ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS - ΜΕΡΟΣ Δ'

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ἀπό τόν Παναγιώτη Λιάκο - nexusliakos@yahoo.com

Ἡ συνέντευξη δημοσιεύθηκε στό περιοδικό "Νew Times NEXUS" σέ τέσσερα μέρη, ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2000 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2001, τεύχη 9, 10, 11 καί 12.

Ὁ Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ "Νew Times NEXUS" Κοσμᾶς Λώλης - nexus-gr@mailbox.gr

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Σ' αὐτό τό μέρος τῆς ἀποκαλυπτικότατης συνέντευξης πού παραχώρησε στό NEW TIMES NEXUS ὁ κ. Φουράκης, ἀνοίγει ἕνας τεράστιος κύκλος συζήτησης καί προβληματισμού γιά τό ἑλληνοκεντρικό κίνημα πού ἀναπτύχθηκε τά τελευταῖα 10 χρόνια. Θεωρίες καί ἀποδείξεις. Πρόσωπα, ἄτομα καί ὀντότητες. Μυστικές καί φανερές ὀργανώσεις. Πολιτικοί καί ἐπιχειρηματίες. Ἐρευνητές καί ἀντιγραφείς. Ὅλοι ἐμπλέκονται σ' ἕνα ἀπίστευτο γαϊτανάκι δηλώσεων καί πράξεων πού ἀφοροῦν στήν πολυθρύλητη Ὁμάδα Ε. Ποιός ὅμως θά δώσει τήν τελική ἀπάντηση γιά τήν ἀλήθεια καί τό ψεῦδος; Φυσικά, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος.

Ὡστόσο, ὁ ἐκδότης καί διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ ἐλπίζουν νά συμβάλλουν στόν προβληματισμό καί στό ἄνοιγμα τοῦ διαλόγου πού ἀφορᾶ, ἀφενός στήν Ὁμάδα Ε καί ἀφετέρου στά πάσης φύσεως κινήματα καί προσπάθειες πού στοχεύουν στήν ἱστορική ἀλήθεια (ἤ συσκότιση) καί τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ἤ στόν ἀποπροσανατολισμό του). Τό NEW TIMES NEXUS διαθέτει πάντοτε σελίδες γιά ὅλους ὅσους θεωροῦν πώς μποροῦν νά συμβάλλουν σ' αὐτό τόν προβληματισμό, ἀκόμα κι ὅταν διαφωνοῦν κάθετα μέ ὅσα τυχόν διαβάσουν στό περιοδικό. Ἔχει ἀνοιχτά τά μάτια καί τ' αὐτιά τοῦ στίς γνῶμες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καί φορέων πού νομίζουν ὅτι μποροῦν νά προσφέρουν στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι οὐσία τῆς δημοκρατίας. Νά μήν λογοκρίνεις, νά μήν περικόπτεις καί νά μήν ἐνοχλεῖσαι μέ τήν ἀντίθετη ἄποψη. Τό NEW TIMES NEXUS ἔχει ἐπανειλημμένα ἀποδείξει αὐτή τήν θέση του καί θά συνεχίσει νά τήν ἀποδεικνύει σέ ὅλα του τά τεύχη. Ἑπομένως, ἐμεῖς, ὄχι μόνο θά δημοσιεύαμε τυχόν διαφωνίες τῶν ἀναγνωστῶν ἀναφορικά μέ ἄρθρα ἤ συνεντεύξεις, ἀλλά θά τό κάναμε μέ χαρά καί ἰκανοποίηση! Ὅσοι διαφωνοῦντες, λοιπόν, προσέλθετε&

 

 

Κύριε Φουράκη, ὑπάρχει τελικά ἡ Ὁμάδα Ε;

Σᾶς λέω μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι ἡ Ὁμάδα Ἕ πράγματι ὑπάρχει καί δρᾶ. Μήν ἔχετε καμιά ἀμφιβολία περί τούτου. Αὐτή ἡ ὁμάδα ὑπῆρξε, ὑπάρχει καί θά συνεχίσει νά ὑπάρχει καί νά δρᾶ.

Πρέπει νά περιμένουμε τά πάντα ἀπό τήν Ὁμάδα Ε;

Δέν πρέπει βέβαια νά περιμένουμε ὅτι τά μέλη τῆς εἶναι ἄνθρωποι μέ τήν δική μας δομή καί ὑπόσταση καί εἰδικότερα μέ τόν δικό μας τρόπο σκέψης. Θά πρέπει κάποιοι κύριοι πού παριστάνουν τούς ἐρευνητές ὅπως κάποιος κύριος τώρα πού ἔβγαλε ἕνα βιβλίο γιά τό "Αἴνιγμα τῶν Ἔψιλον" νά ἀνατρέξουν καί λίγο στήν σύγχρονη ἱστορία καί νά μάθουν ποιός ἦταν ὁ Γιάννης Διάκος. Ἄν μάθουν ποιοί καί τί ἦταν ὁ Ἰωάννης Διάκος καί ὁ Ἐλευθέριος Πρόκος, τότε μποροῦμε νά μιλήσουμε καί γιά τήν σύγχρονη ὕπαρξη τῆς Ὁμάδας Ε. Ὅσον ἀφορᾶ σ' αὐτό τό θέμα, θά μιλήσω ἐν ἐκτάσει ὅταν κρίνω ἤ κριθεῖ ὅτι πρέπει νά μιλήσω γιά νά πῶ αὐτά πού θά πρέπει νά ἀποκαλύψω.

Ἐπαναλαμβάνω τήν ἐρώτησή μου: Θεωρεῖτε σωστό οἱ Ἕλληνες νά περιμένουν ἀπό μηχανῆς "θεούς καί σωτῆρες;"

Σαφῶς ὄχι. Ἁπλῶς δράττομαι τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐρωτήσεώς σας γιά νά πῶ ὅτι ἐκεῖνοι πού συγκροτοῦν τήν ἠγεσία τῆς Ὁμάδας Ἕ δέν εἶναι οἱ ἐκ Θεοῦ σωτῆρες τῆς Ἑλλάδας ἀλλά ἁπλά ζητοῦν νά ἀφυπνιστοῦμε, νά μελετήσουμε τά κείμενά μας, τούς πρόγονούς μας. Νά σεβαστοῦμε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας. Νά τιμήσουμε τά μνήματα τῶν προγόνων μας. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά εἰσέλθουμε σέ μιά διαδικασία αὐτογνωσίας γιά νά καταλάβουμε τί πρόκειται νά συμβεῖ καί τί συμβαίνει τώρα. Ἔτσι θά συμβάλλουμε ὅλοι στήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας μας. Θά γίνουμε στρατιῶτες των "E", ὑπερασπίζοντας τά ὅσια καί τά ἱερά πού συμπυκνώνονται στό ὄνομα "Ἑλλάς". Πρέπει νά ἀποκτήσουμε ἐθνική συνείδηση καί θέληση γιά δράση. Δέν ἀρκεῖ μόνο ἐνημέρωση ἐπάνω στά ἐθνικά μας ζητήματα. Ἐπιβάλλεται καί δράση. Ἡ τιμή του νά φέρεις τόν τίτλο τοῦ Ἕλληνα προϋποθέτει καί δράση! Δυστυχῶς ὅμως, καί σ' αὐτό τό ζήτημα, ἔχει παίξει καί παίζει τεράστιο ρόλο ἡ Μασονία.

Ξανά Μασονία;

Δυστυχῶς ναί. Ἔχει βγάλει μερικά βιβλία γιά τούς "Ε". Κατευθύνει συγγραφέα ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα. Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει "ἐργολαβικά" τήν δυσφήμηση τῆς Ὁμάδας "E", μέσω τῆς γελοιοποίησής της. Ὅταν οἱ ἀναγνῶστες διαβάζουν προφανεῖς ἀνοησίες καί φαντασιοπληξίες, εἶναι δυνατόν νά πιστέψουν μετά ὁτιδήποτε γράφεται ἐπί τοῦ θέματος; Ἡ Μασονία λοιπόν διοχετεύει σέ συγγραφέα ἀπό τήν Βόρειο Ἑλλάδα κείμενα, τά ὁποῖα ὑποτίθεται πώς εἶναι κείμενα τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου, τοῦ "ὀραματιστῆ" τῆς Ὁμάδας Ε. Μπορεῖτε νά δεῖτε σέ συγκεκριμένο περιοδικό τῶν Ἀθηνῶν ὅτι πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, τό 1992, παρουσίασαν ἕνα ἀνώνυμο κειμενάκι σέ πλαίσιο μέ τίτλο "Ὁ Ἀπόλλων Ζεῖ".

Γιά ποῖο λόγο μας τό ἀναφέρετε αὐτό;

Γιά νά μᾶς πούν ὅτι ὁ βοσκός Σπυρίδων Νάγος, τό 1840, εἶδε ἕνα ὅραμα καί δῆθεν λέει τοῦ μίλησε ὁ Ἀπόλλωνας ὥστε νά δημιουργήσει τήν Ὁμάδα Ε. Θά καταλάβετε ἐπίσης πολλά καί ἀπό τό βιβλίο πού ἔβγαλε ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Κοῦρος καί ἀποδίδει τήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας Ἕ στήν Μεγάλη Στοά καί εἰδικότερα στήν Στοά Προμηθέας. Ὁ κύριος Κοῦρος εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικός τῆς Ἀστυνομίας.

Γιά ποῖο λόγο ἀναφέρετε τήν ἐπαγγελματική ἰδιότητα τοῦ κ. Κούρου;

Θεωρῶ πώς αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε νά τό ἀναφέρω γιά νά τό γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες τῶν ἄρθρων καί τῶν βιβλίων του. Οἱ ἰδιότητες τοῦ καθενός μας καί εἰδικά ὅσων ἐπηρεάζουμε κατά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο τήν κοινή γνώμη μέ τά λόγια καί τά κείμενά μας πρέπει νά εἶναι διάφανες καί νά μήν ντρεπόμαστε γι' αὐτές. Δέν ἀρκεῖ μόνο νά διαβάζουμε ἕνα κείμενο, πρέπει νά γνωρίζουμε ποιός τό γράφει καί τήν ἰδιότητά του. Μέσω τῆς εἰδικότητάς μας θά φανοῦν (ἄν ὑπάρχουν) καί τυχόν σκοπιμότητες πού ὑποκρύπτονται πίσω ἀπό ἕνα ἄρθρο ἤ βιβλίο. Σύμφωνα μέ τό ΠΔ 31/7.2.2001 "περί Ρυθμίσεως θεμάτων ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ" ἄρθρα 1 καί 19 "... μετά ἀπό ἄδεια τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ ἀστυνομικός μπορεῖ νά ἀσκεῖ ἰδιωτικό ἔργο... ". Γιά νά καταλάβετε κι ἐσεῖς καλύτερα τήν σημασία τῆς ἰδιότητας τοῦ συγγραφέα ἑνός βιβλίου ἤ ἄρθρου, ἀναλογιστεῖτε πόσο ἀντικειμενικό θά σᾶς φανεῖ ἕνα βιβλίο γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας πού θά ἔχει γραφτεῖ ἀπό τόν σκοπιανό Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν!

Γιά νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς Ὁμάδας Ἕ, τί σημαίνει ἐμπλοκή τοῦ ὀνόματος τοῦ Σπυρίδωνος Νάγου στήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας;

Ἡ ἀπόδοση τῆς δημιουργίας τῆς Ὁμάδας στόν Σπυρίδωνα Νάγο καί οὐσιαστικά στήν στοά Προμηθέας, σημαίνει ὅτι αὐτή ἡ στοά προσπαθεῖ νά οἰκειοποιηθεῖ συνολικά τήν ἱστορία καί τό παρόν τῆς Ὁμάδας Ε. Κύκλοι τῆς Μασονίας προσπαθοῦν νά κάνουν ὅ,τι ἔκαναν καί μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Δηλαδή, νά περάσουν τήν ἰδέα στό κοινό ὅτι "ἡ Μασονία ἔκανε τό 1821, δημιούργησε τήν Ὁμάδα Ε, καί μέ λίγα λόγια βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε προσπάθεια ἀναγεννήσεως καί ἀναδείξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό παγκόσμιο γίγνεσθαι".

Ἡ Μασονία γιά ποῖο λόγο νά οἰκειοποιηθεῖ αὐτά τά πράγματα; Δέν διαφαίνεται κάποιο κίνητρο. Ἀφοῦ δέν μιλᾶμε γιά ἕνα κίνημα πού προσπαθεῖ νά γίνει μαζικό στρατολογώντας μέλη. Ἡ Μασονία εἶναι ἕνα (περίπου) κλειστό κλαμπ τό ὁποῖο δέν ἔχει βγεῖ "στήν πιάτσα" λέγοντας "ἐμεῖς εἴμαστε καλοί Ἕλληνες καί ἐλᾶτε νά ἐγγραφεῖτε στίς τάξεις μας, ἀφοῦ ἐμεῖς σας ἐλευθερώσαμε ἀπό τούς Τούρκους, φτιάξαμε τήν Ὁμάδα Ε καί ἔχουμε ἀναλάβει ἐργολαβικά ὅλες τίς πράξεις ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας". Ἄν ἔκαναν κάτι τέτοιο τότε θά ἐξηγοῦνταν ὅλα...

Μά ἐδῶ δέν μιλᾶμε γιά τήν προσπάθειά τους νά ἀποκτήσουν πολλά μέλη. Δέν πρόκειται γιά κάτι τέτοιο. Αὐτές οἱ ἐνέργειές τους ἔχουν τό ἴδιο νόημα καί τήν σημασία πού εἶχε ἡ ἀπόπειρά τους νά "βαφτίσουν", μετά θάνατον, τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο μασῶνο.

Κατ' ἐσᾶς δέν ἦταν μασῶνος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος;

Φυσικά καί δέν ἦταν. Σέ καμιά περίπτωση! Μπορῶ νά σᾶς διαβεβαιώσω περί αὐτοῦ. Αὐτή φημολογία ξεκίνησε ἀπό τόν μακαρίτη Γιῶργο Στεργίου πού ἔγραψε τό βιβλιαράκι "Ὁ Τέκτων Ἐλευθέριος Βενιζέλος". Καί σ' αὐτή τήν περίπτωση καλό εἶναι νά γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες του NEW TIMES NEXUS τήν ἰδιότητα τοῦ συγγραφέα γιά νά καταλάβουν τό κίνητρό του.

Μπορεῖτε νά μᾶς μιλήσετε γι' αὐτό;

Ὁ Στεργίου ἦταν μέγας μαθηματικός, γαμπρός τοῦ Γεωργίου Βογιατζάκη, πρώην προέδρου τῆς Παγκρητίου Ἐνώσεως καί πρώην Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Φοίνικα, τῆς ἀσφαλιστικῆς ἐταιρίας, στόν ὁποῖον ὁ Στεργίου ἦταν Ἀντιπρόεδρος. Καί ὁ Στεργίου καί ὁ Βογιατζάκης ἦταν ὑψηλόβαθμοι τέκτονες. Ὁ Στεργίου μου εἶχε δώσει ὅλο του τό ἀρχεῖο καί μου εἶχε ἀποκαλύψει μέ ἐπιστολή του πώς τόν πίεσαν ἀπό τήν Στοά, λόγω ἐγνωσμένης Βενιζελικῆς πολιτικῆς τοποθετήσεως καί τοῦ ἰδίου καί τοῦ Βογιατζάκη, νά γράψει τό βιβλίο αὐτό. Ἡ ἴδια Στοά, ἀπό διάφορα ἔντυπα, προσπαθεῖ τόν τελευταῖο καιρό νά ἀναμοχλεύσει τά προσχήματα τοῦ διχασμοῦ τοῦ 1916. Μπορεῖτε ἐπίσης νά δεῖτε ὅτι τελευταία μιλᾶνε γιά τόν "Ἑβραῖο Ἐλευθέριο Βενιζέλο". Αὐτό μπορεῖτε νά τό διαβάσετε σέ πολλά "ἑλληνοκεντρικά(;)" περιοδικά.

Ποῦ στηρίζονται αὐτές οἱ ἀναφορές;

Σέ ὁρισμένες ἀόριστες ἀναφορές κάποιου Παπαδάκη. Αὐτός ἦταν συνταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς καί ἀντιβενιζελικός. Ὁ Παπαδάκης ἔγραψε αὐτά τά πράγματα μέσα στήν δίνη τοῦ ἐθνικοῦ μίσους καί τῆς ἐμφύλιας διαμάχης. Καί πίσω ἀπό τήν ἀναμόχλευση αὐτῆς τῆς ἱστορίας βρίσκεται ἡ Στοά.

Κύριε Φουράκη, μέ ὅλο τό σεβασμό, δέν ξεπερνᾶμε τά ὅρια κάθε λογικῆς ὅταν λέμε πῶς πίσω ἀπ' ὅλες τίς πράξεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους βρίσκονται οἱ Στοές;

Μπορεῖ ν' ἀκούγεται τρελό ἀλλά εἶναι πραγματικότητα! Γιά νά γίνω καί πιό συγκεκριμένος, τό κατευθύνει ἕνα ἄτομο! Χρηματοδοτεῖ μέ διαφόρους τρόπους μιά σειρά ὀργανώσεων (οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας) καί περιοδικῶν. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι τά μέλη αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων γνωρίζουν γιά ποιόν δουλεύουν. Δέν μποροῦμε νά τούς ἀποδώσουμε εὐθύνη, ὅπως δέν μποροῦμε νά ἀποδώσουμε εὐθύνη σ' αὐτόν τόν ὑποτιθέμενο συγγραφέα τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Αὐτός χρησιμοποιεῖ συνεχῶς κείμενα τά ὁποῖα τοῦ δίδονται ἕτοιμα καί φυσικά... κονομάει!

Εἶναι κακό δηλαδή νά μπορεῖς νά ζεῖς ἀπό τά βιβλία ποῦ ἐκδίδεις; Ἐσεῖς κ. Φουράκη τά δίνετε δωρεάν τά βιβλία σας;

Μᾶλλον παρανοήσατε ὅσα σας εἶπα. Κάθε ἄλλο παρά ἀρνητικό εἶναι το νά μποροῦν οἱ συγγραφεῖς νά ζοῦν ἀπό τά βιβλία τους. Ἀντιθέτως, αὐτό εἶναι εὐκτέον. Ἐγώ θέλω νά θίξω τήν ποιότητα, τήν σκοπιμότητα καί τούς ἰθύνοντες νόες πού βρίσκονται πίσω ἀπό ὁρισμένες ἐκδοτικές προσπάθειες. Μακάρι νά κερδίζεις τό βιός σου ἀπό τά βιβλία σου. Θά λογοδοτεῖς ὅμως πάντοτε στούς ἀναγνῶστες, τήν ἱστορία καί τήν πατρίδα σου. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά μένα. Ἐπανέρχομαι ὅμως στό θέμα καί λέω πώς αὐτός ὁ κύριος ὀφείλει νά λογοδοτήσει γιά τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων του - καί μεταξύ ἄλλων καί γιά τήν ἀναφορά πού ὑπάρχει στό βιβλίο του γιά τόν Πλάτωνα.

Τί ἐννοεῖτε;

Οὐσιαστικά, αὐτή ἀναφορά γιά τόν Πλάτωνα ἀποτελεῖ μιά τεράστια προβοκάτσια εἰς βάρος τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας. Ἐπίσης, ἀποτελεῖ προβοκάτσια κι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τίς δεκάδες τῶν βιβλίων πού ἔχουν βγεῖ περί Ὁμάδος Ε.

Τελικά, μιᾶς καί πατρότητα τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Ὁμάδος Ἕ στήν ἑλληνική βιβλιογραφία εἶναι ἀντικείμενο διεκδίκησης ἀρκετῶν συγγραφέων, μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε ποιός ἔκανε τήν πρώτη ἀναφορά;

Ὁ μοναδικός καί ὁ πρῶτος πού μίλησε περί Ὁμάδος Ἕ, εἶμαι ἐγώ! Ἡ ἀναφορά βρίσκεται στό βιβλίο μου μέ τίτλο "Τά Προμηνύματα τῶν Δελφῶν". Ἔκτοτε, ἔγινε πράγματι τῆς μόδας, καί σήμερα, πάμπολλες ἀναφορές γιά τήν Ὁμάδα Ἕ χρησιμοποιοῦνται μέ στόχο τόν ἀποπροσανατολισμό! Σέ ἀρκετά βιβλία (γιά παράδειγμα, στά ἔργα τοῦ Βορειοελλαδίτη συγγραφέα) προσπαθοῦν νά περάσουν τήν ἀντίληψη πώς Ὁμάδα Ἕ εἶναι πανίσχυρη. Πώς, σάν Θεός ἐξ' οὐρανοῦ θά ἔλθει καί θά σώσει τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ποτέ, καί κανείς δέν ἔχει πεῖ κάτι τέτοιο.

Γιά νά ἔλθουμε στό... ψητό, ἐσεῖς ἔχετε ποτέ συναντήσει μέλος ἤ σύνδεσμο τῆς Ὁμάδας Ε;

Πράγματι, ἐγώ συνάντησα -ἤ θέλω νά πιστεύω ὅτι συνάντησα- ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ε. Αὐτά ἀναφέρονται ἀπό τόν ἐρευνητῆ Νίκο Λίτσα στό βιβλίο πού ἀναφέρθηκε προηγουμένως. Μπορῶ νά σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἡ προσπάθεια νά ἀποδοθεῖ ἡ ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἡ προστασία τῆς Ἑλλάδας στήν Μασονία, τεκμαίρεται ἀπό τό προαναφερθέν βιβλίο καί ἀπό μιά σειρά ἄρθρα μέ τίτλο "Ἡ Ὁμάδα Ε". Ἐκεῖ, τό ἴδιο πρόσωπο, ὁ ἴδιος ἀστυνομικός, ἔγραψε σέ ἐφημερίδα τῆς Νέας Ὑόρκης, ἄρθρο ὅπου ἀποδίδει τήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας Ἕ στόν Σπυρίδωνα Νάγο. Οἱ δραστηριότητες καί τό ἔργο τοῦ Σπυρίδωνα Νάγου συνεχίζονται ἀπό τήν Στοά Προμηθέας. Πρέπει νά γνωρίζεται αὐτή τήν Στοά, ἔχει σάν "γκουρού" ἕνα συγκεκριμένο ἄτομο γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε σέ προηγούμενο μέρος τῆς συνέντευξης. Ἀπό ἐκεῖνο τό ἄτομο διοχετεύονται τά κείμενα πού βγαίνουν σέ βιβλία καί περιοδικά.

Κι ἄν ἀποδοθεῖ στήν Μασονία ἡ προσπάθεια ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ τί ἔγινε; Γιατί οἱ ἴδιοι "E", ἄν θεωροῦν πῶς αὐτό τούς θίγει δέν ἀντιδροῦν;

Στίγμα! Μιλᾶμε γιά μιά σφαλιάρα, ἕνα χαστούκι (ἠθικῆς τάξεως πάντοτε) ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ἄν εἶναι δυνατόν νά ἡγεῖται τῆς Ἑλληνικῆς ἀναγεννήσεως, ὁ τεκτονισμός... Ὁποιοσδήποτε ἐχέφρων ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό προσβλητικό καί τό ὕποπτον τοῦ πράγματος... Βραχυκυκλώνονται ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού πολεμοῦν καί διαφωνοῦν κάθετα μέ τίς ἀρχές τοῦ Τεκτονισμοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ στό δεύτερο τμῆμα τῆς ἐρώτησής σας, ἀπαντῶ ὅτι εἶναι ἕνα ζήτημα πού θά τό κρίνουν οἱ ἴδιοι οἱ "Ε". Ἐγώ δέν ἔχω τήν δυνατότητα, οὔτε τίς γνώσεις, οὔτε τό δικαίωμα γιά νά μιλήσω γιά λογαριασμό τους. Ἄλλωστε, ὅπως διευκρινίζω, ἤδη ἀπό τό 1986, καί στά "Προμηνύματα τῶν Δελφῶν", ἐμένα μέ κυνήγησαν οἱ "Ε" καί καλῶς ἔκαναν.

Γιά ποῖο λόγο σας κυνήγησαν;

Εἶπα πράγματα πού δέν ἔπρεπα νά πῶ. Ἔγραψα πράγματα πού δέν ἔπρεπε νά γράψω. Ὄφειλα νά εἶμαι περισσότερο προσεκτικός καί φειδωλός στίς ἀποκαλύψεις μου. Συμπληρώνω τήν ἀπάντησή μου, λέγοντάς σας ὅτι γιά τούς ἴδιους λόγους, ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς μου εἶχε δώσει μιά δυνατή σφαλιάρα - κυριολεκτῶ καί δέν ὁμιλῶ μεταφορικά... Ὁ Ἰωάννης Πασσᾶς χειροδίκησε καί τόν εὐγνωμονῶ γι' αὐτό. Μέ συνέτισε.

Εἴπατε προηγουμένως "συνάντησα -ἤ θέλω νά πιστεύω ὅτι συνάντησα- ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ε". Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε κάποια πράγματα γι' αὐτή τήν συνάντηση;

Ὄντως τό εἶπα. Ἐπαναλαμβάνω πώς ἔχω τήν ἐντύπωση τῆς συνάντησης μέ ἄτομα ἤ ὀντότητες τῆς Ὁμάδας Ἕ, ἀλλά καμιά βεβαιότητα. Ἔχω συναντήσει ἄτομα μέ τά ὁποῖα συνομιλοῦσα στό τηλέφωνο. Ἐγώ εἶχα κάνει τήν κλήση σέ χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Μετά ἀπό λίγη ὥρα αὐτά τά ἄτομα-ὄντα βρίσκονταν σπίτι μου!

Δέν νομίζετε πῶς αὐτό εἶναι ἐφικτό μέ τήν ἐκτροπή κλήσης;

Τήν ἐποχή πού ἔγινε τό περιστατικό πού σας ἀναφέρω, δέν νομίζω νά ὑπῆρχε δυνατότητα γιά ἐκτροπές κλήσεων. Θά σας πῶ καί κάτι ἄλλο πού τό λέω γιά πρώτη φορά: Κι ἐγώ βρέθηκα σέ χώρα τῆς Ἀφρικῆς, μέσα σέ κλάσματα δευτερολέπτων, δίχως νά καταλάβω πώς πῆγα καί πώς γύρισα. Δέν θέλω νά μιλήσω περαιτέρω περί αὐτοῦ, ἐπειδή κι ἕνας ἄλλος μεγάλος (ἐντός ἤ ἐκτός εἰσαγωγικῶν λέξη μεγάλος) συγγραφέας, ὁ Ἀθανάσιος Στριγᾶς, ἔχει γράψει γιά ἕνα περιστατικό πού ἀφορᾶ σ' ἕνα κέντρο ἐκπαιδεύσεώς των "E" στή Βόρειο Ἀφρική.

Ποιές πηγές ἐπικαλεῖται ὁ κ. Στριγᾶς;

Ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς CIA. Ἔγγραφά της CIA ἔχουν περιέλθει καί στήν δική μου κατοχή.

Γιά τόν Ἀθανάσιο Στριγά ποιά εἶναι γνώμη σας;

Τόν Στριγά τόν γνώρισα πρίν κᾶν γράψει τά βιβλία του. Δέν γνωρίζω τί εἴδους ἄνθρωπος εἶναι καί ποιά εἶναι τά κίνητρά του γιά νά γράψει τά βιβλία, ἀλλά μπορῶ νά σᾶς βεβαιώσω ὅτι ἀρκετά ἀπό τά πράγματα πού μου εἶχε πεῖ στήν πρώτη μας συνάντηση, ἔγιναν - ἄν καί τότε ἄν τά ἄκουγε κάποιος τρίτος θά νόμιζε ὅτι ὁ Στριγᾶς λέει ὑπερβολές! Δέν εἶναι ὅμως ὥρα νά τά ἀναλύσουμε ὅλα αὐτά ἤ νά ἀνατρέξουμε στήν ὑπόθεση Σαλιαρέλη.

Γιατί νά μήν ἀνατρέξουμε; Ἀφοῦ ἔγινε ἡ πρώτη ἀναφορά καλό εἶναι νά ἐξηγήσουμε ὅσες περισσότερες λεπτομέρειες μποροῦμε.

Ὁ Σαλιαρέλης εἶχε σχέση μέ τήν Ὁμάδα Ἕ, χωρίς νά ἔχει! Τόν κυνήγησαν ἐξ' ὀνόματος τῆς Ὁμάδας Ἕ, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἰδέα γιά τήν Ὁμάδα, καί δέν ἦταν μέλος της. Ὁ Στριγᾶς ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἀμερικανοί ἀνακάλυψαν κάποτε, σέ περιοχή τῆς Ἀφρικῆς, ἕνα κέντρο ἐκπαίδευσης Ἑλλήνων ὅπου ὑπῆρχαν ἀκόμα καί πυρηνικές βόμβες. Οἱ Ἀμερικανοί ἐντόπισαν αὐτήν τήν τοποθεσία μέ δορυφόρο. Ἔστειλαν ἕνα κλιμάκιό της CIA γιά νά ἐπέμβει, ἀλλά ὅταν ἔφτασαν δέν βρῆκαν τίποτα! Τό μέρος ἦταν ἔρημο καί ἐγκαταλελειμμένο. Αὐτό τό μέρος ἔχει τεράστια σημασία γιά τόν Ἑλληνισμό. Συνδέεται μέ ἀρκετές πτυχές τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας.

Γιά μία ἀκόμη φορά θά σᾶς ζητήσω νά γίνετε σαφέστερος.

Συνδέεται μέ τήν ὑπόθεση Ὀτσαλᾶν. Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν μεταφορά τοῦ Κούρδου ἠγέτη στήν Κένυα, καί μέ τόν σχεδιασμό τῆς παράδοσής του στόν Ἕλληνα ἱερέα. Ὁ ἱερέας θά τόν ὁδηγοῦσε σέ μιά ἀσφαλῆ τοποθεσία, ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας, μέσα στήν ζούγκλα. Μέ λίγα λόγια, ὁ Ὀτσαλᾶν, ἐν ἀγνοίᾳ του, θά λειτουργοῦσε σάν δόλωμα γιά νά ἐπιτευχθοῦν εὐρύτεροι, ἀνθελληνικοί σχεδιασμοί. Ἡ μεθόδευση εἶχε σάν στόχο ν' ἀποκαλυφθοῦν τοποθεσίες, κρησφύγετα καί κινήσεις των "Ε".

Τελικά ἀπό τήν ὑπόθεση Ὀτσαλᾶν ποῖο συμπέρασμα βγάλατε;

Ἄν θά ἤμουν στήν θέση ἑνός Ἕλληνα ὑπουργοῦ ἤ γενικά κρατικού λειτουργοῦ, προκειμένου νά μήν φτάσει ὁ Ὀτσαλᾶν στά χέρια τοῦ ἱερέα, θά τόν παρέδιδα στούς Τούρκους. Δέν θά εἶχα κανένα δισταγμό νά τό κάνω αὐτό γιά νά μήν θέσω ἐν κινδύνῳ ἄλλα, μακράν σημαντικότερα συμφέροντα καί ἰδανικά.

Σάν νά ἀθωώνετε τόν Πάγκαλο καί τούς ἄλλους, μοῦ φαίνεται...

Δέν ξέρω ποιόν ἀθωώνω ἀλλά ἐπιμένω στήν ἄποψή μου. Ἔτσι θά ἀντιδροῦσα ἄν δέν εἶχα ἄλλη ἐπιλογή. Τώρα, εἶναι ἄλλο ζήτημά το πώς πάρθηκε ἀπόφαση γιά νά πάει ὁ Ὀτσαλᾶν στήν Κένυα. Ἐκεῖ βρωμάει τό πράγμα... Ἄν βρισκόμουν ὅμως στήν Κένυα καί ἔβλεπα ὅτι πήγαινε ὁ Ὀτσαλᾶν νά κρυφτεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ ἱερέα, θά δημιουργοῦσα τίς προϋποθέσεις γιά νά παραδοθεῖ στούς Τούρκους. Δέν ἔπρεπε νά τόν πάει ὁ ἱερέας ὅπου σχεδιαζόταν. Οἱ Μυστικές Ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν πού ἤθελαν νά πλήξουν τήν Ἑλλάδα γνωρίζουν ὅτι οἱ ἑλληνικές κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ κατευθύνονται ἀπό τούς ἱερεῖς. Θά τόν ἀκολουθοῦσαν λοιπόν μέ σκοπό νά ἀνακαλύψουν τό κρησφύγετό των "E" - στό κτῆμα πού ἀναφέρεται καί ὁ Στριγᾶς καί τό ὁποῖο ἀνῆκε στόν Σαλιαρέλη. Γι' αὐτό καί τόν κυνήγησαν τόν ἄνθρωπο. Γιά νά τόν ἐκβιάσουν νά μιλήσει.

Ἀπό πότε εἴχατε ἀντιληφθεῖ ἐσεῖς τό παρασκήνιο τῆς ὑπόθεσης Σαλιαρέλη;

Ἀπό τότε πού ἄρχισαν οἱ διώξεις τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ νά σᾶς τό βεβαιώσει καί ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Γιάννης Δημητριάδης πού τοῦ εἶχα πεῖ τήν ἄποψή μου. Ὁ κ. Δημητριάδης μου εἶχε δώσει μάλιστα καί τό τηλέφωνο ἑνός δικηγόρου τοῦ Σαλιαρέλη τοῦ ὁποίου εἶχα ἐκθέσει τήν ἄποψή μου γιά τίς διώξεις ἐναντίον τοῦ πελάτη του.

Ὁ Σαλιαρέλης ἔγινε γνωστός στό Πανελλήνιο μέσω τῆς ὑπόθεσης Κοσκωτᾶ. Τί γνώμη ἔχετε γι' αὐτή τήν ἱστορία ποῦ σημάδεψε τίς πολιτικές ἐξελίξεις στήν χώρα μας;

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ὑπόθεση Κοσκωτά, εἶμαι ὁ πρῶτος πού εἶχε μιλήσει γιά τό σκάνδαλο. Εἶχα στείλει μιά ἐπιστολή στόν Θόδωρο Κατσανέβα (τήν περίοδο πού ἦταν Διοικητής τοῦ ΙΚΑ) ὅπου τόν προειδοποιοῦσα γιά ὅλα ὅσα ἔβλεπα ὅτι θά συνέβαιναν - καί συνέβησαν. Ἄν θέλετε νά τό διασταυρώσετε μπορεῖτε νά ἐρωτήσετε τόν κ. Κατσανέβα. Τώρα ὅμως ἔχω σχεδόν μετανιώσει γι' αὐτήν μου τήν πράξη ἐπειδή ἀποδείχθηκε περίτρανα ὅτι ὁ Κοσκωτᾶς ἦταν τό θύμα τῆς ὑπόθεσης.

Ποιοί ἦταν οἱ θύτες;

Στό τυπικό μέρος, δέν ὑπάρχουν θύτες. Στό οὐσιαστικό, ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου. Τά λεφτά πού ὑποτίθεται ὅτι ἔκλεψε μόνος του ὁ Κοσκωτᾶς βρίσκονται στόν Καναδά καί εἶναι ἐπενδεδυμένα στήν Χαλκιδική. Στήν TVX Gold... Ἄς πεῖ ἡ TVX Gold στούς Ἕλληνες ποιά εἶναι μετοχική σύνθεσή της. Ὅταν ἀποκαλυφθεῖ αὐτή φαινομενικά ἁπλή λεπτομέρεια θά συνταραχθεῖ τό Πανελλήνιο. Γι' αὐτό ὅμως ἐπιφυλάσσομαι νά μιλήσω στό μέλλον. Ὅπως καί γιά τήν ὁμάδα τῶν "πεντεψιλιτῶν"...

Μπορεῖτε νά γίνετε σαφέστερος;

Ἐλπίζω καί πιστεύω ὅτι σύντομα θά ἔχω τήν ἐξουσιοδότηση (εἴτε γραπτή εἴτε προφορική) ἀπό τήν ἠγεσία των Ἕ γιά νά πῶ μερικά πράγματα περαιτέρω γιά τήν Ὁμάδα καί γιά νά ἀποκαλύψω τήν ἀλήθεια γιά τήν ὁμάδα τῶν "πεντεψιλιτῶν". Οἱ "πεντεψιλίτες" προσπαθοῦν νά διαβρώσουν καί νά ὑπονομεύσουν ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δέν προσπαθοῦν μόνο ν' ἀποδώσουν συνολικά τήν προσπάθεια σέ Μασώνους ἀλλά ἐπίτηδες διαδίδουν διάφορες πληροφορίες πού προκαλοῦν σύγχυση, καί διασπείρουν τήν ἀμφιβολία γιά τήν ὑπόθεσή των "Ε". Ἔτσι ἐλπίζουν οἱ ἐπίβουλοι ὅτι θά ἀκυρώσουν τίς προσπάθειες καί τόν ἀγῶνα πού γίνεται ὑπέρ τῆς πατρίδας. Ἐπόμενο βῆμα θά εἶναι ὁ διχασμός τόν ὁποῖο ἐπιδιώκουν....

 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ...

"Πάντα ψηλά στέκει ἡ Κορφή
καί ἄν εἶναι χιονισμένη.
Τόν βράχο δέρνει ἡ θάλασσα
μά πάντα βράχος μένει."

Κρητική μαντινάδα

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Ξέρω ποιοί καί γιατί προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νά μέ ἐξοντώσουν, ὄχι μόνο ἠθικά καί οἰκονομικά ἀλλά καί βιολογικά.

Οἱ φυσικοί αὐτουργοί εἶναι τέσσερα μόνο ἄτομα ἀπό τούς ἀποκαλούμενους πεντεψιλίτες. Ὅμως οὔτε μπόρεσαν οὔτε θά μπορέσουν νά μέ βλάψουν. Οὔτε καί αὐτός ὁ Χάρος δέν μπορεῖ νά μέ βλάψει. Ἐγώ τόν κυνηγῶ καί αὐτός μέ ἀποφεύγει.

Αὐτοί, δηλαδή οἱ 4 πεντεψιλίτες, καί οἱ πίσω ἀπό αὐτούς κρυπτώμενοι ἠγετίσκοι τῆς Μασονίας θά πληρώσουν ἀκριβά, ὄχι γιά τά ὅσα μέ λάσπη καί λύματα ἀπό τό περίσσευμα τούς ἔκαναν καί κάνουν σέ βάρος τοῦ ταπεινοῦ Φουράκη, ἀλλά σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ πληρωμή αὐτῶν ἐπέρχεται ταχέως. Εἶναι πλέον ληξιπρόθεσμη. Διᾶ νά τήν ἐπιμηκύνουν ὅμως θά πρέπει νά εὔχονται νά μήν ἐπιτευχθεῖ ἀναχώρησίς μου, δηλαδή ὁ θάνατός μου.

Διότι ἀπό τή στιγμή ὅπου θά πεθάνω καί θά δοθοῦν εἰς τούς Εἰσαγγελεῖς καί τίς ἐφημερίδες μερικά πρῶτα ἔγγραφα γιά ὅλη τήν ἐνσυνείδητη καί ἀσυνείδητη ἀνθελληνική δράση τους δέν θά ἀντιμετωπίσουν μόνο τή δαμόκλειο σπάθη τοῦ Νόμου ἀλλά καί πολλούς σημαντικούς Ἕλληνες Ἀγωνιστές.

 

Φουράκης Ἰωάννης

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

Ἀπό τόν Ἰωάννη Φουράκη

Περί τῶν ἀναλυτικῶν λόγων καί τίς αἰτίες, διά τούς ὁποίους καί τίς ὁποῖες, Μασονία καί ἄλλα πρόσωπα ἔχουν κινήσει, καί κινοῦν, ἐναντίον μου σειρά διώξεων καί καταδιώξεων, κυρίως δικαστικῶν.

<<Τίς ἐναντίον μου διώξεις καί καταδιώξεις δέν τίς σχεδιάζει καί δέν τίς κινεῖ μόνο ἡ Μασονία. Αὐτή συμμετέχει πιό ἐνεργά καί πιό φανερά σέ αὐτές, διότι ἀπό τό 1979 ἔχει ἀνοικτούς λογαριασμούς μαζί μου, οἱ ὁποῖοι θά παραμείνουν ἀνοικτοί γιά πολλές ἀκόμα δεκαετίες. Αὐτοί θά συνεχίσουν νά εἶναι ἀνοικτοί καί μετά τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή μου ἀπό τόν "μάταιο τοῦτο κόσμο".

Ὅταν, ὅπως ἐπιδιώκω καί ἐλπίζω, σέ μικρό χρονικό διάστημα, ἐπιτευχθῆ τελικῶς ἀναχώρησή μου, θά ἀρχίσουν πλέον νά ἀνοίγουν, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο οἱ λογαριασμοί αὐτοί, καί τότε θά κληθοῦν πολλοί γνωστοί καί ἐπώνυμοι Μασόνοι νά πληρώσουν τίς σημαντικές, ἀνεξόφλητες, ἐπιταγές τους.

Διᾶ νά ἐννοήσετε ποιοί εἶναι αὐτοί, οἱ μεταξύ ἐμοῦ καί τῆς Μασονίας ἀνοικτοί λογαριασμοί, Σᾶς δίδω φωτοαντίγραφο τῆς ὕπ΄ Ἀριθ. 629/19-20.11.1980 ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Κρήτης, δίχως νά Σᾶς δώσω καί τήν σχετική 743/24.4.1982 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, τήν ὁποία πρός τό παρόν ἔχει στά χέρια του ὁ Δικηγόρος μου κ. Φυτράκης.

Ὅταν μελετήσετε τίς ἐναντίον μου μηνύσεις τῆς Μεγάλης Στοᾶς, καί ἐν συνεχείᾳ τίς δυό αὐτές ἀθωωτικές ἀποφάσεις, θά ἀρχίσετε νά ἐννοεῖτε τούς λόγους καί τίς αἰτίες των, καί ἀπό τήν Μασονία, διώξεων καί καταδιώξεών μου.

Διᾶ νά μήν "κάψω" κανένα ἀπό τά ἐφεδρικά στοιχεῖα τῶν σχετικῶν μου ἀρχείων, δηλαδή τῶν ὅπλων τῆς φαρέτρας μου, δέν θά ἀναφερθῶ πρός τό παρόν σέ συγκεκριμένα στοιχεῖα. Κυρίως δέ εἰς τό πώς ἐκμεταλλεύθηκε ἡ Μασονία καί ὁ "Τοῦρκος" - πού ἐμφανίζεται ὡς "Συντονιστής" τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πλανήτη "ἑλληνοκεντρικῶν" ὁμάδων καί ὀργανώσεων - τίς πολλαπλές καί πολύμορφες βιολογικές καί ἐπίκτητες ἀδυναμίες τοῦ προαναφερθέντος "κούριερ", γιά νά ξαναποκτήσουν τά ἀρχεῖα πού, μέ τήν δική μου καθοδήγηση, ἐκλάπησαν ἀπό τήν Στοά.

Ὅπως, ὅμως, προανέφερα δέν εἶναι μόνο οἱ Μασόνοι οἱ κινήσαντες, καί κινοῦντες, τίς ἐναντίον μου διώξεις καί καταδιώξεις καί εἰδικότερα τίς δικαστικές. Διᾶ τίς τελευταῖες, οἱ ὁποῖες ὑπερβαίνουν τίς δέκα πέντε, θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι: Διᾶ καμμιά ἀπ΄ αὐτές δέν καταδικάσθηκα. Τίς πλεῖστες, οἱ μηνυτές τίς ἀπέσυραν στό ἀκροατήριο, καί διά τίς ὑπόλοιπες ἤ ἀθωώθηκα μέ ἁπαλλακτικά βουλεύματα ἤ κατά τήν δίκη. Σέ μιά, πού καταδικάσθηκα, στό E΄ Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν κατά τό 1999, ὁ μηνυτής μου, μέ ἀλλεπάλληλα "δελτία τύπου καί ἀνακοινώσεις" πού ἔστειλε σέ ἑκατοντάδες ἔντυπα καί ἀνθρώπους στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, θριαμβολογοῦσε δι΄ αὐτήν, τελικά ἀθωώθηκα. Ὁ ΄Ἄρειος Πάγος τήν ἀναίρεσε καί ἐν συνεχείᾳ, τήν 30η Μαρτίου 2001, τό A΄ Ἐφετεῖο, πού τήν ἐπανεκδίκασε, μέ ἀθώωσε.

Τίς ἐναντίον μου, καί κυρίως κατά τοῦ ἔργου μου, διώξεις καί καταδιώξεις τίς κινοῦν καί οἱ τουρκικές μυστικές ὑπηρεσίες καί οἱ Σιωνιστές. Οἱ πρῶτες καί οἱ δεύτεροι χρησιμοποιοῦν τήν αὐτή πενταμελή ὁμάδα, τήν ἀποκαλουμένη "πεντεψιλίτες", τῆς ὁποίας ἐμφανῆς "Συντονιστῆς" εἶναι κάποιος τυπικᾶ ἕλληνας ὑπήκοος ἀλλά οὐσιαστικά Τοῦρκος καί ταγματάρχης, κατ΄ ἀπονομή, τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

Αὐτή ἡ ὁμάδα εἶναι ἐκείνη πού, ἐκτός τῶν διαφόρων μορφῶν διώξεων καί καταδιώξεων ἐναντίον μου, ἔχει ἀναλάβει τήν ἐργολαβική ἐκτόξευση λάσπης στό πρόσωπό μου καί στό ἔργο μου.

Ἐκεῖνοι πού τήν συγκροτοῦν καί κυρίως ὁ, ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν Πλανήτη περιοδεύων τακτικά, "Συντονιστής των", διά τῆς Γκεμπελικῆς μεθόδου "λέγε, λέγε ψέματα καί κάτι θά μείνει στό τέλος", μεταξύ τῶν ἄλλων λασπολογιῶν καί ψευδῶν διαδίδουν "ἐμπιστευτικᾶ δῆθεν" ὅτι:

Α. "Ὁ Φουράκης εἶναι πράκτορας τῶν Ἑβραίων. Ἔχουμε βιντεοκασέτα καί φωτογραφίες πού τόν δείχνουν νά βγαίνει ἀπό τήν ἰσραηλινή πρεσβεία μέ μιά βαλίτσα δολάρια. Ἔχουμε καί ἄλλη βιντεοκασέτα καί ἄλλες φωτογραφίες ὅταν ὑποδέχεται στό ἀεροδρόμιο ἀξιωματικό τῆς Μοσάντ".

Β. "Ὁ Φουράκης εἶναι ἀλκοολικός καί χαρτοπαίκτης. Χάνει, τακτικά, στά χαρτιά, τεράστια ποσᾶ, πού ἔρχονται μετά Ἑβραῖοι νά πληρώσουν καί ἔτσι τόν ἔχουν πάντα στό χέρι".

Γ. "Ὁ Φουράκης δέν γράφει τίποτα. Αὐτά πού ὑποτίθεται ὅτι γράφει του τά δίδουν ἕτοιμα ἄλλοι, προκειμένου νά βλάψουν τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνισμό".

Αὐτά, καί πολλά ἄλλα, διαδίδουν αὐτοί οἱ "πεντεψιλιστές" καί κυρίως ὁ ἐβραιότουρκος "Συντονιστής των".

Καίτοι ἔχω ὑποστεῖ τεράστια ἠθική καί οἰκονομική ζημία, διότι ἀναμφισβητήτως πολλοί φίλοι μου καί χορηγοί τοῦ ἔργου μου, ὅπως π.χ. ὁ Κώστας Ἀθανασιάδης, ἐκδότης τῆς ἑλληνόφωνης ἐφημερίδας τῆς Ἀμερικῆς "ΚΑΜΠΑΝΑ", πίστευσαν αὐτές τίς συκοφαντίες, δέν ἔχω ἕως τώρα ἀντιδράσει. Δέν ἔχω ἀντιδράσει, ὄχι μόνο διότι αὐτή τή λασπολογία τήν θεωρῶ καί "φυσιολογική" - ἀφοῦ εἶναι γνωστό "πώς πετροβολοῦν τά δένδρα πού καρπίζουν" - ἀλλά καί διότι δέν θά πέσω στήν παγίδα τους νά παρασυρθῶ σέ ἀμυντικό πόλεμο καί νά ὑποχρεωθῶ νά χρησιμοποιήσω τά ἐφεδρικά ἐπιθετικά ὅπλα μου.

Καί αὐτή τήν ὁμάδα, τῶν κατ΄ ἐντολή καί κατ΄ ἐπάγγελμα λασπολόγων θά τήν ἐξουδετερώσω σταδιακά καί σταθερά. Ἡ δέ ὁλοκληρωτική τῆς ἐξουδετέρωση θά ἀρχίσει ἀφοῦ πιαστεῖ "ἐπ' αὐτοφώρω" ὁ "ἰδιότροπος" ὑποσυντονιστής της νά κάνει "πιάτσα".

Γιά τήν ὥρα, ὅμως, δέν θά ἀντιδράσω. Θά περιμένω. Πρέπει νά περιμένω καθώς γνωρίζω πώς δέν εἶναι μακρινός ὁ χρόνος πού διά τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου θά ἀποκαλυφθῆ καί ἐπισήμως δράση τοῦ ὑποσυντονιστῆ της.

Ἡ ἀποκάλυψις αὐτή θά ἀποκαλύψει τό λόγο πού ὁ Τοῦρκος "Συντονιστής" καί ὁ "γκουρού" ἔχουν κάνει αὐτόν τόν "ἰδιότροπο" πειθήνιο ὄργανό τους, καί ὑπογράφει καί δημοσιεύει παραπληροφορικά, παρασυσκωτιστικά καί παραπλανητικά κείμενα, τά ὁποῖα ἀμέσως καί ἐμμέσως ὑπηρετοῦν τους, σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν ὁμάδων καί ὀργανώσεων ὑπερασπίσεως τῆς πρώτης καί τοῦ δεύτερου, ὑπονομευτικούς, διαβρωτικούς καί κυρίως διχαστικούς στόχους τῶν Τούρκων καί τῶν σιωνιστομασόνων.

Διᾶ νά κλείσουμε, πρός τό παρόν, τά περί τῶν ἐναντίον τοῦ προσώπου μου καί, κατά συνέπεια τοῦ ἔργου μου, λασπολογικῶν ἐπιθέσεων, Σᾶς προκαλῶ καί Σᾶς παρακαλῶ διά τῶν στηλῶν τοῦ περιοδικοῦ Σας, νά προσκαλέσετε ὁποιονδήποτε ἔχει στοιχεῖα ἤ συγκεκριμένες πληροφορίες πού ἀποτελοῦν σκιά ἤ κηλίδα ἤ ἐπιλήψιμη μομφή τοῦ ἀτομικοῦ μου, οἰκογενειακοῦ μου, κοινωνικοῦ μου, ἐθνικοῦ μου κ.λπ. βῖου, ὅπως π.χ. "ἀλκοολικός, χαρτοπαίκτης, ἀπατεώνας, ἐκβιαστής, πράκτορας τῶν ἑβραίων" κ.λπ., νά Σᾶς τίς παραδώσει γιά νά τίς δημοσιεύσετε, φυσικά μέ τήν δική μου παρότρυνσιν καί ἄδεια.

Εἰδικότερα νά προσκαλέσετε καί νά παρακαλέσετε ἐκείνους, ὅπως τούς "πεντεψιλίτες" καί κυρίως τόν "Συντονιστήν των", πού λένε ὅτι ἔχουν τίς προαναφερθεῖσες βιντεοκασέτες καί φωτογραφίες νά Σᾶς τίς στείλουν ἀναλαμβάνοντας τήν ρητή ὑποχρέωση νά τίς δημοσιεύσετε, καί ἐκεῖνοι ἁπλῶς, ἐάν πράγματι τίς ἔχουν, νά ἀποδείξουν ὅτι δέν τίς ἔχουν κατασκευάσει, ὅπως ὁ εἰς ἐξ αὐτῶν καί "γκουρού των" κατασκεύασε τήν περιβόητη φωτογραφία τοῦ Μητσοτάκη μέ τούς Γερμανούς.

Παρά τήν ἐπιθυμητή, καί ἀπό ἐμένα ἐπιδιωκόμενη, ἐπικείμενη ἀναχώρησή μου, ἡ ἀνθελληνική αὐτή ὁμάδα θά ἐξουδετερωθῆ καί δίχως τήν ἄμεση δική μου συμβολῆ. Οἱ φύλακες ἔχουν ἀπόλυτη γνώση. Οἱ Ἀβρώνυχοι βρίσκονται πάντα σέ ἐτοιμότητα. Ἡ τσιμπίδα, καί αὐτῆς ἀκόμη, τῆς πολιτειακῆς δικαιοσύνης περισφίγγει συνεχῶς, τόν "γκουρού", τόν "κούριερ", τόν "Συντονιστή" καί τόν "ὑποσυντονιστή".

Τό πρῶτο ἀπό τά ἀναμενόμενα "μοιραία λάθη" τό ἔκανε ἤδη ὁ "Συντονιστής". Ἀναμένετε στό ἀκουστικό Σας νά ἀκούσετε ποῖο εἶναι αὐτό καί ποιές οἱ δι΄ αὐτοῦ οἱ ἀποκαλύψεις γιά τήν διασύνδεση αὐτῆς τῆς ὁμάδας μέ τήν "17 Νοέμβρη".

Ἡ ἀναμφιβόλως δυσκολονόητη αὐτή ἀναφορά μου, νομίζω πώς εἶναι ἱκανή διά νά ἐννοήσετε τό διατί μου εἶναι ἀδύνατο, ἐπί τοῦ παρόντος, νά ἐπεκταθῶ σέ συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις.>>

Φουράκης Ἰωάννης

Tags: