ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS - ΜΕΡΟΣ Γ'

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ἀπό τόν Παναγιώτη Λιάκο - nexusliakos@yahoo.com

Ἡ συνέντευξη δημοσιεύθηκε στό περιοδικό "Νew Times NEXUS" σέ τέσσερα μέρη, ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2000 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2001, στά τεύχη 9, 10, 11 καί 12.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Στό 3ο μέρος τῆς συνέντευξής του, ὁ γνωστός συγγραφέας - ἐρευνητής Φουράκης Ἰωάννης μιλάει γιά τήν δική του ἐμπλοκῆ μέ τήν ἀναζήτηση τῆς 17 Νοέμβρη ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές ἀσφαλείας. Διηγεῖται τήν περιπέτειά του στό Παγκράτι πού προκλήθηκε ἀπό ἕνα ραντεβού πού τοῦ ἔκλεισε κάποιος συστηνόμενος ὡς ὁ γνωστός συγγραφέας Γιῶργος Μπαλάνος. Ἐξιστορεῖ τό ἄγριο κυνηγητό στούς δρόμους τοῦ Παγκρατίου μέ δυό ἄτομα πού βιντεοσκοποῦσαν τίς κινήσεις του. Ἀποκαλύπτει στοιχεῖα γιά τό ἄτομο πού θεωρεῖ ὅτι συντάσσει τίς προκηρύξεις τῆς Ε.Ο. 17 Νοέμβρη. Ἀναλύει τίς ἀπόψεις ἀλλά καί τίς πληροφορίες πού ἔχει γιά τήν δολοφονία τοῦ Παύλου Μπακογιάννη καί τοῦ Ταξίαρχου Σόντερς. Ἐμπλέκει στήν ἀφήγησή του τίς Ἀγγλικές Μυστικές Ὑπηρεσίες, τήν Μασονία, τό πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου καί τόν Στυλιανό Παττακό, τούς "72 Βασιλεῖς πού συνήλθαν ὑπό 72 Φοινίκων στήν Ἔρημο τοῦ Σινᾶ", τούς ψεκασμούς πού γίνονται στήν Ἑλλάδα ἀπό ἀεροσκάφη χωρίς διακριτικά καί κάνει μιά πρόβλεψη βόμβα γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα: "Φαντάζομαι ὅτι ὁ Πάπας θά ἀφιχθεῖ στήν Ἑλλάδα ἀλλά δέν θά ἀναχωρήσει...". Αὐτό τό μέρος τῆς συνέντευξης κλείνει μέ τίς ἀπόψεις τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα - ἐρευνητῆ γιά τό Κόσοβο, τά Σκόπια καί τίς ἐξελίξεις στήν περιοχή. Ἡ συνέντευξη τοῦ Φουράκη Ἰωάννη εἶναι βέβαιο πώς θά ἀνοίξει ἕναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων σχετικά μέ πολλά θέματα στά ὁποία ἀναφέρεται. Τό NEXUS, ἀνοιχτό ὅπως πάντοτε σέ ὅλες τίς ἀπόψεις καί σεβόμενο ἀπόλυτα τό δικαίωμα ὅλων στήν διαφορετική ἄποψη καλεῖ καί προσκαλεῖ τούς ἀναγνῶστες ἀλλά καί ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά ἐκφράσουν τίς θέσεις, τήν συμφωνία ἤ καί τήν κάθετη ἀντίρρησή τους μέ τά λεχθέντα καί γραφθέντα στίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ. Ἡ ἔναρξη ἑνός γόνιμου καί πολιτισμένου διαλόγου εἶναι μιά διαδικασία πού μόνο καλό μπορεῖ νά φέρει στήν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν καί νά προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στήν εὐγενέστερη ἐπιδίωξη: Τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.

(*Το ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό ἐπόμενο μέρος τῆς συνέντευξης τοῦ Φουράκη Ἰωάννη στό ὁποῖο ἀναφέρεται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ἀλήθεια καί τά ψέμματα στήν ὑπόθεσή των "Ε". Ὁ Φουράκης Ἰωάννης θεωρεῖ πώς γύρω ἀπό τούς "E" ἔχει στηθεῖ ἕνας ὁλόκληρος συνωμοτικός μηχανισμός ὁ ὁποῖος κατευθύνει πολλά δημοσιεύματα καί φῆμες πού τούς ἀφοροῦν. Μιλάει μέ σκληρότατα λόγια ἐνῶ εἶναι κατηγορηματικός στίς θέσεις του. Ἐν τῷ μεταξύ κάνει ὁρισμένες ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες ἀποκαλύψεις γιά τούς "Ε" καί γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας.)

Πρίν ξεκινήσει συνέντευξή μας ὁ Φουράκης Ἰωάννης ἔκανε τήν δήλωση πού ἀκολουθεῖ:

"Γιά ἕναν πολύ μικρό ἀριθμό ἀναγνωστῶν, καί εἰδικότερα γιά δυό-τρεῖς ἀναγνώστριες πού παραπονέθηκαν γιά τήν ἀναφορά μου ὅτι οἱ Κρῆτες κατά τήν περίοδο πρίν ἀπό τόν Τρωικό πόλεμο, δέν ἦταν Ἕλληνες, τίς παραπέμπω γιά νά βροῦν τίς πηγές ὅπως ἀκριβῶς τίς ἀναφέρω ἀπό τόν Ὅμηρο, τόν Στράβωνα, τόν Ἔφορο τόν Κυμαῖο, τόν Ἠρόδοτο, τόν Ἀπολλόδωρο, τόν Διόδωρο τόν Σικελιώτη καί πολλούς ἄλλους συγγραφεῖς. Ἐκεῖ θά διαπιστώσουν τό ἀληθές τῶν λεχθέντων μου. Δέν ἔγραψα καί δέν εἶπα ποτέ ὅτι οἱ Κρῆτες δέν εἶναι Ἕλληνες. Εἶπα ὅτι 'όπως ἀναφέρει ὁ Στράβωνας καί οἱ ἄλλοι συγγραφεῖς, οἱ Κρῆτες πρίν ἀπό τήν περίοδο τοῦ Τρωικοῦ πολέμου δέν εἶχαν ἀκόμα μειχθεῖ μετά τῶν Ἑλλήνων'. Ἐάν θέλουν λοιπόν οἱ ἀναγνῶστες αὐτοί καί οἱ ἀναγνώστριες, ἄς ἐξετάσουν τί νοεῖ καί τί προσδιορίζει τό ρῆμα 'μείγω'. Μετά τά συζητᾶμε".

Ἄκουσα ἀπό τηλεοπτικά δίκτυα ὅτι στό Παγκράτι ὑπῆρξε μιά ἐμπλοκή δική σας μέ ὁρισμένες κρατικές ὑπηρεσίες, μέ ἀφορμή τό δημοσίευμά του NEXUS ὅπου ἀναφέραμε πώς θά κάνετε ἀποκαλύψεις γιά τήν τρομοκρατική ὀργάνωση "17 Νοέμβρη".

Ἡ ἀφορμή τοῦ ἐπεισοδίου πού θά σᾶς διηγηθῶ ἀμέσως παρακάτω εἶναι ἀναφορά σας στό εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ 2ου μέρους τῆς συνέντευξής μου γιά ἀποκαλύψεις πού θά ἔκανα σχετικά μέ τήν τρομοκρατική ὀργάνωση 17Ν. Αὐτή εἶναι μιά δική μου ἑρμηνεία. Ἐκεῖ ἀποδίδω τήν αἰτία τῆς πρόκλησης τοῦ ἐπεισοδίου.

Μπορεῖτε νά μᾶς τό περιγράψετε;

Στίς 11 Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακή, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα χτύπησε τό τηλέφωνό μου. Ἡ φωνή στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γραμμῆς μου εἶπε: "Γειά σας. Εἶμαι ὁ Γιῶργος Μπαλάνος καί θά ἤθελα νά συναντηθοῦμε σπίτι μου καί νά μιλήσουμε γιά μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα συνεργασία". Ἐγώ ἀπάντησα ὅτι πρόσκλησή του μέ τιμᾶ καί ὅτι δέχομαι τήν πρόσκληση εὐχαρίστως.

Τόν κύριο Μπαλάνο τόν γνωρίζετε;

Τόν ἔχω δεῖ μιά φορά στήν ζωή μου. Δέν ἔχω τηλεφωνηθεῖ ποτέ μαζί του. Τόν ἔχω δεῖ μόνο μιά φορά στό Πήλιο, σέ μιά συγκέντρωση πού εἶχε κάνει γνωστό περιοδικό τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ ἀνταλλάξαμε μερικές κουβέντες. Ἔκτοτε δέν ἀνταλλάξαμε τηλεφώνημα οὔτε συναντηθήκαμε ποτέ.

Τή φωνή του τήν θυμόσασταν ἀπό τήν συνάντηση ποῦ μου ἀναφέρατε στό Πήλιο;

Φυσικά καί ὄχι. Δέν ἔχει καί τόσο χαρακτηριστική φωνή ὁ ἄνθρωπος ὥστε νά τήν ἀκούσω μόνο μιά φορά καί νά τήν θυμᾶμαι.

Τί γνώμη ἔχετε γιά τόν κ. Μπαλάνο;

Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἕνας σημαντικός καί ἐξαιρετικός ἐρευνητής στό χῶρο τοῦ - ἄσχετα ἄν συμφωνοῦμε μέ τίς θέσεις του ἤ ὄχι. Ἐγώ εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τόν σέβομαι καί νά τόν ἐκτιμῶ. Πιστεύω ὅτι θά ἦταν ἐξαιρετική τιμή γιά ἐμένα, ἄν ἔκρινα ὅτι μέ συνέφερε, νά συνεργαστῶ μαζί του.

Ἄς συνεχίσουμε μέ τό ἐπεισόδιο.

Τήν ὥρα πού συνομιλούσαμε, αὐτός πού μου εἶχε συστηθεῖ ὡς Μπαλάνος, μοῦ εἶπε ὅτι χτυποῦσε μιά ἄλλη γραμμή καί ὅτι θά μέ ξανακαλοῦσε στίς 7:00 τό ἀπόγευμα γιά νά κανονίζαμε τό ραντεβού.

Σᾶς πῆρε τελικά στίς 7:00;

Μέ πῆρε. Μοῦ εἶπε νά πάω στήν ὁδό Ὑμηττού, στόν ἀριθμό (Στσ: Ὁ ἀριθμός ἀναφέρθηκε ἀπό τόν κ. Φουράκη ἀλλά δέν τόν ἀναφέρουμε γιά νά μήν ἔχει ἀνεπιθύμητους "ἐπισκέπτες" ὁ ἄνθρωπος), στόν 5ο ὄροφο. Ἀνέφερε ἐπίσης πώς τό κουδούνι μέ τ' ὄνομα Μπαλάνος βρισκόταν στήν πόρτα. Προσέθεσε δέ καί κάτι περίεργο πού μου ἔκανε ἐντύπωση ἐκ τῶν ὑστέρων.

Ποῖο ἦταν αὐτό τό περίεργο;

Μοῦ εἶπε συγκεκριμένα: "Σᾶς παρακαλῶ πάρα πολύ νά χτυπήσετε τό κουδούνι ἀκριβῶς στίς 8:30 μμ".

Ρωτήσατε γιά ποῖο λόγο ἔπρεπε νά πᾶτε ἀκριβῶς στίς 8:30;

Δέν ρώτησα ἀλλά μου τό εἶπε μόνος του. Ἰσχυρίστηκε ὅτι μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα θά εἶχε κι ἄλλο κόσμο. Δέν πονηρεύτηκα τίποτε ἐκείνη τήν στιγμή. Ἁπλά τόν ρώτησα ἄν θά ἤμασταν μόνοι. Ἀπάντησε ὅτι θά ἤμασταν μόνοι. Ἐγώ τελικά πῆγα νωρίτερα ἀπό τίς 8:30.

Γιά ποῖο λόγο πήγατε νωρίτερα;

Ἔχω πάντοτε μεγάλο ἄγχος μέ τά ραντεβού. Δέν θέλω μέ κανέναν τρόπο νά καθυστερῶ καί προτιμῶ νά πηγαίνω νωρίτερα. Πῆγα λοιπόν ἐκεῖ. Ἄν γνωρίζετε, Ὑμηττού, ψηλά πρός τό Παγκράτι, χωρίζεται μ' ἕνα δασάκι. Σταμάτησα περίπου στό ὕψος τοῦ ἀριθμοῦ 150. Πάρκαρα τό αὐτοκίνητο καί πῆγα ἀπέναντι. Ἐντοπίζω τόν ἀριθμό πού μου εἶπε ὁ συστηθεῖς ὡς Μπαλάνος καί κατευθύνθηκα ἐκεῖ. Στό σημεῖο αὐτό βρίσκονται δυό πολυκατοικίες μέ τόν ἴδιο ἀριθμό. Στήν καινούρια πολυκατοικία δέν ὑπῆρχε τό ὄνομά του στό κουδούνι, ἐνῶ στήν παλιά ὑπῆρχε.

Πόσο νωρίτερα εἴχατε πάει;

Μέχρι νά φτάσει ὥρα 8:30, μοῦ ἔμεναν περίπου 10 λεπτά. Ἀπέναντι ὅμως ἀπό τήν πόρτα τῆς πολυκατοικίας, κάτω ἀπό ἕνα δέντρο, στό ρεῖθρο τοῦ πεζοδρομίου, καθόταν ἕνα νεαρό ζευγάρι. Παρατήρησα ὅτι ἀπό τά σκέλια τοῦ νεαροῦ, ἔβγαινε μιά λεπτή δέσμη φωτός.

Σᾶς κίνησε τήν περιέργεια αὐτό τό θέαμα;

Σαφῶς ναί! Διέκρινα πώς ὁ νεαρός εἶχε ἀνάμεσα στά πόδια τοῦ μιά βιντεοκάμερα. Μαγνητοσκοποῦσε τίς κινήσεις μου!

Ἐσεῖς πῶς ἀντιδράσατε ὅταν τό συνειδητοποιήσατε αὐτό;

Δέν μίλησα. Πῆγα καί στάθηκα μπροστά του. Σέ ἀπόσταση 1,5-2 μέτρων. Μόλις μέ ἀντελήφθη τό ζευγάρι ἀγκαλιάστηκαν, τάχα γιά νά φιληθοῦν. Μόλις τούς εἶδα νά φιλιοῦνται τραβήχτηκα μερικά βήματα πρός τά πίσω.

Τότε τί ἔκανε τό ζευγαράκι;

Σηκώθηκαν ἀπότομα, σάν βολίδες, καί ἄρχισαν νά τρέχουν πρός τό δασάκι γιά νά διασχίσουν τήν Ὑμηττού. Στό δασάκι ὅμως κοντοστάθηκαν ἐπειδή εἶχε ἀνοίξει τό ρεῦμα καί περνοῦσαν τ' αὐτοκίνητα. Τούς πλησίασα. Πρόφτασα τό νεαρό καί τόν ἅρπαξα ἀπό τή ριχτή μπλούζα πού φοροῦσε. Τήν ἴδια στιγμή φώναξα δυνατά: "Ἀστυνομία, ἀστυνομία, ἀστυνομία!".

Πῶς ἀντέδρασε ὁ νεαρός;

Εἶπε: "Ἐγώ δέν ἔκανα τίποτα, ἤμουν μέ τό κορίτσι μου".

Τόν πιστέψατε;

Σαφῶς καί ὄχι. Ξαναφώναξα τρεῖς φορές "ἀστυνομία". Ἐκείνη τήν στιγμή ἐνῶ μέ τό ἕνα χέρι κρατοῦσε τήν κάμερα καί μέ τό ἄλλο τράβηξε πιστόλι! Πρέπει ὅμως νά πῶ, γιά νά εἶμαι ἀκριβής, ὅτι δέν μου πρότεινε τό πιστόλι. Ἁπλά τό τράβηξε.

Ἐσεῖς πῶς ἀντιδράσατε;

Τούς ἄφησα νά φύγουν. Ὁ νεαρός πήδηξε ἀπέναντι στήν Ὑμηττού καί ἐξαφανίστηκε.

Τί ἡλικία εἶχαν;

Ἄν θυμᾶμαι καλά, ὁ νεαρός ἦταν ἀπό 25-27 ἐτῶν. Μέσα στήν ταραχή καί τόν χαμό δέν τόν εἶδα στό πρόσωπο. Ἤμουν ἀπό πίσω του καί τόν τράβηξα ἀπό τήν μπλούζα. Ἡ κοπελιά ἦταν μικρότερη. Περίπου 20-21 ἐτῶν. Στήν συνέχεια πήρα τήν κοπελιά στό κατόπι. Παρά τήν ἡλικία μου καί τά γερατειά μου ἄρχισα νά τήν κυνηγῶ.

Πρός τά ποῦ κατευθύνθηκε κοπέλα;

Αὐτή ἀνέβαινε τήν Ὑμηττού. Πῆγε σέ μιά πολυκατοικία στόν ἀριθμό 150. Ἄρχισε νά χτυπάει κουδούνια. Δέν τῆς ἄνοιγε κανείς. Ἐγώ περίμενα λίγο πιό πέρα μήπως περάσει κανένα περιπολικό καί μπορέσω νά τό σταματήσω. Δυστυχῶς δέν πέρασε κανένα.

Δέν κάνατε κίνηση πρός τό μέρος της;

Πῶς νά τήν κάνω; Δέν εἶχα τρόπο, ἀφοῦ μποροῦσα ἄνετα νά βρῶ καί τόν μπελά μου. Ἐν τῷ μεταξύ δέν ἤξερα ὅτι ὁ Μπαλάνος δέν μέ εἶχε καλέσει. Ἄν τό γνώριζα θά εἶχα ἀντιδράσει διαφορετικά...

Τελικά ἄνοιξαν στήν κοπέλα;

Ὄχι. Τήν ἄφησα καί ἔφυγε. Πέρασε πάλι ἀπέναντι τήν Ὑμηττού, ἔκανε μερικές νευρικές κινήσεις καί ἀπομακρύνθηκε μέχρι πού τήν ἔχασα ἀπό τά μάτια μου.

Μετά τί κάνατε;

Πῆγα στό σπίτι τοῦ Γιώργου Μπαλάνου. Χτύπησα τό κουδούνι. Μοῦ ἄνοιξε μιά κοπέλα. Τήν θυμήθηκα ἐπειδή ἦταν μαζί του στό Πήλιο, ὅταν εἴχαμε βρεθεῖ, τήν φορά πού σας ἀνέφερα. Κι ἐκείνη μέ θυμήθηκε καί εἶπε "Καλῶς τόν κ. Φουράκη". Περνάω μέσα στό σαλονάκι. Μαζί του βρίσκονταν δυό ἄνδρες καί μία κοπέλα. Ἀμέσως μόλις τόν εἶδα τοῦ εἶπα "κ. Μπαλᾶνε σέ τί εἴδους παγίδα μέ ὁδηγήσατε;".

Πῶς ἀντέδρασε;

Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἰδέα. Ἦταν ἔκπληκτος. Μοῦ εἶπε ὅτι οὐδέποτέ μου τηλεφώνησε γιά νά κλείσουμε ραντεβού. Μοῦ ἔδωσε νά πίω νερό ἐπειδή ἤμουν κουρασμένος, ἀλαφιασμένος καί λαχανιασμένος, καί μέ ἔβαλε νά κάτσω σέ μιά πολυθρόνα γιά νά ἠρεμήσω. Συνήλθα καί τοῦ εἶπα ὅ,τι συνέβη. Ἀπό τό σπίτι τοῦ κ. Μπαλάνου πήρα τηλέφωνο στό δικό μου σπίτι καί μίλησα μέ τήν γυναίκα μου. Τῆς εἶπα πώς θά ἐπέστρεφα σέ λίγη ὥρα χωρίς νά τῆς ἐξιστορήσω τό περιστατικό γιά νά μήν τήν ταράξω.

Ὅταν ἐπιστρέψατε σπίτι σας τί ἔγινε;

Μόλις ἐπέστρεψα πήρα τηλέφωνο ἕναν φίλο μου στήν Κατερίνη καί τοῦ εἶπα γιά τό ἐπεισόδιο στό Παγκράτι. Δέν εἶχα προλάβει νά κλείσω τό τηλέφωνο καί ἄκουσα τόν Τάλω τό γιό μου νά μοῦ λέει: "Μπαμπᾶ τό 100!". Εἶχε ἔλθει ἕνα περιπολικό τῆς Ἄμεσης Δράσης.

Θυμάστε τόν ἀριθμό κυκλοφορίας τοῦ περιπολικοῦ καί τήν ὥρα ποῦ ἦλθε;

Ὁ ἀριθμός κυκλοφορίας τοῦ περιπολικοῦ ἦταν ΑΠ 19075. Ἡ ὥρα ἦταν 1:50 τή νύχτα. Βγαίνει ἀπό τό περιπολικό ἕνας ἀστυνομικός καί μέ ζήτησε: "Ὁ κ. Φουράκης;". "Ἐγώ εἶμαι. Τί θέλετε;", τοῦ ἀπάντησα. Ἐκεῖνος ἀνταπάντησε ὅτι ἐγώ ἔπρεπε νά γνωρίζω τί θέλουν ἀφοῦ τούς κάλεσα. Τούς ἀπάντησα ὅτι δέν τούς εἶχα καλέσει καί τούς παρότρυνα νά ἐπικοινωνήσουν μέ τό κέντρο τό ὁποῖο πάντοτε καταγράφει τίς κλήσεις. Δέν μου ἔδωσαν καμιά ἐξήγηση καί ἔφυγαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ φίλος μου ἀπό τήν Κατερίνη εἶχε ἐπικοινωνήσει μέ κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς οἱ ὁποῖοι πλάκωσαν ἐδῶ κατά τίς 3:00 τά ξημερώματα καί βγῆκε ὅ,τι βγῆκε στά δελτία. Αὐτό ὅμως πού ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον εἶναι ὁρισμένες λεπτομέρειες.

Τί ἐννοεῖτε;

Τά τηλεφωνήματα πού ὑποτίθεται πώς ἔγιναν ἀπό τόν Γιῶργο Μπαλάνο δέν καταγράφηκαν στό κασετόφωνο πού ἔχω προσαρμόσει στό τηλέφωνό μου, ἐνῶ θά ἔπρεπε.

Πῶς τό ἐξηγεῖτε αὐτό;

Ὁρισμένοι φίλοι, εἰδικοί σ' αὐτά μου εἶπαν πώς πρέπει οἱ συγκεκριμένες κλήσεις νά ἔγιναν ἀπό τηλέφωνο ὑψηλῶν συχνοτήτων. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά τηλέφωνα ἔχουν οἱ Μυστικές Ὑπηρεσίες καί ἐλάχιστοι ντετέκτιβς. Θά σας βάλω ὅμως ν' ἀκούσετε ἕνα ἀπειλητικό τηλεφώνημα πού δέχτηκα γιά νά σᾶς ἐξηγήσω παρακάτω πώς συνδέεται μέ ὅσα θά σᾶς ἀναφέρω.

Σ' αὐτό τό σημεῖο, ὁ Ἰωάννης Φουράκης βάζει στό κασετόφωνο μιά κασέτα καί ἀκούγεται ὁ ἐξῆς διάλογος:
(Σήματα κλήσεως τηλεφώνου)
Φουράκης: Ναί...
Ἄγνωστος: Οἱ πράκτορές μας σέ ἔχουν φωτογραφήσει.
Φουράκης: Ἄλλο...
Ἄγνωστος: Θά δεῖς σέ λίγο καιρό καί τά ἄλλα.
Φουράκης: Τί ἄλλα;
Ἄγνωστος: Θά τά δεῖς ἀλλά θά εἶναι ἀργά τότε.
Φουράκης: Δηλαδή;
Ἄγνωστος: Κᾶνε λίγο ὑπομονή καί θά δεῖς.
Φουράκης: Ἔλα ἀγόρι μου, μοῦ ζαλίζεις τα ....... . Δέν φοβᾶμαι τίποτα. ΄Ο,τι καί νά κάνετε θά σᾶς .......
Ἄγνωστος: Αὐτά θά τά πεῖς ἀλλά θά εἶναι ἀργά. Οἱ πράκτορές μου κάνανε τή δουλειά τους.
Φουράκης: Καλά;
Ἄγνωστος: Καλά.
Φουράκης: Ἅ!!! Μπράβο. Ἀλλά ποῦ τούς ἔχω στό χέρι;
Ἄγνωστος: (Δέν ἀκούγεται καθαρά)
Φουράκης: Καί σένα καί τήν Ἐλευσίνα καί ὅλους σας ἔχω στό χέρι.
Ἄγνωστος: Ἡ Ἐλευσίνα εἶναι μακριά ἀπό σένα. Δέν μπορεῖς νά τήν ἀγγίξεις.
Φουράκης: Τί ἄλλο θά κάνεις;
Ἄγνωστος: Ὅλα στόν καιρό τους.
Φουράκης: Δηλαδή;
Ἄγνωστος: Ὅπως ἔφυγαν ὅλοι θά φύγεις καί ἐσύ.
Φουράκης: Θά φύγω καί ἐγώ; Θά πάω ποῦ;
(Κλείσιμο τηλεφώνου)

Ποιός εἶπε ὅτι Ἐλευσίνα εἶναι πολύ μακριά;

Δέν τούς εἶπα ἐγώ ὅτι ἐσένα καί τήν Ἐλευσίνα θά σᾶς .......; Ὅταν ἀναφέρω τήν λέξη Ἐλευσίνα ἐννοῶ τήν μασονική στοά "Προμηθέας" στήν Ἐλευσίνα. Αὐτή στοά ἀναφέρεται καί στό βιβλίο κάποιων τύπων πού ἀρέσκονται στό νά μέ διώκουν. Αὐτοί οἱ κύκλοι κατευθύνουν ὁλόκληρη τήν λασπολογική ἐκστρατεία καί τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον μου. Ὁπότε, ἐμμέσως πλήν σαφῶς ὁμολογοῦν ὅτι δέν μπορῶ νά τούς ἀγγίξω διότι εἶναι πανίσχυροι.

Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι αὐτή ἡ στοά εἶναι ἰσχυρή;

Σίγουρα. Εἶναι πολύ ἰσχυρή. Ἀπό συγκεκριμένους κύκλους τῆς στοᾶς κατευθύνονται ὅλες οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον μου. Οἱ δικαστικές μου περιπέτειες. Ἡ κακολογία εἰς βάρος τοῦ προσώπου μου. Ἡ κλοπή τῶν κειμένων μου καί ἡ οἰκειοποίησή τους χωρίς τήν ἄδειά μου. Ἡ παραποίηση τῶν κειμένων μου καί ἡ στρέβλωση τῶν νοημάτων τους ὅπως ἔγινε καί σέ μιά πρόσφατη ἔκδοση πού ἀσχολεῖται μέ τούς "Ε". Προσπαθοῦν νά ἀποδώσουν τήν δημιουργία τῆς Ὁμάδας "Ε" καί τίς δραστηριότητές των "Ἕ" στήν στοά "Προμηθέας".

Ἀναγνωρίζετε πώς πρέπει πάντοτε νά εἴμαστε καί ἀντικειμενικοί καί νά μήν δεχόμαστε εὔκολα ὁρισμένα πράγματα. Μήπως ὑπερβάλετε μ' αὐτές τίς αἰτιάσεις σας; Ποῖο εἶναι τό τεκμήριό σας ποῦ στηρίζει τά λεγόμενά σας ὅτι ὑπάρχει μιά στοά ποῦ κατευθύνει ὅλα αὐτά τά πράγματα;

Ἔχω πολλά καί ἀξιόλογα τεκμήρια. Δέν θέλω πρός τό παρόν νά τά χρησιμοποιήσω διότι ἀρκετά ἀπ' αὐτά ἀφοροῦν καί σέ ὁρισμένες δικαστικές περιπέτειες στίς ὁποῖες μέ ἔχουν σύρει. Αὐτές οἱ περιπέτειες ἐπαναλαμβάνω πώς καθοδηγοῦνται ἀπό μασονικούς κύκλους τῆς στοᾶς "Προμηθέας". Ἀπό τούς κύκλους πού σας ἀνέφερα χρηματοδοτοῦνται καί ἐλέγχονται ὀργανώσεις δῆθεν ἑλληνοκεντρικές καί δυστυχῶς καί ὁρισμένα ἀποκαλούμενα "ἑλληνοκεντρικά" περιοδικά.

Πώς μποροῦμε νά καταλάβουμε ποιές ὀργανώσεις καί περιοδικά εἶναι "ἑλληνοκεντρικά";

Πολύ εὔκολα. Ἐπιδιώκουν νά ἀποδώσουν κάθε φιλοσοφική, πνευματική, καί ὁποιαδήποτε ἄλλη προσπάθεια ἀναγεννήσεως τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν Σπυρίδωνα Νάγο. Τό ἀστεῖο εἶναι ὅτι ὁ Σπυρίδωνας Νάγος δέν ὑπῆρξε ποτέ σάν πρόσωπο.  Yπάρχει ὅμως μασονική στοά μέ τό ὄνομα "Σπυρίδων Νάγος". Ὅσοι ἀναγνῶστες θέλουν, μποροῦν νά καταφύγουν στό πρῶτο βιβλίο μου μέ τίτλο "Σιωνιστικές Συνωμοσίες" πού γράφτηκε πρίν ἀπό 20 χρόνια γιά νά δοῦν πώς ὁ Παττακός πού ἦταν μέλος τῆς στοᾶς, ἐκλήθη στή στοᾶ καί πιέστηκε ἀπό τόν μακαρίτη τόν ἀρχιμασόνο τόν Τζατζόπουλο γιά νά πάρει μέρος στό πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου.

Ὁ Παττακός δέν ἤθελε νά πάρει μέρος στό πραξικόπημα;

Ὄχι. Αὐτό ὅμως σας τό λέω γιά νά καταδείξω ὅτι συγκεκριμένη στοά ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στή νεότερη ἑλληνική ἱστορία. Γιά νά ἐπανέλθουμε στό θέμα μας, σᾶς λέω ὅτι ἐνετόπισα τόν ἀρχιερέα τους σέ μιά δικαστική ὑπόθεση πού εἶχα μέ τόν "Συντονιστή τῶν ἑλληνοκεντρικῶν", νά κατευθύνει τήν διαδικασία.

Τόν γνωρίζατε αὐτόν ποῦ ἀναφέρετε;

Ναί. Ἐπί χρόνιᾳ μ' ἔπαιρνε τηλέφωνο καί μέ ἀπειλοῦσε. Ἔκανα ἐπίσημη ἀναφορά στήν ἀστυνομία καί στόν ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ μοῦ ἔδωσε συγκεκριμένους ἀριθμούς τηλεφώνων.

Ἐσεῖς πήρατε αὐτούς τούς ἀριθμούς γιά νά δεῖτε ποιός ἦταν ὁ κάτοχός τους;

Ναί. Ὁ ἕνας ἀνῆκε στήν Τράπεζα Κύπρου στή Λ. Ἀλεξάνδρας. Φυσικά ὅμως δέν μπορῶ ν' ἀποδώσω εὐθύνη στήν τράπεζα. Ὁ ἄλλος ἀριθμός ἀνῆκε στό 25ο Γυμνάσιο τῆς Πλάκας. Ἐγώ ἔκανα ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα καί τήν Ἀστυνομία παρακαλώντας τους νά δοθεῖ ἐντολή στήν ΕΥΠ καί τήν Ἀσφάλεια νά μαγνητοφωνοῦνται καί νά καταγράφονται ὅλα τά τηλεφωνήματα πού δέχομαι! Μέ τήν ἄδειά μου!

Ἔκαναν δεκτό τό αἴτημά σας;

Μέ ἔγραψαν στά .... Ἄς μήν πῶ τήν λέξη! Ἡ Ἀστυνομία δέν μου ἔδωσε κᾶν οὔτε μιά τυπική ἀπάντηση ὅπως ἐπιτάσσει τό ἄρθρο 29 τοῦ Συντάγματος. Αὐτοί οἱ κύκλοι πού μέ ἐπιβουλεύονταί μου ἔβαλαν φωτιᾶ στό σπίτι ἀπ' ὅ,τι ξέρετε, μοῦ σκότωσαν τό λυκόσκυλο, γενικά μου ἔκαναν ὅσο κακό περνοῦσε ἀπό τό χέρι τους. Βλέπετέ μου "χρωστᾶνε μιά ἐκδίκηση".

Τί ἐννοεῖτε;

Κοντραριστήκαμε τό 1980 στό Ἐφετεῖο Χανίων. Μέ εἶχε μηνύσει ἡ Μεγάλη Στοά. Εἶχα καταδικαστεῖ πρωτοδίκως σέ 15 μῆνες φυλάκιση, σέ μιά δίκη παρωδία στό Ἡράκλειο. Στό Ἐφετεῖο ὅμως ἀθωώθηκα πανηγυρικά, μέ τόν ἔπαινο τοῦ εἰσαγγελέα ὁ ὁποῖος ὕμνησε τήν προσφορά μου στήν ἐθνική ἀσφάλεια. Ἐγώ τότε ἔγραψα σέ ἄρθρα μου ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο τό 1974, ἡ Μεγάλη Στοά εἶχε στείλει ἐντολές στίς στοές Χανίων καί Ἡρακλείου νά παρακολουθοῦν τίς κινήσεις τῶν Ἐνόπλων μας δυνάμεων. Μέ τίς ἀναφορές πού ἔδωσαν οἱ στοές γιά τήν ἀναχώρηση τῶν Λοκατζήδων ἀπό τό ἀεροδρόμιο τοῦ Μάλεμε Χανίων, ἔριξαν τό ἀεροπλάνο μας στήν Κύπρο. Ἐγώ ἀπέδωσα αὐτή τήν διοχέτευση τῆς πληροφορίας στήν Στοᾶ, ἐκεῖνοι μου ἔκαναν μήνυση καί δικαιώθηκα στό Ἐφετεῖο.

Αὐτά τά στοιχεῖα ποῦ μπορεῖ νά τά βρεῖ κάθε ἐνδιαφερόμενος;

Στό βιβλίο τοῦ δημοσιογράφου Τσαρούχα μέ τίτλο: "Ἡ Μασονία στήν Ἑλλάδα" (σελίς 12 καί ἐπόμενες) καί στό βιβλίο τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη μέ τίτλο: "Ἀνθρώπινα Πυράνχας" (σελίς 177 καί ἐπόμενες). Ὁ Διακογιάννης ἀναφέρει καί τήν δικαστική μου περιπέτεια.

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στό περιστατικό. Ποῦ ἀποδίδετε ἐσεῖς τήν μαγνητοσκόπηση τῶν κινήσεών σας;

Δέν μπορῶ νά κάνω καμιά σκέψη γιά ποῖο λόγο πῆγαν νά μέ βιντεοσκοπήσουν ἔξω ἀπό τήν πολυκατοικία τοῦ Μπαλάνου. Αὐτό δέν λέει τίποτα. Μποροῦσαν νά τό κάνουν αὐτό ἐνῶ θά βρισκόμουν σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπίσης δέν μπορῶ νά καταλάβω γιατί χρησιμοποίησαν τό ὄνομα τοῦ Μπαλάνου. Ὑπέβαλα καί μήνυση κατ' ἀγνώστων στήν Ἀσφάλεια μέ τήν κατηγορία τῆς ἀπειλῆς.

Ποιά ἦταν ἡ στάση τῆς Ἀσφάλειας;

Στήν Ἀσφάλεια Παγκρατίου, μπροστά στό γιό μου, ὅταν ἔδινα τήν κατάθεση καί ἀνέφερα πώς ὑποπτεύομαι ὅτι τό περιστατικό προκλήθηκε λόγω τῆς ἀναφορᾶς μου στό NEXUS περί ἀποκαλύψεων γιά τήν 17 Νοέμβρη, ἐκεῖνοι μου εἶπαν: "Μήν ἀνακατεύεσαι. Μήν τά ἀναφέρεις αὐτά. Συνέχεια θά σέ τραβᾶνε σέ ἀνακρίσεις κλπ. Ἐπίσης δέν πρέπει νά ξεχνᾶς πώς ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο νά ἦταν καί δικοί μας. Μπορεῖ νά στήν ἔστησαν καί ἀστυνομικοί. Ἔτσι λειτουργοῦν οἱ ὑπηρεσίες. Τούς πιάνουμε καί μας πιάνουν συνέχεια, χωρίς ὁ ἕνας νά γνωρίζει τί κάνει ὁ ἄλλος".

Καί ποῖο λόγο ἔχουν νά σᾶς παρακολουθοῦν ἐπειδή εἴπαμε στό περιοδικό πῶς θά κάνετε ἀποκαλύψεις γιά τήν 17Νοέμβρη; Ἡ Ἀντιτρομοκρατική ἐλπίζει νά διαβάσει στό NEXUS τά ὀνόματα τῶν ἐγκεφάλων τῆς 17 Νοέμβρη;

Δέν μπορῶ νά μιλήσω μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τό τί ἐλπίζουν. Μπορῶ ὅμως νά πῶ μέ βεβαιότητα πώς αὐτή τήν στιγμή τήν Ἀντιτρομοκρατική τήν ἐλέγχουν οἱ Ἄγγλοι. Αὐτά δέν τά λέω ἐγώ ἀλλά τό σύνολο τοῦ Τύπου. Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτό πού λέμε τρομοκρατία εἶναι οἱ ἀγγλικές Μυστικές Ὑπηρεσίες. Η ΜΙ6. Οἱ Ἄγγλοι ἔχουν λόγους νά ἀποσταθεροποιήσουν τήν Ἑλλάδα καί ὄχι οἱ Ἀμερικανοί πού εἶναι τά θύματα.

Γιατί εἶναι θύματα;

Ἐπειδή τά ἀποδίδουμε ὅλα σ' αὐτούς ἐνῶ ἐγκέφαλοι εἶναι οἱ Ἐγγλέζοι. Αὐτοί σκότωσαν καί τόν δικό τους, τόν Ταξίαρχο Σόντερς. Πιστεύω ὅτι μας ἐτοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα ἐξ' ὀνόματος τοῦ δρόμου πρός τίς Ἰνδίες, τοῦ περάσματος στόν Καύκασο μέσω τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Δαρδανελίων. Ἐξάλλου, οἱ μασονικές στοές οἱ ὁποῖες πάντοτε εἶναι τά βασικά πρακτορεία τῶν Ἀγγλικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἐλέγχονται καί κατευθύνονται ἀπό τούς Ἄγγλους. Δέν θά κουραστῶ βέβαια νά ἐπαναλαμβάνω πώς ὅταν λέμε "Ἄγγλοι" δέν ἐννοοῦμε τούς Οὐαλλούς, Σκωτσέζους καί Ἰρλανδούς. Αὐτοί δέν ἔχουν καμιά σχέση. Καλό εἶναι νά θυμηθοῦμε τί δήλωσε πρό μερῶν ὁ Ὑπουργός Φυσικῶν Πόρων καί Ἐνεργείας τῆς Βορείου Ἰρλανδίας. Σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του, εἶπε: "Ἡ Ἀγγλία εἶναι λέπρα τοῦ πλανήτη".

Δηλαδή οἱ μασόνοι εἶναι πράκτορες τῶν Ἄγγλων;

Ὄχι. Δέν μπορῶ μέ κανένα τρόπο νά ἰσχυριστῶ κάτι τέτοιο. Ὑπάρχουν πολλοί μασόνοι οἱ ὁποῖοι εἶναι καλοί Ἕλληνες καί λαμπροί πατριῶτες. Ἐγώ μιλάω γιά τήν Μασονία σάν θεσμό. Ξεχωρίζω τούς τέκτονες ἀπό τόν τρόπο λειτουργίας τῶν στοῶν καί τόν θεσμό τῆς Μασονίας. Κάπου ἐκεῖ βρίσκεται καί κάποιος "κύριος" (τά εἰσαγωγικά τά βάζω ἐπειδή μπορεῖ νά μήν εἶναι καί φυσικό πρόσωπο) μέ τόν ὁποῖο ἔχουμε καί δικαστικές ἐκκρεμότητες. Κυκλοφορεῖ σέ ἑλληνοκεντρικούς κύκλους, ἔχει πολλά ὀνόματα, καί ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ὁ ἰδρυτής τοῦ ΠΑΚ καί ὁ πρῶτος θεωρητικός, ὁ "γκουρού", τῆς 17 Νοέμβρη.

Θά σας ἐρωτήσω δυό πράγματα. Πρῶτον πιστεύετε σ' ὅσους ἰσχυρίζονται πώς τό ΠΑΚ καί 17 Νοέμβρη συνδέονται; Δεύτερον αὐτός ὁ "κύριος" ἔχει πεῖ αὐθορμήτως ὅτι εἶναι ὁ ἰδρυτής τοῦ ΠΑΚ καί ὁ πρῶτος θεωρητικός τῆς 17Ν;

Ὅσον ἀφορᾶ στό πρῶτο σας ἐρώτημα, δέν ἔχω στοιχεῖα. Ὅμως, κι ὁ ἴδιος ὁ Ἀντρέας Παπανδρέου ἀπό τήν Κίνα κατηγόρησε τόν καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα γιά ἀνάμειξή του. Ὁ "γκουρού" ὅμως πού ἀνέφερα, κάποτε, μέσω τοῦ "κούριερ" τού μου εἶπε πώς θά κανόνιζε συνάντησή μου μέ τόν καθηγητή Τσεκούρα. Μᾶλλον ἐπρόκειτο γιά παγίδα. Ἐγώ δέν μπορῶ νά δεχτῶ τίς κατηγορίες τοῦ Ἀντρέα καί ὁρισμένων ἐφημερίδων γιά τόν κ. Τσεκούρα. Μπορῶ ὅμως νά πῶ μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι ὁ "γκουρού" ἔχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς πάρα πολλά ὀνόματα καί ἴσως νά ἔχει χρησιμοποιήσει καί τό ὄνομα τοῦ καθηγητῆ Τσεκούρα.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν δεύτερη ἐρώτησή σας ἀπαντῶ ναί. Τόν γνωρίζουν οἱ ἀρχές. Θεωρῶ ὅτι, δυστυχῶς, ἔχει τεράστια ἐπιρροή καί ἐπίδραση στήν Ἀστυνομία ἀλλά καί στήν Δικαιοσύνη. Ὅταν ἐποχή θά εἶναι κατάλληλη, θά πῶ ὅλα ὅσα γνωρίζω γιά τήν περίπτωσή του& Κάποτε μάλιστα αὐτός ὁ "γκουρού" ἔκανε ἀπειλητικά τηλεφωνήματα στό σπίτι μου. Ἡ φρασεολογία τοῦ θυμίζει τρομερᾶ τήν σύνταξη τῶν προκηρύξεων τῆς 17 Νοέμβρη.

Θά σας κάνω τήν ἀναμενόμενη καί λογική ἐρώτηση: Εἶναι δυνατόν ἕνα μέλος -ἤ ἀκόμα χειρότερα, ὁ ἀρχηγός της- νά διατυμπανίζει τήν συμμετοχή του;

Δέν μιλᾶμε γιά μέλος. Λέμε ὅτι ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι ἰδρυτής τοῦ ΠΑΚ καί ὁρισμένοι ἀξιωματοῦχοι τῶν ἀρχῶν θεωροῦν πώς ἀπό τό ΠΑΚ ξεκίνησε πρώτη ὁμάδα τῆς ὀργάνωσης...

Ἐννοεῖτε τούς ἐκτελεστές;

Ὄχι. Οἱ ἐκτελεστές εἶναι ξένοι. Δολοφονοῦν καί φεύγουν ἀπό τήν χώρα.

Τότε ποίους ἐννοεῖτε;

Ἐκείνους πού γράφουν τίς προκηρύξεις κι ἐκείνους πού συλλέγουν τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται στίς προκηρύξεις. Καθ' ὅσον γνωρίζουμε οἱ προκηρύξεις αὐτές περιέχουν στοιχεῖα πού εἶναι ἀπόρρητα, στοιχεῖα πού εἶναι σέ θέση νά γνωρίζουν μόνο Μυστικές Ὑπηρεσίες. Μπορεῖ νά ὑπάρχουν ἄτομα πού λειτουργοῦν γιά τή 17 Νοέμβρη χωρίς νά τό γνωρίζουν! Τό ἴδιο ἄτομο πού προανέφερα κατηύθυνε ἕνα ἄτομο ἀπό τήν Κρήτη πού διοχέτευσε τήν γνωστή φωτογραφία τοῦ Μητσοτάκη μέ τούς Γερμανούς.

Ἐννοεῖτε τήν φωτογραφία ποῦ ὑποτίθεται ὅτι ἀποδείκνυε τήν συνεργασία τοῦ Μητσοτάκη μέ τόν στρατό κατοχῆς;

Ναί. Αὐτή ἡ φωτογραφία ὑποτίθεται ὅτι βρέθηκε σ' ἕνα ταξιδιωτικό πρακτορεῖο. Εἰδοποιήθηκε ἡ Αὐριανή, ὁ Κουρής καί μία δημοσιογράφος. Γιά λογαριασμό τοῦ Τόμπρα, πῆγαν καί πήραν ἀπό τό ἐν λόγῳ πρακτορεῖο τήν φωτογραφία πού δείχνει τόν Κ. Μητσοτάκη μέ τούς Γερμανούς στρατιῶτες. Αὐτή τήν φωτογραφία τήν κατασκεύασε ἕνα ἄτομο πού ἤξερε ἄριστη γραφιστική καί ζωγραφική, μέ τήν κατεύθυνση τῆς Στοᾶς καί τήν καθοδήγηση τοῦ συγκεκριμένου "γκουρού", τοῦ ἀρχιμασόνου.

Πῶς τό καθοδηγοῦσε;

Τό ἔστελνε στόν εἰσαγγελέα Τσεβά γιά νά τοῦ δίνει, τάχατες, πληροφορίες γιά τήν 17 Νοέμβρη. Ἄς τολμήσει Ἀντιτρομοκρατική νά ἔλθει καί νά μοῦ ζητήσει στοιχεῖα...

Ὁ κατ' ἐσᾶς ἀρχιμασόνος χρησιμοποιοῦσε δηλαδή τόν κατασκευαστή τῆς πλαστής φωτογραφίας τοῦ Μητσοτάκη ὡς κούριερ ψευδῶν πληροφοριῶν στόν εἰσαγγελέα Τσεβά γιά νά ἀποπροσανατολίζει τίς ἔρευνες;

Ναί. Αὐτός ὁ κούριερ εἶχε καί διάφορες ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, καί ἐπιδέχετο ἐκμεταλλεύσεως καί κατευθύνσεως... Αὐτό τό ἄτομο ἐπέμενε νά μέ φέρει προσωπικά σέ ἐπαφή μέ τόν "γκουρού" τῆς 17 Νοέμβρη. Ἐγώ, πιό πολύ ἀπό διαίσθηση δέν ἤθελα νά τήν κάνω αὐτή τήν ἐπαφή. Ὅμως, μία φορά κατόρθωσε νά μέ παρασύρει στό ξενοδοχεῖο "Στάδιο" ἀπέναντι ἀπό τό ἄγαλμα τοῦ Τρούμαν, καί μου γνώρισε τόν στρατηγό Γρυλλάκη. Ὁ στρατηγός Γρυλλάκης τότε μάζευε γιά λογαριασμό τῆς Νέας Δημοκρατίας, καί ἀργότερα τῆς ΕΥΠ, πληροφορίες γιά τήν τρομοκρατία καί τή 17 Νοέμβρη. Ξέρετε, ὑπῆρξε καί δολοφονία τοῦ Παύλου Μπακογιάννη καί τό ζήτημα τῆς τρομοκρατίας ἐνδιέφερε πολύ τή Νέα Δημοκρατία. Πρίν ὅμως ἀναρωτηθεῖτε γιατί δολοφόνησε 17 Νοέμβρη τόν Μπακογιάννη, μπορεῖτε νά διαβάσετε τήν ἔκθεση τοῦ Ἑβραίου Daniel Perdurant γιά τόν ἀντισημιτισμό στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἔκθεσή του ἔγινε γιά λογαριασμό του SICSA καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἱερουσαλήμ. Τά ἀρχικά SICSA σημαίνουν (Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism - Τό Διεθνές Κέντρο τοῦ Βιντάλ Σασοῦν γιά τήν Μελέτη τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ) Ἡ ἰστοσελίδα πού φιλοξενεῖ τό ἄρθρο βρίσκεται στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση http://sicsa.huji.ac.il/7perd.htm Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὁ Μπακογιάννης ὡς κορυφαῖος ἀντισημίτης! Κάνοντας τούς κατάλληλους συνδυασμούς θά καταλάβετε τά πάντα.

Τελικά τί γίνεται σ' αὐτή τήν ὑπόθεση; Ὁμολογῶ πώς μπερδευτήκαμε. Ποιός ἐλέγχει καί σχεδιάζει τί σ' αὐτή τήν ὑπόθεση; Η MOSSAD; Η ΕΥΠ; Η ΜΙ6; Οἱ στοές; H CIA; Ὁ "γκουρού"; Ὁ "κούριερ";

Ὅσον ἀφορᾶ στή MOSSAD πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Αὐτή εἶναι μιά θεσμοθετημένη ὑπηρεσία τοῦ λυομένου (κατ' ἐμέ) κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Ὅμως, πάνω ἀπό αὐτή τήν ὑπηρεσία βρίσκεται τό παγκόσμιο Σιωνιστικό κίνημα. Σημειωτέον, τό Σιωνιστικό κίνημα ἔχει μιά πολύ μεγάλη διαφορά μέ αὐτούς πού ἐμεῖς ἀποκαλοῦμε Ἑβραίους. Εἶναι διαφορά τῶν Ἑβραίων Ἐσκεναζίμ καί Σεφαραδίμ. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μέ τούς Ἑβραίους ἀπό τήν Ἰσπανία. Οἱ Ἑβραῖοι πού κυριαρχοῦν σήμερα στό λεγόμενο Ἰσραήλ καί στά παγκόσμια fora, εἶναι Ἐσκεναζίμ - μέ μιά μικρή ἐξαίρεση: Τήν κοινότητα τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσης καί Βόλου. Αὐτοί εἶναι Σεφαραδίμ καί δέν ἔχουν στενούς δεσμούς μέ τούς Ἐσκεναζίμ. Τό ἀντίθετο συμβαίνει. Οἱ Ἐσκεναζίμ καί οἱ Σεφαραδίμ τρέφουν μεγάλη ἀντιπάθεια δι' ἀλλήλους. Δέν παντρεύονται μεταξύ τους καί δέν θάπτονται στό ἴδιο μέρος.

Καί ποιά εἶναι κατ' ἐσᾶς ἐμπλοκή τους;

Τό παγκόσμιο Σιωνιστικό κίνημα πού κατευθύνει τήν MOSSAD ἔχει προσδιορίσει αὐτό πού λέγεται "ἀντισημιτισμός" - ἕνας ὅρος πού δέν εὐσταθεῖ οὔτε κᾶν βάσει τόν δικῶν τους κειμένων ἀφοῦ σύμφωνα μέ αὐτά Σημίτες εἶναι καί οἱ Ἄραβες. Γεγονός πού δέν ἀνταποκρίνεται, φυσικά, στήν ἀλήθεια. Ἔτσι ἔχει ἐπιτευχθεῖ νά λειτουργοῦν οἱ ἑβραϊκές κοινότητες ὡς πρακτορεία της MOSSAD, ὅπως ἐλέγχουν τίς Μασονικές στοές οἱ Ἄγγλοι. Ἄγγλοι καί Ἑβραῖοι εἶναι ἀδελφάκια. Πολλές λεπτομέρειες παραθέτω στό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ τελευταίου μου βιβλίου μέ τίτλο "Ἰχνηλάτησις". Γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική βιβλιογραφία ἀποκαλύπτεται ἡ καταγωγή, ἡ εἴσοδος τῶν Ἄγγλων στήν Εὐρώπη καί ὁ ρόλος πού ἔπαιξαν στήν ἱστορική τούς διαδρομή. Εἶναι Κίμβροι, τούς προσδιορίζει ὁ Πλούταρχος στό βιβλίο του «Ὁ βῖος τοῦ Μάριου».

Καί τί συμβαίνει μέ τόν "γκουρού" καί ὁ "κούριερ";

Ὁ "γκουρού" ὁ ὁποῖος κατευθύνει τόν "κούριερ", παίζει ἕναν συντονιστικό ρόλο. Κατ' ἐμέ, πολλές προκηρύξεις τῆς 17 Νοέμβρη ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τό χέρι του.

Ἐσεῖς ξέρετε τ' ὄνομά του; Ἄν σας καλέσει Ἀντιτρομοκρατική θά τούς πεῖτε τό ὄνομά του;

(Στσ: Ἐδῶ ὁ Ι. Φουράκης χαμογέλασε, μᾶλλον εἰρωνικά)

Ἐνδεχομένως ὁ γκουρού νά εἶναι καί στέλεχος τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς. Δέν τούς ἔχω καμιά ἐμπιστοσύνη. Θά πάω μόνο ἄν μέ καλέσει Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν ἤ τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐκεῖ ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Σέ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν καί Πλημμελειοδικῶν δέν πάω. Ἔχω ἀντιληφθεῖ ὅτι στόν δικαστικό χῶρο, ἐνῶ ἔχουμε τό καλύτερο ἐπίπεδο δικαστικῶν στήν Εὐρώπη, καί διαθέτουμε διαμάντια δικαστικούς, αὐτό τό ἄτομο ἔχει σοβαρή ἐπιρροή. Ἔχω δεῖ πολλά στίς δικαστικές αἴθουσες. Yπάρχει καί μιά ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁποία μέ ἀφορᾶ καί ἀποδεικνύει ὅτι "χαμηλά" γίνονται δίκες μπαλαμούτι - ἤτοι παρωδίες. Αὐτό λέει κι ὁ Ἄρειος Πάγος γιά μία ὑπόθεση στήν ὁποία μέ κατεδίκασαν, ἐνῶ ἐκεῖνος μέ ἀθώωσε. Παρά ταῦτα ὑπάρχουν ἰσχυρές ἐθνικές ἀντιστάσεις μέσα στή δικαιοσύνη. Θέλω νά συμπληρώσω ὅμως σχετικά μέ τόν "γκουρού". Αὐτό τό ἄτομο ἔχει ἐμπλακεῖ καί σέ σοβαρές ὑποθέσεις πού ἅπτονται τῆς ἀρχαίας μας κληρονομιάς.

Ἐννοεῖτε σέ ὑποθέσεις ἀρχαιοκαπηλίας;

Ὁπωσδήποτε. Ἔχει κλέψει ἀρχαία ἀντικείμενα ἀπό ἀνασκαφές στήν Ἁγία Τριάδα Ἡρακλείου. Μερικά ἀπ' αὐτά τά ἔχει πουλήσει καί στόν Μητσοτάκη. Στό Μουσεῖο τῶν Χανίων μέ τήν ἔκθεση τῶν ἀρχαίων πού ἔχει δωρήσει ὁ Μητσοτάκης, ὑπάρχουν ἀντικείμενα ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα Ἡρακλείου. Ὁ νόμος βέβαια γιά τά ἀρχαῖα δέν ὑποχρεώνει τούς συλλέκτες νά ἀποκαλύπτουν τίς πηγές τους. Ὁ στόχος εἶναι νά μήν φεύγουν τά ἀρχαῖα ἀπό τήν πατρίδα μας.

Ἐσεῖς πῶς γνωρίζετε ὅτι πολλές προκηρύξεις ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τό χέρι τοῦ ἀτόμου ποῦ μας ἀναφέρατε ὡς "γκουρού" τῆς 17 Νοέμβρη;

Ἔχω σχηματίσει αὐτή τήν ἐντύπωση ἀπό τήν ἀντιπαραβολή ὁρισμένων χειρογράφων του, πού εἶχε δώσει στόν "κούριερ" - ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός. Κάποτε ὁ "γκουρού" εἶχε δώσει χρήματα στόν "κούριερ" γιά νά βγάλει μία ἐφημερίδα. Αὐτή ἐφημερίδα κυκλοφόρησε 7 ἤ 8 φύλλα τά ὁποῖα τά ἔχω. Στεγαζόταν στήν ὁδό Κωλέττη σ' ἕναν ἠμιώροφο, στόν χῶρο ἑνός μηχανικοῦ. Αὐτός τελικά εἶναι βοηθός τοῦ "γκουροῦ". Ἐγώ εἶχα δώσει δυό κείμενα στήν ἐφημερίδα. Ἐκεῖ κάποια στιγμή εἶδα τά χειρόγραφα, τά διάβασα καί θυμᾶμαι ἀπό τήν μελέτη τους ὅτι φρασεολογία, δομή τοῦ λόγου καί τό σκεπτικό τούς ἀνήκουν στό ἴδιο ἄτομο μέ τόν συντάκτη τῶν προκηρύξεων τῆς 17Ν πού σας ἀνέφερα προηγουμένως.

Γιατί ἀναφέρεστε στόν γκουρού συνέχεια μέ τόν προσδιορισμό "ἄτομο";

Εὔστοχη ἐρώτηση. Γιά νά μήν προσδιορίσω ὅτι προσδιορίζει καί ὁ ἀστικός κώδικας στήν ἔννοια τοῦ προσώπου ἤ τοῦ φυσικοῦ προσώπου. Λέω "ἄτομο". Ὅρος πού δέν ὑπάρχει στήν ἑλληνική νομολογία ἤ στούς κώδικες. Δέν μιλᾶμε γιά φυσικό πρόσωπο κατά τό νόμο.

Οὔτε γιά τόν «γκουρού» οὔτε γιά τόν «κούριερ»;

Θά μπορούσατε νά τό πεῖτε κι αὐτό. Ὁ κούριερ ἀνήκει σέ μιά πενταμελή ὁμάδα πού ἔχουν βάλει σκοπό τῆς ζωῆς τους νά μέ διώκουν παντοιοτρόπως. Αὐτό ὅμως δέν μέ πειράζει καί τόσο.

Τώρα πίσω ἀπ' ὅλο αὐτό τό τρομοκρατικό πλέγμα τί βρίσκεται;

Ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἀγγλίας ὁποία προετοιμάζει ὅ,τι πρόκειται νά γίνει στά Βαλκάνια καί στό Αἰγαῖο. Στόχος εἶναι, ἡ Ἀγγλία, νά ἐλέγξει ἀπόλυτα τό δρόμο πρός τίς Ἰνδίες. Γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τίς προθέσεις τούς πρέπει νά ἀνατρέξουμε στήν Ἱστορία. Νά δοῦμε τί ἔκαναν οἱ Ἄγγλοι στήν Εὐρώπη, ἀπό τήν Γαλλική Ἐπανάσταση καί πρίν, γιά νά περάσουν στίς Ἰνδίες, καί τελικά στήν Κίνα γιά νά κάνουν ἐκεῖ τό 1840 τόν περίφημο "πόλεμο τοῦ ὀπίου". Αὐτό σήμερα, ἐν ὄψει τῆς ἀποχωρήσεως τῶν Ἀμερικανῶν ἀπό τήν Εὐρώπη, πρέπει νά τό ἐλέγξουν. Ἐπίσης εἶπα σέ κάποιες ἐκπομπές μου πώς οἱ Ἄγγλοι βύθισάν το Samina, καί ἐπιμένω σ' αὐτό. Οἱ Ἀμερικανοί εἶναι θύματα κι ἐκτελεστικά ὄργανα τῶν Ἄγγλων οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν τόν πόλεμο στό Κόσοβο. Πρίν ἀπό χρόνια, τό 1976, στό περιοδικό "Ταξίδι" τοῦ Δουλγεράκη εἶχα γράψει γιά τίς ἀνακατατάξεις στά Βαλκάνια. Προέβλεπα πώς θά γινόταν διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας καί δημιουργία τοῦ "Μακεδονικοῦ Κράτους τοῦ Αἰγαίου".

Οἱ ἀπόψεις σας τότε εἶχαν ἀντίκτυπο;

Ὁ Δουλγεράκης ἔθεσε αὐτό τό ἄρθρο ὑπ' ὄψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Τύπου, τοῦ μακαρίτη τοῦ Λαμπρία. Ἡ Εὐγενία Χριστοπούλου, διευθύντρια νομίζω σήμερα τῆς "Ραδιοτηλεόρασης" καί ὁ Χρῆστος Οἰκονόμου, ζοῦν καί βασιλεύουν καί μποροῦν νά καταθέσουν πώς ἐπενέβη ὁ Λαμπρίας γιά νά περικοπεῖ αὐτό τό ἄρθρο.

Γιά ποῖο λόγο νά περικοπεῖ;

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τότε ἴσως ἤθελε νά μήν δώσει ἔμφαση σ' αὐτό τό ζήτημα καί νά κρατήσει αὐτό πού λέμε σήμερα "χαμηλούς τόνους".

Γιά νά ἀνακεφαλαιώσουμε: Ἰσχυρίζεστε δηλαδή ὅτι ξέρετε τόν ἐγκέφαλο τῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη;

Αὐτό πού ἰσχυρίζομαι εἶναι ὅτι διαθέτω ἀποχρῶσες ἐνδείξεις ὅτι Μασονία προβαίνει σέ ἐνέργειες οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνθελληνικές. Οἱ στοές χρησιμοποιοῦνται ὡς βασικά πρακτορεία τῶν Ἀγγλικῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν πού κατευθύνονται ἀπό μία ὁμάδα 72 ἀτόμων πού συνεδριάζουν στό ὑπόγειο τοῦ ναοῦ τοῦ Καντέρμπουρι.

Κάθε πότε γίνεται αὐτή συνάντηση;

Δυό ἤ τρεῖς φορές τό χρόνο, ἀνάλογα μέ τήν κίνηση τῆς Σελήνης. Στήν περίοδο τῆς χάσης της. Αὐτά τά ἄτομα μᾶλλον ἔχουν τήν ἱκανότητα νά μεταλλάσσονται αὐτόματα. Αὐτοί φτιάχνουν τούς ἄξονες τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, πολιτικῆς καί γεωστρατηγικής. Αὐτοί μέ τήν σειρά τούς δίνουν αὐτούς τούς ἄξονες στ' ἀνάκτορα, ἔπειτα διοχετεύονται στίς Μυστικές Ὑπηρεσίες Ἀγγλίας καί Ἀμερικῆς (NSA-MI6) καί στή Μεγάλη Στοά τῆς Ἀγγλίας. Ὑπάρχουν μέ λίγα λόγια ἐπάλληλοι καί ἀλληλεπιδρῶντες κύκλοι. Ἡ Μασονία εἶναι ἕνα ὄργανο κατασκοπείας, συλλογῆς καί ἀξιολόγησης πληροφοριῶν πού λειτουργεῖ ὡς ὄργανο τῆς Στοᾶς "Μεγάλη Ἀνατολή" τῆς Ἀγγλίας.

Πῶς λέγονται αὐτά τά 72 ἄτομα;

"Οἱ 72 Βασιλεῖς οἱ Συνελθόντες ὑπό 72 Φοινίκων στήν Ἔρημο τοῦ Σινᾶ". Αὐτοί ἀποτελοῦν τήν συνέχεια τῶν 72 γερουσιαστῶν πού συνήλθαν ὑπό τόν Μωϋσή καί κάτω ἀπό 72 φοίνικες, στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ. Εἶναι ὑποχθόνια ὄντα πού βλέπουν ὅτι ἀλλάζουν οἱ περιβαλλοντικές καί ἀστροφυσικές συνθῆκες καί διακυβεύεται τό μέλλον τους. Δέν ἔχουν δρόμους διαφυγῆς καί ἐτοιμάζουν τήν τελευταία τούς ἀντεπίθεση. Μέσα σ' αὐτή τήν διαδικασία ἐντάσσεται καί Μασονία στήν Ἑλλάδα πού θέλει νά ἐξουδετερώσει τήν δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ἑλληνισμός ἀποτελεῖ μέγιστο ἐμπόδιο γιά τήν πλήρωση τῆς μισάνθρωπης παγκοσμιοποίησης.

Μπορεῖτε νά γίνετε πιό συγκεκριμένος; Πῶς ἀντιδρά ὁ Ἑλληνισμός σ' αὐτή τήν τάση;

Ἀντίσταση στήν παγκοσμιοποίηση προβάλλουν ἀρκετοί ἄνθρωποι σέ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτη. Θυμηθεῖτε τό Σηάτλ καί τήν Πράγα. Ὅμως, μοναδική συγκροτημένη, ὀργανωμένη καί ἔλλογη ἀντίσταση πού ἔχει βαρύνουσα σημασία, προέρχεται ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία. Αὐτή πρέπει νά ἐξουδετερωθεῖ μέ κάθε τρόπο. Σ' αὐτή τήν ὑπόθεση ἔχουν διεισδύσει καί πολλοί δόλιοι πού ζητοῦν τήν ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας.

Ἐσεῖς δέν ἐπιθυμεῖτε τήν ἀναβίωσή της;

Φυσικά καί τήν ἐπιθυμῶ! Ἐπίσης προσθέτω πώς πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἐπιδιώκουν εἶναι ἁγνοί καί καλοί Ἕλληνες. Αὐτοί πού εἶναι ὅμως ὕπουλοι καί ἐλεγχόμενοι εἶναι ὅσοι θέλουν νά δημιουργήσουν προϋποθέσεις συγκρούσεως μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν γίνει σύγκρουση ποῦ ἀναφέρω ποῦ θά καταντήσουμε; Σ' ἕνα νέο διχασμό!

Πιστεύετε ὅτι θά γίνουν συλλήψεις τῶν τρομοκρατῶν;

Μπορεῖ καί νά γίνουν, ἀλλά θά πραγματοποιηθοῦν μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἀποκάλυψη τῆς ἀνάμειξης τῶν Ἄγγλων - ἀλλά οὐδέν κρυπτόν ὑπό τοῦ λίου. Γι' αὐτό διείσδυσαν καί ἐλέγχουν τήν Ἀντιτρομοκρατική στήν ὁποία πρέπει νά ποῦμε πώς ὑπάρχουν καλοί Ἕλληνες πατριῶτες. Ἡ Ἀστυνομία βέβαια εἶναι ἀλωμένη ἀπ' ὅλες τίς μεριές. Ἡ πτώση τῆς ὀφείλεται ἐν πολλοίς στήν ἔνωση τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἐπί Παπανδρέου. Ἡ μοναδική δύναμη πού κρατάει εἶναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις στό Πολεμικό Ναυτικό.

Ἡ πολιτική ἠγεσία;

Αὐτοί εἶναι ὅλοι ἀνιστόρητοι. Δέν λέω βέβαια ὅτι αὐτό μειώνει τόν πατριωτισμό τους, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν ἀνοίξει βιβλίο. Δέν ἔχουν διαβάσει ἱστορία, δέν ἔχουν προβληματιστεῖ γιά τά ἱστορικά γεγονότα καί τά αἴτια τους, ἄρα δέν μποροῦν νά προβλέψουν τίς ἐξελίξεις.

Τώρα μέ τίς ἐξελίξεις στά Σκόπια καί τό Κόσοβο τί πιστεύετε ὅτι θά γίνει;

Ἡ διαδικασία ὅπως ἐξελίσσεται ὁδηγεῖ στήν διάλυση τῶν Σκοπίων. Ἕνα κομμάτι τῶν Σκοπίων θά προσαρτηθεῖ στό Κόσοβο. Τό Κόσοβο κάποια στιγμή θά γίνει ἀνεξάρτητο κράτος. Εἶναι δέ περιττό νά ἐξηγήσουμε ὅτι οἱ Κοσοβάροι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς Ἀλβανούς. Οὔτε φυλετική οὔτε ἱστορική.

Ἄν οἱ ἐξελίξεις πάρουν τό δρόμο ποῦ ἀναφέρατε, τί πρόκειται νά συμβεῖ;

Οἱ Κοσοβάροι θά ἀποκτήσουν σύνορα πού θά ἐφάπτονται μέ τά δικά μας. Ἄρα δημιουργεῖται αὐτόματα τό λεγόμενο θέμα τῶν Τσάμηδων. Θά δημιουργήσουν πολλά προβλήματα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἤδη γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχει 5η φάλαγγα στίς ἑλληνικές πόλεις. Εἶναι κοινό μυστικό (ἄλλωστε τό γνωρίζουν καί οἱ ὑπηρεσίες μας) ὅτι οἱ Κοσοβάροι Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν ἔχουν τεράστιες ἀποθῆκες ὁπλισμοῦ.

Ἀφοῦ τό γνωρίζουν οἱ ὑπηρεσίες μας, τί κάνουν;

Μόνο τό Δεύτερο Γραφεῖο τοῦ Στρατοῦ ἔχει βρεῖ ἀποθῆκες ὁπλισμοῦ καί ἔχει κατασχέσει πολλά ὅπλα - ἀκόμα κι ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς ΕΥΠ! Ὅλα αὐτά ἀποβλέπουν στήν δημιουργία τοῦ λεγομένου "Μακεδονικοῦ Κράτους τοῦ Αἰγαίου". Ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ κράτους εἶναι κατ' ἀρχήν νά περάσει στόν οὐσιαστικό ἔλεγχο τῆς Ἑβραϊκῆς κοινότητας τῆς Θεσσαλονίκης, καί στήν συνέχεια καί στόν τυπικό. Ἄλλο θέμα εἶναι ἄν πετύχει.

Γιά ποῖο λόγο χρειάζεται ὅλη αὐτή ἡ μεθόδευση γιά ἕνα θνησιγενές κρατίδιο;

Θά μεταφερθοῦν ἀπό τό Ἰσραήλ οἱ Ἑβραῖοι Σεφαραδίμ. Οἱ Ἐσκεναζίμ δέν τούς θέλουν, τούς κυνηγοῦν καί προσπαθοῦν νά τούς ξεφορτωθοῦν. Ἔτσι θά δημιουργηθεῖ ἕνα δεύτερο Ἑβραϊκό κράτος μέ τους& ἀνεπιθύμητους. Γι' αὐτό οἱ Ἑβραῖοι ἀποκαλοῦν ἐδῶ καί χρόνια τήν Θεσσαλονίκη, στά ἔντυπά τους "Μητέρα τοῦ Ἰσραήλ" καί "Δευτέρα Ἱερουσαλήμ". Οἱ Σεφαραδίμ ὅμως δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν Ἱερουσαλήμ στήν ὁποία ὑπῆρχε τό βασίλειο τοῦ Ἰούδα, τῶν φυλῶν Ἰούδα καί Βενιαμήν. Αὐτές οἱ δυό φυλές κάλεσαν τό 722 π.Χ. τούς Ἀσσυρίους νά εἰσβάλλουν στήν Παλαιστίνη καί νά τήν ἀπαλλάξουν ἀπό τούς βδελυρούς καί λεπρούς Ἑβραίους, καί οἱ Ἀσσύριοι αἰχμαλώτισαν τίς λεγόμενες 10 φυλές τοῦ Ἰσραήλ καί τίς μετέφεραν στά ὅρη τῆς Μηδίας, δηλαδή στόν Καύκασο. Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τῶν Ἑβραίων προφητῶν καί τοῦ Ἐμμανουήλ Βελικόφσκι τοῦ ἀπολογητῆ τους, ἐχάθησαν καί δέν ἐπέστρεψαν ποτέ στό Ἰσραήλ. Ἕνα κομμάτι ἀπό τίς φυλές πού ἐξαφανίστηκαν, ἀπό τήν φυλή Ἀσήρ, εἶχε μείνει στήν Φοινίκη καί δέν αἰχμαλωτίστηκε. Ὅταν οἱ Φοίνικες πέρασαν στήν Βόρειο Ἀφρική, ἐκεῖνοι τούς ἀκολούθησαν στήν Καρχηδόνα. Ἐγκαταστάθηκαν, ἐξελίχθηκαν καί ὅταν οἱ Καρχηδόνιοι πέρασαν στήν Ἰσπανία, πέρασαν κι αὐτοί. Αὐτό ἔγινε τό 520 π.Χ. Τό 1490-2 ἐπίεσαν οἱ ραββίνοι τῆς Ἰσπανίας τόν Φερδινάνδο καί τήν Ἰσαβέλλα τῆς Ἰσπανίας, ἐξαγοράζοντάς τους μέ χιλιάδες πάστρα (στσ: τό ἰσπανικό νόμισμα τῆς ἐποχῆς) ὥστε νά χρηματοδοτηθεῖ ἀποστολή τοῦ Κολόμβου. Οἱ ραββίνοι ἤθελαν νά βγάλουν οἱ βασιλεῖς διάταγμα νά διωχθοῦν βιαίως οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τήν Ἰσπανία καί νά ἐγκατασταθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Θεσσαλονίκη.

Γιά ποῖο λόγο ἔπρεπε νά γίνει αὐτό;

Ἐπειδή ἡ Κωνσταντινούπολη καί ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν τότε τά κέντρα τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου! Αὐτοί οἱ Σεφαραδίμ εἶναι ἕνα μικρό μέρος τῆς κοινότητας τῶν Ἑβραίων - ἄν καί δέν ἔχουν οὐδεμία σχέση μέ τούς Ἑβραίους αὐτοί οἱ ἄνθρωποι. Αὐτός ὁ διωγμός τῶν Σεφαραδίμ συμβαίνει σ' ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τοῦ πλανήτη. Ἄν θυμάστε, πρίν ἀπό μερικά χρόνια ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος ὅτι διώκεται ἐπειδή εἶναι Σεφαραδίμ. Οἱ συγκρούσεις Ἐσκεναζίμ καί Σεφαραδίμ εἶναι πολύ ἔντονες στίς ΗΠΑ.

Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ὅτι ὅποιο θέμα κι ἄν ἐξετάσετε κύριε Φουράκη ὅτι παντοῦ βλέπετε καί καταγγέλλετε δάκτυλο τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει κάτι τέτοιο; Μήπως τελικά εὔρεση ἑνός ἀποδιοπομπαίου τράγου εἶναι πολύ πιό εὔκολη ὑπόθεση ἀπό τό νά ἐντοπίζουμε τά δικά μας λάθη;

Μά δέν σας μίλησα γιά τό Ἰσραήλ! Τό Ἰσραήλ καί οἱ κάτοικοί του δέν ταυτίζονται μέ τόν Σιωνισμό. Γιά ὅσα σας λέω ἔχω ἄπειρα τεκμήρια. Κείμενα σιωνιστῶν πού περιγράφουν ἀκριβῶς τί θέλουν νά κάνουν στήν περιοχή. Στά βιβλία μου ἀποκαλύπτω πάρα πολλά. Στούς δυό πρώτους τόμους τῶν "Πλαστογράφων", στήν "Πρώτη Σύγκρουση", στίς "Σιωνιστικές Συνωμοσίες" καί στό "Μίσος" κάνω ἐκτεταμένες ἀναφορές. Οἱ νέοι ἐρευνητές πρέπει ὁπωσδήποτε νά κοιτάξουν τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἄν δέν γινόταν ὁ ἐμφύλιος στήν Ἑλλάδα δέν θά μποροῦσε νά γίνει τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἄς ψάξουν ποιά ἦταν κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγώ στούς νέους ἐρευνητές μπορῶ νά τούς δώσω τόν κατάλογο τῶν ὀνομάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Παλαιστίνης πού ἐκδιώχθηκαν ἀπό τούς Ἑβραίους. Ἄς ἐρευνηθεῖ πώς ἐξαφανίστηκαν στήν Χάιφα καί σ' ὅλα τά παράλια τῆς Παλαιστίνης Ἕλληνες ὑπήκοοι μέ ἑλληνικά διαβατήρια. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι κι ὁ Γιῶργος Χαμπᾶς. Ὁ Χαμπᾶς εἶναι ὁ ἀρχηγός τοῦ "Μετώπου Ἀπελευθέρωσης τῆς Παλαιστίνης". Αὐτός εἶναι Χανιώτης ἀπό πατέρα. Στά Χανιά θά δεῖτε ἕνα σωρό μαγαζιά μέ τήν ἐπιγραφή "Χαμπᾶς". Yπάρχει καί σύλλογος "Ἑλλήνων Ἐκδιωχθέντων ἀπό τήν Παλαιστίνη". Ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποιήθηκε ὡς σταθμός στήν μεταφορά ὅπλων καί τῶν Ἑβραίων τρομοκρατῶν τῆς Εὐρώπης στήν Παλαιστίνη, μέ βασικό σταθμό τά Κύθηρα. Ἄν ὑπῆρχε συγκροτημένο Ἑλληνικό κράτος δέν θά ἐπέτρεπε νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή διαδικασία, κυρίως ἐπειδή Ἑλλάδα (ἐκτός ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων) εἶχε τεράστια συμφέροντα στήν Παλαιστίνη. Ἕνα ἀπ' αὐτά ἦταν καί Ἑλληνική παροικία στήν Παλαιστίνη γιά τήν ὁποία μιλήσαμε.

Στό ζήτημα ὅμως περί ἀποδιοπομπαίων τράγων δέν μου ἀπαντήσατε...

Ἐδῶ θά σᾶς δώσω δίκαιο. Ὄντως. Ό,τι κι ἄν ἐπιδιώκουν οἱ Σιωνιστές, ἡ Μασονία, οἱ Ἀμερικανοί καί τά ὑποχθόνια ὄντα (ὅπως τελευταῖα τείνω νά πιστέψω) δέν πρόκειται νά τά καταφέρουν ἄν ἐμεῖς δέν κάνουμε λάθη καί δέν τούς κάνουμε τά χατήρια. Φταῖμε ἐμεῖς, ὅταν οἱ Ἑλληνικές ὑπηρεσίες βλέπουν ὅτι συχνότατα - σχεδόν κάθε πρωί - ἀεροσκάφη, χωρίς διακριτικά, πετοῦν πάνω ἀπό τήν Κόρινθο, τήν Σπάρτη καί τήν Ἀθήνα καί ψεκάζουν τίς συγκεκριμένες περιοχές. Ὅσον ἀφορᾶ στήν Σπάρτη καί τήν Κόρινθο ὑπάρχουν δεκάδες ἀναφορές καί μαρτυρίες γι' αὐτό τό θέμα.

Γιά ποῖο λόγο;

Ἄγνωστος. Ὅμως μποροῦμε νά προϊδεαστοῦμε ἄν ρωτήσουμε δεκάδες νέους ἀπ' αὐτές τίς περιοχές πού ξυπνᾶνε κάθε πρωί γιά νά πᾶνε στήν δουλειά τους καί εἶναι πτώματα ἀπό τήν κούραση. Ποῦ ἀποδίδεται αὐτή κούραση; Κατ' ἐμέ ὀφείλεται στούς ψεκασμούς καί σέ ἄλλους παράγοντες ὅπως φθορίωση καί χλωρίωση τοῦ νεροῦ. Ἄς ἀνατρέξετε, ἄν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στά ἄρθρα τοῦ καθηγητῆ Κουμάντου στήν ἐφημερίδα "Τό Βῆμα". Τά ἔγραψε τήν δεκαετία τοῦ '80. Ἦταν ὁ μόνος πού ἀντέδρασε τότε μαζί μέ τήν ἐφημερίδα "Ὀρθόδοξος Τύπος". Γιατί οἱ νέοι δέν ἔχουν στύση; Γιατί οἱ νέες γυναῖκες ἔχουν μειωμένη ἕως μηδενική ἐρωτική διάθεση; Γιατί ὑπάρχει ὑπογεννητικότητα; Οἱ ἀπαντήσεις βρίσκονται στούς ψεκασμούς ἀπ' αὐτά τά ἀεροπλάνα, στό νερό πού πίνουμε, στό φαγητό πού τρῶμε, στά ροῦχα πού φορᾶμε καί στούς βομβαρδισμούς στό Κόσοβο.

Τί συμβαίνει μέ τούς βομβαρδισμούς;

Μᾶς εἶπαν ὅτι τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο εἶναι βαρύ μέταλλο, ἐπικάθεται καί δέν αἰωρεῖται. Δέν μας εἶπαν ὅμως τί συμβαίνει ὅταν αὐτό τό βαρύ μέταλλο ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τό σελήνιο καί τό βηρύλλιο, στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στήν φύση. Μήπως αὐτή ἐπαφή τοῦ ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου μέ τό σελήνιο καί τό βηρύλλιο δημιουργεῖ ἀέρια ποῦ αἰωροῦνται στόν ἀέρα ὁ ὁποῖος τά μεταφέρει στό Αἰγαῖο; Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας γιά νά σᾶς πῶ ὅτι τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο τό ἐξόρυξε ἑλληνική τεχνική ἑταιρεία ἀπό τήν Ἀλβανία. Τό φόρτωνε σέ καράβια νοικιασμένα ἀπό τήν ἑταιρεία Ἀρφάνη-Χιώνη γιά νά τά μεταφέρει στήν Κακαβιά γιά τίς ἀνάγκες τῆς κατασκευῆς τῆς περιβόητης Ἐγνατίας. Ὅταν αὐτά τά καράβια ἔβγαιναν στήν Ἀδριατική "ἐξαφανίζονταν" - ἐνῶ εἶναι ἄγνωστό το πού πήγαιναν. Ἔπαιρναν αὐτό τό οὐράνιο ἀπό τήν Ἀλβανία. Ἐπί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ὑπῆρξαν πιέσεις γιά νά μήν γίνει διεθνής διαγωνισμός γιά τήν ἀνάθεση τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ τοῦ δρόμου. Ἤθελαν ὁρισμένοι κύκλοι νά ἀνατεθεῖ σέ συγκεκριμένη ἑταιρεία. Αὐτή τεχνική ἑταιρεία ἔκανε λατομεῖα στά Ἰωάννινα καί ἔβγαζε αὐτό τό σκυρόστρωμα. Μετά ζήτησε νά κάνει λατομεῖα στή Δράμα - πράγμα πού δέν ἐπέτρεψε τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατού. Ὁ λόγος; Αὐτά τά σκύρα (χαλίκια) περιέχουν καί οὐράνιο. Τό ἴδιο τό οὐράνιο πού ἔβγαλαν ἀπό τήν Ἀλβανία τό ξανάριξαν στούς Ἀλβανόφωνους, "πακεταρισμένο" σέ βόμβες. Ὅλα ὅσα σας ἀνέφερα εἶναι ἐπεισόδια πού ἄν δέν τά δεῖτε συνολικά καί τά συνδυάσετε δέν θά ὁδηγηθεῖτε σέ σωστά συμπεράσματα.

Ἀλβανοί ἤ Ἀλβανόφωνοι;

Εὔστοχη ἐρώτησή σας. Πρέπει νά τό διευκρινίσουμε ἐπειδή ὁρισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί καί ἐφημερίδες τούς ἀναφέρουν "Ἀλβανούς" τούς Κοσοβάρους ἐνῶ θά ἔπρεπε νά τούς ἀποκαλοῦν Ἀλβανόφωνους. Οἱ Κοσοβάροι προέρχονται ἀπό τήν περιοχή ἐγγύς τῆς λίμνης "Κόσο" τῆς Μογγολίας. Δέν ἔχουν οὐδεμία φυλετική συγγένεια μέ τούς Ἀλβανούς. Μπορεῖτε νά δεῖτε ποιοί εἶναι οἱ Ἀλβανοί στόν 10ο τόμο τοῦ Στράβωνα στό 5ο βιβλίο. Μπορεῖτε ἐπίσης νά ψάξετε καί σ' ἕνα βιβλίο τοῦ Θωμόπουλου πού πρωτοεκδόθηκε τό 1912 μέ τίτλο "Πελασγικά". Περιέχει πολλά καί ἔγκυρα ἐθνολογικά, γλωσσολογικά καί ἱστορικά στοιχεῖα. Τούς Ἀλβανόφωνους τοῦ Κοσόβου τούς ἔφεραν κάποια στιγμή οἱ Ἄγγλοι μαζί μέ τούς Τούρκους γιά νά προετοιμάσουν τίς συνθῆκες πού ζοῦμε σήμερα καί ἐπιδιώκουν νά ζήσουμε στό μέλλον.

Γιά νά καταλήξουμε, θεωρεῖτε ὅτι οἱ βομβαρδισμοί στήν Σερβία καί τά ἐπεισόδια στά Σκόπια καί τό Κόσοβο εἶχαν ὡς τελικό στόχο τήν Ἑλλάδα;

Σ' αὐτό εἶμαι 100% βέβαιος καί κατηγορηματικός! Θά προσπαθήσουν νά ἐξαφανίσουν τόν Ἑλληνισμό, τούς Ἕλληνες καί τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν γεωγραφικό χάρτη. Εἶναι ὅμως ἄλλο θέμα το ὅτι δέν θά τό πετύχουν. Ὁ Ἕλληνας εἶναι παντοδύναμος σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Σέ ὅλα εἴμαστε καλύτεροι! Παρ' ὅλα τά δεινά πού ἔχουμε ὑποστεῖ καί ἀνεχθεῖ, κατορθώνουμε νά ὑπερτεροῦμε παντοῦ. Ἄν κάνετε μιά ψύχραιμη ἀνάλυση καί ἀντικειμενική ἀποτίμηση τῆς πραγματικότητας θά δεῖτε πώς πρωταγωνιστοῦμε: Στήν διαβίωση, τίς κοινωνικές σχέσεις, παντοῦ εἴμαστε καλύτεροι ἀπό τούς Εὐρωπαίους.

Πῶς προτείνετε ὅμως νά ἀποτινάξουμε τά δεινά ποῦ ἀναφέρετε;

Νά ξυπνήσει ὁ γίγαντας λαός καί νά ἀντισταθεῖ. Νά συγκροτηθεῖ ἕνα μέτωπο ἐθνικῆς ἀντίστασης καί ἀντιπολίτευσης στήν κατοχή πού περνᾶμε. Εἶναι σαφές ὅτι τώρα βρισκόμαστε στήν δεινότερη, πιό ἀπάνθρωπη καί σατανική κατοχή πού ἔχουμε βρεθεῖ ποτέ. Ἡ ρωμαϊκή καί τουρκική κατοχή πού περάσαμε ἦταν ἁπλές παρωνυχίδες ἄν τίς συγκρίνουμε μέ τήν σιδερένια θηλιά πού μας περνάει στό λαιμό Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί ΟΝΕ.

Γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ποιά εἶναι γνώμη σας;

Δέν θά ἤθελα νά τό συζητήσω ἐκτενῶς αὐτό τό θέμα. Ἀπό τήν πρώτη εἰκόνα πού ἔχω σχηματίσει, φαντάζομαι ὅτι ὁ Πάπας θά ἀφιχθεῖ στήν Ἑλλάδα ἀλλά δέν θά ἀναχωρήσει...

Τί ἐννοεῖτε;

Φοβᾶμαι ὅτι ἐκεῖ θά γίνει τό μεγάλο βῆμα τοῦ αἱματοκυλίσματός μας.

Τό ὁποῖο ἀπό ποῦ θά ξεκινήσει;

Ἀπό πολλές καί πολυδιάστατες προβοκάτσιες. Ἡ Ἀγγλία ἐτοιμάζει αὐτή τήν ὑπόθεση. Θά ἐπέμβουν οἱ θεσμικοί παράγοντες τῆς Ἀγγλίας - γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε γιά τούς μή θεσμικούς παράγοντες. Ὅλο τό σκηνικό θά δέσει μέ τίς ἐξελίξεις στή Βόρειο Ἰρλανδία. Δηλαδή μέ τίς ἐξελίξεις στήν φυλετική σύγκρουση Ἄγγλων καί Ἰρλανδῶν. Εἶναι μεγάλη ἀπάτη καί πλάνη νά χαρακτηρίζεται αὐτή σύγκρουση ὡς θρησκευτική. Εἶναι καθαρά φυλετική καί ἐθνική...

...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS ΜΕΡΟΣ Δ

Tags: