀσία, ἀλλά αὐτό εἶναι μιά ἐκτίμηση πού θέλει μεγάλη συζήτηση, πού δυστυχῶς ὁ χρόνος δέν μου ἐπιτρέπει...

Τό συνδυαστικό παιχνίδι παίζεται αὐτή τή στιγμή ἀπό τή Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, τήν NSA, τήν NSS, τήν Τριμερῆ Ἐπιτροπή, τή Λέσχη τῆς Ρώμης, καί ἀπό ἄλλες γνωστές καί ἄγνωστες λέσχες καί ὑπολέσχες καί μυστικές ἐταιρεῖες. Οἱ ὁμάδες καί οἱ λέσχες αὐτές δέν εἶναι παρά ἐκτελεστικά ὄργανα ἑνός ἀόρατου ἱερατείου, μιᾶς ἀόρατης ὁμάδας πού ἀποτελεῖται ἀπό 72 ἄτομα. Τά 72 αὐτά εἰδικά ἄτομα ἐκπροσωποῦνται ἀπό 9 συγκεκριμένα ἄτομα, καί μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅτι μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί βασίλισσα τῆς Ὀλλανδίας, Οἱ ὁμάδες αὐτές παρουσιάζουν τούς ἑαυτούς τους ὡς πανίσχυρους -πράγμα τό ὁποῖο δέν εἶναι ἀκριβές- καί προσπαθοῦν νά ὑφάνουν μιά παγκόσμια κυβερνητική συνωμοσία. 'Ἔχουν λειτουργικές ὑποομάδες καί στίς Η.Π.Α., χρησιμοποιοῦν τά πολιτικά καί οἰκονομικά κίνητρα μόνο ὡς μέσο, ἐνῶ οἱ σκοποί τούς εἶναι ἄλλοι, ὅπως παγκόσμια πολιτιστική καί πνευματική κυριαρχία, φυλετικές ἱστορίες, βιολογικές μεταλλάξεις, ἐπιτεύξεις πού σχετίζονται μέ μυστικιστικές δοξασίες, μέ μυστικές τεχνολογίες, καί ἄλλα πολύ περίεργα πράγματα, πού ὁ πολύς κόσμος δέν μπορεῖ οὔτε νά τά φανταστεῖ. Ὁ ἑκάστοτε πρόεδρός των Η.Π.Α. εἶναι ἁπλό ἐκτελεστικό τούς ὄργανο, ἐνῶ στήν οἰκονομία των Η.Π.Α. δέν ὑπάρχει ἐθνική τράπεζα, κεντρική τράπεζα ἀνήκει μεταξύ ἄλλων σέ «σιωνιστικούς» κύκλους καί στή βασίλισσα τῆς Ὀλλανδίας, κ.λ.π.

Μιλῆστε μας ἐπιτέλους ἔξω ἀπό τά δόντια γιά τήν περιβόητη Ὁμάδα Ἕ. Ἔχω ἐρευνήσει πολύ τό ζήτημα καί ξέρω ὅτι εἶστε ὁ πιό ἐνδεδειγμένος νά μιλήσετε γι' αὐτό, γιατί ἤσαστε αὐτός πού ξεκίνησε πρώτος αὐτήν τήν ἱστορία πού ἔχει πάρει διαστάσεις ἀπίστευτες, μέ τά γραφόμενα καί τά λεγόμενά σας.

Ἤμουν ὁ πρῶτος πού μίλησα περί Ὁμάδας-Ἕ, τό 1988 στό βιβλίο μου Τά Προμηνύματα τῶν Δελφῶν, στίς ὀμιλίες μου, καί στίς συνεντεύξεις μου σέ περιοδικά μέχρι τό 1994. Ὅλα αὐτά, ὅπως ἦταν ἐπόμενο, ἔχουν προκαλέσει ἀναταραχές καί προβληματισμούς. Ἀπό τότε, ἔχει γίνει μεγάλη ἀναπαραγωγή τῶν γραπτῶν καί τῶν λόγών μου, ἀπό ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν καμιά ἰδιαίτερη γνώση πάνω σέ ὅλα αὐτά, ἔχουν γραφτεῖ χιλιάδες σελίδες σέ περιοδικά, ἐφημερίδες καί βιβλία, μάλιστα ἐμφανίζονται πολλοί σέ βιβλία καί σέ τηλεοράσεις πού ἀφήνουν ἔμμεσα ἤ ἄμεσα vα ἐννοηθεῖ ὅτι ἀνήκουν στούς «Ἕ» ἤ ἀκόμη καί ὄτι ἡγοῦνται τῆς Ὁμάδας-Ἕ! Οἱ περισσότεροι ἀπ'αὐτούς εἶναι ἀπατεῶνες καί πλαστογράφοι, ἐνῶ κάποιοι ἁπλά ἔχουν παρασυρθεῖ ἀπό κάποιες ἰδέες. Ἐγώ πού πρῶτος μίλησα γιά τήν Ὁμάδα-Ἕ, δέν μπορῶ νά περηφανευτῶ ἰδιαίτερα γι' αὐτό, γιατί ἴσως ἔχω προκαλέσει ζημιά στήν ὑπόθεση.

Ἡ Ὁμάδα-Ἕ, εἶναι μιά ὁμάδα ἀπόλυτα μυστική -ἀνεξάρτητα ἀπό τή δημοσιοποίηση τῆς ὕπαρξής της- καί κανεῖς δέν ξέρει, οὔτε μπορεῖ νά ξέρει, ποιά εἶναι τά μέλη της. Εἰκασίες κάνουμε ἁπλῶς γιά τό ποιοί ἦταν στίς παρυφές -τό τονίζω, στίς παρυφές -αὐτής τῆς ὁμάδας. Ξέρουμε ὅτι ἀνώτατη ἠγεσία τῆς ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά ἄτομα. Ἡ ὁμάδα εἶναι (Ἔλ)ληνική, ἀλλά δέν ἔχει σχέση μέ τό κρατίδιο πού λέγεται Ἑλλάδα, ἀλλά πολεμά γιά τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ (Ἔλ)ληνικοῦ Πνεύματος.

Τό συμπέρασμά μου εἶναι ὅτι ἀνῆκε στίς παρυφές τῆς -προσέξτε, ὄχι στήν ἴδια τήν ὁμάδα -ὁ Ἀριστοτέλης Ὠνάσης. Οἱ «δολοφονίες» τοῦ Ἀλέξανδρου, τῆς Ὀλυμπίας καί τῆς Χριστίνας, σχετίζονται μέ αὐτό, κατά τή γνώμη μου. Ἡ Ὀλυμπία Ὠνάση, γιά παράδειγμα, ἦταν χημικός μηχανικός καί ἐπικεφαλής ἐρευνητικοῦ κέντρου στήν Ἀργεντινῆ, ἐργαστηρίων σχεδίασης, μελέτης καί παραγωγῆς εἰδικῶν ὅπλων γιά τόν (Ἔλ)ληνισμό, τά ὁποῖα χρηματοδοτοῦσε ὁ Ὠνάσης, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τίς ἐμπειρίες πού ἔχω ἀπό τίς συναντήσεις μας, ἦταν καί μύστης, μυημένος στά μυστήρια τῶν Δελφῶν. Στήν ἴδια ὁμάδα, δέν ἐννοῶ στήν ἠγεσία της, ἀλλά σέ κάποιες ὑποομάδες, διότι ὑπάρχουν δεκάδες ὑποομάδες πού ἀποτελοῦν τόν κορμό των «Ἕ», ἀνῆκε καί ὁ μακαρίτης ὁ Τρίτσης, ὁ ὁποῖος εἶχε εἰδικούς λόγους νά φωνάζει «ὄχι Μετρό στήν Ἀθήνα», καί ὁ ὁποῖος στή Βαγδάτη βρέθηκε σέ ναό, ὄχι μουσουλμανικό, ὄχι χριστιανικό, ὄπου μέ ἠγετικά στελέχη τοῦ Ἰράκ προσευχήθηκε «στόν κοινό τούς πατέρα θεό Δῖα». Ἐπίσης, ἔχω ἰδία ἀντίληψη ὄτι στήν Ὁμάδα-Ἕ ἀνῆκε ἤ συνεργαζόταν ὁ ἀείμνηστος Παῦλος Βαρδινογιάννης, ἀλλά καί ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς, κι αὐτό τό γνωρίζω πολύ καλά, καθώς καί πολλοί ἄλλοι ἰδιαίτεροι ἄνθρωποι. Ἐγώ δέν ἀνήκω στούς «Ἕ» καί ἔχω ἀπομονωθεῖ ἀπό κάθε σχέση μέ τήν Ὁμάδα ἤ τίς ἐπιμέρους ὁμάδες, γιατί ἔκανα κάποια σημαντικά σφάλματα στήν πορεία κατηχήσεων. Ἡ διαδικασία συμμετοχής στήν ὁμάδα αὐτή γινόταν τότε στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, μέ τό Χρήστο Θεοδωρόπουλο καί τό γνωστό καπετάνιό του Ε.Λ.Α.Σ. Δημήτρη Δημητρίου, ὅπου μαζί μέ τό Σωτήρη Σοφιανόπουλο συμμετείχαμε στήν ἵδρυση τοῦ ΠΑ.Κ.Ε.Α.Δ. (Παγκόσμιο Κέντρο 'Έρευνας Ἀνθελληνικῶν Δραστηριοτήτων), ἀπό τό ὁποῖο προῆλθε τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἑλληνισμού, πού πρόσφατα τελείωσέ το Β' Παγκόσμιο Συνέδριό του καί ἔχει πλέον τό κέντρο τοῦ στή Θεσσαλονίκη. Εἶναι εὐκαιρία νά πῶ ὄτι αὐτοί πού συμμετείχαν στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἑλληνισμού, βρῆκαν ἕτοιμα καταστατικά καί σχέδια, τά πάντα, γραμμένα ἀπό τήν ὁμάδα αὐτή. Ὅσο γιά τίς δραστηριότητές των «Ἕ», οἱ Ἀμερικανοί ἀκόμη προσπαθοῦν νά ἐντοπίσουν τά «τρῖα ἄγνωστα κανάλια δύναμης» (πού βοηθοῦν μυστικά τήν Ἑλλάδα καί τῆς συμπαραστέκονται ἀκόμη καί μέ τεράστια εἰσροή χρημάτων στηρίζοντας τό Χρηματιστήριο), καί προτείνω νά μήν βοηθήσουμε σ' αὐτό τίς μυστικές ὑπηρεσίες καί νά μήν μιλήσουμε ἄλλο γιά ὅλα αὐτά...

Ξέρω ὅτι γνωρίζετε πάρα πολλούς σημαντικούς ἀνθρώπους ἀπό ὅλο τoν κόσμο. Γιά παράδειγμα, ἔχουν ἀκουστεῖ πολλά ἀκόμη καί γιά τό ζήτημα μέ τόν Κώδικα τοῦ Ἀριστοτέλη καί τό «διαστημόπλοιο τῶν Σταγείρων». Ἔχω μάθει καί γιά κάποιες ἐπαφές σας μέ τή NASA. Πρέπει νά ξέρετε πολλές παράξενες ἰστορίες...

Εἶναι τόσα πολλά, πού δέν ξέρω τί νά διηγηθῶ. Εἴμαστε στό σπίτι μου, ὁ μακαρίτης ὁ συγγραφέας Θεόδωρος Ἀξιώτης, μέ τόν ὁποῖον ἤμασταν καλοί φίλοι, ὁ γενικός Διευθυντής τῆς NASA, ὁ Διευθυντής τοῦ Προγράμματος Ἐρευνῶν τοῦ Ἠλιακοῦ μας Συστήματος, δυό σύμβουλοι, καί ἕνας στρατηγός, ὁ διοικητής τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς χώρας μας, τόν ὁποῖον εἶχα καλέσει ἐγῶ γιά νά ἔχω τά νῶτα μου καλυμμένα καί νά ἀποφύγω περιπέτειες. Εἶχαν ἔρθει νά μέ ρωτήσουν διάφορα πράγματα, νομίζοντας ὅτι ἐγώ ἤμουν γνώστης κάποιου ζητήματος πού τούς ἐνδιέφερε. Ὁ Ἀξιώτης καθόταν ἤρεμος σέ μία πολυθρόνα καί καθώς μιλούσαμε, ἔγινε κάτι πολύ παράξενο. Ξαφνικά, εἴδαμε ὅλοι μας τόν Ἀξιώτη νά αἰωρείται! Τόν εἴδαμε νά ὑψώνεται ἀπό τήν πολυθρόνα του, δίχως καμιά ἀνάταση τοῦ σώματος καί δίχως νά χάσει τήν κάμψη τῶν ποδιῶν, σάν νά ἦταν καθισμένος στόν ἀέρα, τόν εἴδαμε ὅλοι μέ τά ἴδια μας τά μάτια νά αἰωρεῖται τρεῖς φορές! Κανείς μας ὅμως δέν τόλμησε νά πεῖ τίποτε. Εἴχαμε ὅλοι μας πάθει τέτοιο σόκ, πού φοβηθήκαμε νά τό σχολιάσουμε. Ὁ καθένας μας νόμιζε ὅτι εἶχε κάποια ψευδαίσθηση καί ὅτι ἄν τό ἔλεγε στούς ἄλλους θά τόν κορόιδευαν!

Τήν ἄλλη μέρα, ἐγώ γιά νά διαπιστώσω τί εἶχε γίνει, ἔκανα στούς ὑπόλοιπους μιά κουβέντα γιά τίς αἰωρήσεις τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνα στό Πήλιο, ὅπως ἀνέφεραν τά ἀρχαῖα κείμενα. Ἐκεῖ ἄρχισαν νά ξεθαρρεύουν σιγά-σιγά, ὥσπου ἕνας ἀπό τούς Ἀμερικανούς μέ ρώτησε: «Μήπως καί ὁ... Ἀξιώτης αἰωρεῖται;..». Εἶχε κι αὐτός τίς ἀμφιβολίες τοῦ γι' αὐτό πού εἶχε δεῖ καί ἔκανε αὐτή τή διερευνητική ἐρώτηση. Τότε, πήρα θάρρος κι ἐγώ καί τόν ρώτησα: «Τόν εἶδες κι ἐσύ;». Ὅλοι ἀμέσως εἶπαν ὅτι τόν εἶχαν δεῖ κι αὐτοί, ἀλλά φοβήθηκαν νά τό σχολιάσουν μήπως καί ἦταν κάποια ψευδαίσθηση. Καί τότε ἄρχισε ἐνθουσιώδης συζήτηση τῆς ἐπιβεβαιώσεως. Θαυμαστοί ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας καί δέν τό ξέρουμε. Ὁ Ἀξιώτης ἦταν φοβερή προσωπικότητα καί ὁ θάνατός του μεγάλη ἀπώλεια. Ἡ περίπτωση Ἀξιώτη ἔχει περάσει ἀπαρατήρητη σέ σύγκριση μέ τή σημασία της, ἄν καί τό ἔργο του τό ἔχει διαβάσει πολύς κόσμος.

Εἴχαμε κάνει μιά συζήτηση μέ τό Γιργο Γκιόλβα, μιά μέρα πού ἤμασταν στό σπίτι του μαζί μέ τή γυναίκα μου, καί οὔτε λίγο-οὔτε πολύ ὁ Γκιόλβας μᾶς εἴπε ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ταξιδεύει γιά νά γυρίσει στό ἄστρο ἀπό τό ὁποῖο ἦλθε! Ὅπως ξέρετε, γιά τό θάνατο τοῦ Ἀριστοτέλη δέν ἔχουμε καμιά σαφῆ ἀναφορᾶ. Μία μόνο ἀόριστη καί θολή ἀναφορά ὑπάρχει ὅτι ἔπεσε ἀπό τή γέφυρα τῆς Χαλκίδας καί αὐτοκτόνησε. Ἀλλά ἀκόμη καί σ' αὐτή δέν ἀναφέρεται ἄν βρέθηκε τό πτώμα του, οὔτε πού τόν θάψανε. Ἡ τελευταία σαφής πληροφορία λέει ὅτι πῆγε στή Χαλκίδα κι ἀπό ἐκεῖ ἀγνοοῦμε τά ἴχνη του. Μᾶς ἔλεγε πολλές ἱστορίες ὁ Γκιόλβας γιά τόν Ἀριστοτέλη, γιά τό πώς ἦλθε στή Γῆ καί γιά ἄλλα παράξενα. Μᾶς εἶπε ἐπίσης ὅτι ὅλα τά κείμενα τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι κωδικοποιημένα -καί θέλει πολύ δουλειά κανείς γιά νά σπάσει τόν κώδικα. Ἐκεῖνο τό βράδυ, πού ἤμασταν μαζί μέ τούς ἀνθρώπους ἀπό τή NASA, μᾶς εἶπαν κάποια στιγμή ὅτι NASA ἔχει διαθέσει τεράστιο ποσό γιά νά σπάσει τά Φυσικά τοῦ Ἀριστοτέλη, τά ὁποῖα εἶναι κωδικά, καί τό Ὀργάνων-Ὄργανον.

Ὁ Γκιόλβας ἔρχεται κι αὐτός στό σπίτί μας ἐκεῖνο τό βράδυ. Τόν στριμώχνουν οἱ Ἀμερικανοί καί τόν ρωτᾶνε πού τό ἤξερε αὐτός γιά τόν κώδικα τοῦ Ἀριστοτέλη. Καί ἀρχίζει τότε μιά ἐκπληκτική συζήτηση -καί φτάνουν στό σημεῖο νά μιλᾶνε λές καί γνωριζόντουσαν χρόνια. 'Ο,τι μᾶς εἶχε πεῖ ὁ Γκιόλβας ἐπιβεβαιωνόταν ἀπό τούς ἀνθρώπους της NASA! Ἔχω ἐρευνήσει ἐκτεταμένα τήν περίπτωση Ἀριστοτέλη καί ἀκόμη καί γιά τά Στάγειρα, κάποια στιγμή τά συνάντησα στά ἀρχαῖα κείμενα, στόν Ἡσίοδο, μέ "υ": Στάγυρα. Σκέφτηκα, γιατί νά τά γράφει μέ "υ"; Τελικά, ἔπειτα ἀπό ἔρευνες, κατέληξα στό συμπέρασμα, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης πρέπει νά ἦρθε μέ κάποιο ὄχημα, σταμάτησε, τόν εἴδανε, κι ἔπειτα γύριζε στήν περιοχή, «σταματῶ καί γυρίζω», «στα-γυρίζω», «Στάγυρα». Εἶναι πολλά τά θαυμαστά γύρω ἀπό τόν Ἀριστοτέλη. 'Ἔχει γράψει στά «μικρά Φυσικά» ἀκόμη καί γιά ρομπότ. Γιά τούς «Τρίποδες»τοῦ Ἡφαίστου, ἀλλά καί γιά τήν «Ξύλινη Ἀφροδίτη» στήν Κρήτη, τήν ξύλινη Ἀφροδίτη πού κινοῦνταν μέ χυτό ὑδράργυρο.

Καί, μιᾶς καί ἀνέφερα γιά τόν ὑδράργυρο, εἴχαμε πάει μαζί μέ τόν Γκιόλβα στόν Μπαντουβά, τόν τότε ὑπουργό Συγκοινωνιῶν καί ὁ Γκιόλβας τοῦ ὑπέβαλλε μιά αἴτηση, ζητώντας νά τοῦ χορηγηθεῖ ἄδεια νά κάνει πειραματική κίνηση ὀχήματος μέ ὑδράργυρο! Ἤθελε μιά ἄδεια γιά νά πάει στόν Ὄλυμπο καί νά κάνει αὐτά τά πειράματα. Τό συζητήσαμε ἐκεῖ αὐτό, καί ὁ Μπαντουβᾶς τήν πρωτοκόλλησε μπροστά μου. Ἀλλά μετά ἀπό δέκα μέρες, τόν ξηλώσανε ἀπό τό Ὑπουργεῖο!

Κλείνοντας, θέλω νά πῶ ὅτι συνήθώς μας παρουσιάζετε μιά εἰκόνα ἀπελπιστική, μέσα στήν ὁποία βρισκόμαστε παγιδευμένοι ἀπό χίλιες πλευρές. Στ" ἀλήθεια δέν ὑπάρχει διέξοδος ἀπό ὅλα αὐτά; Φυσικά τά συγκλονιστικά πράγματα τά ὁποῖα θίγετε στά βιβλία καί τίς συνεντεύξείς σας, θά πρέπει νά ἐρευνηθοῦν ἀπό τόν καθένα γιά νά ξεκλειδώσει τά μυστικά τους. Ὅμως, τελικά βλέπετε φῶς στήν ἄκρη τοῦ τούνελ;...

Τό Κουτί τῆς Πανδώρας δόθηκε στόν Ἐπιμηθέα -κι αὐτός ἔκανε τό λάθος νά τό ἀνοίξει κι ἔτσι ὅλες οἱ κατάρες καί ὅλα τά κακά ξεχύθηκαν ἀπό ἐκεῖ μέσα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ὅμως στόν πάτο τοῦ κουτιοῦ, ὅπως μας λέει ὁ Ἡσίοδος, ἔμεινε Ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα διασώθηκε. Ἡ Ἐλπίδα πάντα ὑπῆρχε καί πάντα θά ὑπάρχει Αὐτό εἶναι τό ὑπερόπλο τῶν ἁγνῶν ἀνθρώπων. Κι ὅταν ἔχεις τήν Ἐλπίδα στόν πάτο τοῦ Κουτιοῦ, νά μήν φοβᾶσαι τίποτε καί κανέναν. Ὅλα παρέρχονται, ἀλλά ἐλπίδα μένει Σέ λίγο καιρό, οἱ Θεοί-Πατέρες μας ἀπό τό διάστημα ἐπιστρέφουν καί τίποτε πιά δέν θά εἶναι τό ἴδιο. Μεγάλες κοσμικές ἀλλαγές ἐτοιμάζονται. Ἄλλοι εἶναι αὐτοί πού πρέπει νά φοβοῦνται, ὄχι ἐμεῖς. Ἐγώ λέω ἁπλῶς: «Φίλοί μου, ψάξτε!». Ἐγώ σας δίνω τίς πηγές καί τά ἐρεθίσματα -κι ἐσεῖς ψάξτε. Αὐτό εἶναι ὅλο. Ἔχουμε νά μάθουμε πολλά ἀκόμη. Εἶναι τόσα πολλά αὐτά πού δέν ξέρουμε. Ἐγώ συνεχῶς ἀνακαλύπτω ὅτι δέν ξέρω ἀπολύτως τίποτε. Εἶμαι ἕνα παιδί μέ ἁνήσυχη καρδιά, πού συνεχῶς μαθαίνει. Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό χρόνο πού μου ἀφιερώσατε, θά τά ξαναποῦμε...

Tags: