ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS - ΜΕΡΟΣ Β'

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Ἀπό τόν Παναγιώτη Λιάκο - nexusliakos@yahoo.com

Ἡ συνέντευξη δημοσιεύθηκε στό περιοδικό "Νew Times NEXUS" σέ τέσσερα μέρη, ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2000 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2001, τεύχη 9, 10, 11 καί 12.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Στό δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης πού μας παραχώρησε, ὁ Ἰωάννης Φουράκης μιλάει γιά τήν καταγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀποκωδικοποίηση τῶν ἀρχαιολληνικῶν μύθων, τόν κίνδυνο ἀπό τίς μεταμοσχεύσεις, τόν ρόλο τῶν Ἄγγλων στή βύθιση τοῦ Κουρσκ, τοῦ Σαμίνα καί τοῦ Ζεύς, καθώς καί γιά τίς γαστριμαργικές συνήθειες τῶν γύφτων, τή διαστημική τεχνολογία τῶν ΗΠΑ καί τό σπήλαιο τοῦ Τσούτσουρα στήν Κρήτη. Πρός τό τέλος μας εἰσάγει στό ἐπόμενο μέρος τῆς συνέντευξης ὅπου θά ἀναλυθοῦν διεξοδικᾶ τά θέματα τῆς τρομοκρατίας, τῆς ὀργάνωσης 17 Νοέμβρη καί τό ἔγκλημα τῶν Νατοϊκῶν στό Κοσσυφοπέδιο, τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο, τίς ἄλλες ραδιενεργές οὐσίες καί τίς ἐπιπτώσεις τῆς διάχυσής τους στήν Ἑλλάδα. Μήν χάσετε καί τό τρίτο μέρος, τό ὁποῖο ἄν μή τί ἄλλο, θά εἶναι ἀποκαλυπτικό&

Ἐπισημαίνουμε ὅτι τό παρόν δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης παραχωρήθηκε στό περιοδικό τήν 24η Νοεμβρίου 2000. Δηλαδή σχεδόν δυό μῆνες πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ προβλήματος μέ τό ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο στό Κοσσυφοπέδιο.

Παρόραμα ἀπό τό πρῶτο μέρος τῆς συνέντευξης: Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Ἰωάννη Φουράκη μέ τόν Ἀριστοτέλη Ὠνάση δέν ἔγινε τό 1965 ἀλλά τό 1963 (New Times NEXUS Τεῦχος 9, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000, σελίς 10).

Ὁ Ἐκδότης-

 

Τί ἀκολούθησε τήν ἔκδοση τῶν "Προμηνυμάτων";

"Τό Μίσος τῶν Ἑβραίων ἐναντίον Ἑλλήνων καί Ἀνθρώπων". Λίγοι κατάλαβαν τότε γιατί ἔκανα διαχωρισμό τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά δέν πειράζει.

Γιατί τό λέτε αὐτό; Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διαφέρουμε ἀπό τούς ἀνθρώπους;

Ἄς μήν τό λέμε τόσο εὔκολα ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες. Δέν γνωρίζω ἄν ἐσεῖς κι ἐγώ εἴμαστε Ἕλληνες. Οἱ Ἕλληνες πάντως σίγουρα διαφέρουν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἐμεῖς ἁπλά εἴμαστε πολίτες τῆς πολιτείας πού λέγεται "Ἑλλάς".

Ἐντάξει, ἄς ὑποθέσουμε τότε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες, γιά νά ἀκριβολογοῦμε...

Μέ τήν ὑπόθεση δέν διαφωνῶ. Ἐγώ γιά τόν ἑαυτό μου οὔτε κᾶν τό ὑποθέτω. Ἐπιδιώκω νά γίνω ἀλλά δέν νομίζω ὅτι θά τά καταφέρω.

Τελικά Ἕλληνας γίνεσαι ἤ γεννιέσαι;

Γεννιέσαι. Ἔχω τήν τάση (ἤ τό σύμπλεγμα ἄν θέλετε) νά πιστεύω ὅτι δέν εἶμαι. Γι' αὐτό, θέλω νά γίνω. Τώρα τό πώς θά τό καταφέρω, εἶναι μιά ἄλλη ἱστορία. Δέν εἶναι Ἕλληνας ἐκεῖνος πού συμμετέχει στήν "ἡμετέρα παιδεία", ὅπως μας ἔλεγαν κατά κόρον τίς μέρες πού εἶχε γίνει τό θέμα μέ τόν ἀλβανό μαθητή καί τήν Ἑλληνική σημαία. Ὁ Ἕλληνας γεννιέται. Ἄν ἀναλύσουμε τόν μύθο τῆς ποιήσεως τοῦ Ἕλληνα θά καταλάβουμε πολλά. Ἀλλά δέν γνωρίζω ἄν ἔχετε χῶρο στό περιοδικό σας γιά νά ἀναφερθοῦμε ἐν τάχει.

Ἄν δέν εἴχαμε δέν θά κάναμε αὐτή τήν συζήτηση.

Πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ὁ Ἕλληνας ποιήθηκε καί δέν γεννήθηκε. Καλό εἶναι νά ἀνατρέξετε στήν διαδικασία τῆς ποιήσεως τοῦ Ἕλληνα, στήν ἱστορία τῆς Πύρρας καί τοῦ Ἀμφικτύωνος. Μετά πρέπει νά δοῦμε ὅλη τήν βιολογική ἐξέλιξη τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων καί νά ἀνατρέξουμε στό Πέμπτο βιβλίο τοῦ Θουκυδίδη. Ἐκεῖ θά βροῦμε πολλές καί σημαντικές πληροφορίες γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων στόν λεγόμενο Ἑλλαδικό χῶρο. Συνδυάζοντας ὅλα τά δεδομένα καί τίς πληροφορίες θά καταλάβουμε γιατί ὁ Ἕλληνας διαφέρει ἀπό τόν ἄνθρωπο.

Πῶς μποροῦμε λοιπόν νά ἀποκωδικοποιήσουμε τόν Μύθο;

Ὁ Μύθος μας λέει ὅτι μετά τόν κατακλυσμό, ὁ Δευκαλίων καί ἡ Πύρρα προσγειώνονται στόν Παρνασσό. Ὁ Παρνασσός εἶναι ὁ Παρνησσός, ὁ "ἀεῖ περιστρεφόμενος πόλος". Τότε γίνονται διαπραγματεύσεις διά τοῦ Ἑρμοῦ μέ τόν Δῖα. Λέει ὁ Ἑρμῆς στόν Δευκαλίωνα ὅτι ὁ Δίας ζητάει νά μάθει τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐπιθυμεῖ. "Νά ποιήσω λαό", ἀπαντᾶ ὁ Δευκαλίωνας. Ὁ Ἑρμῆς τοῦ ἀπήντησε: "Θά πάρεις τόν λάα (τόν λίθο) καί αἴρων ἀῆρον (θά τόν πετάξεις πάνω ἀπό τό κεφάλι σου στόν ἀέρα)". Σ' αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά συμπληρώσω ὅτι ὁ μελετητής πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀνατρέξει στόν "Προμηθέα Δεσμώτη". Ὁ Μέγας Αἰσχύλος μας τά λέει ξεκάθαρα - ἄν πραγματικά ἔχουμε τήν ἐπιθυμία νά ἀποκωδικοποιήσουμε τόν Μύθο. Μετά γίνεται μέ τήν ἴδια διαδικασία ὁ Ἀμφικτύων καί ἡ Πρωτογένεια. Ἡ λέξη "Πρωτογένεια" τί νομίζετε ὅτι σημαίνει;

Τό πρῶτο γένος.

Ναί. Ἀλλά προηγουμένως τί ἔχει συμβεῖ; Ἀλλά αὐτός ὁ "λάας", αὐτή ἡ πέτρα τί ἔχει; Τί περιέχει; Πρῶτον εἶναι ἡ πέτρα πού εἶχε πέσει στό σημεῖο πού περιγράφει ὁ Μύθος γιά τόν Κρόνο πού ἔτρωγε τά παιδιά του. Στό ἴδιο σημεῖο εἶχε πέσει καί αἷμα ἀπό τά αἰδοῖα τοῦ Οὐρανοῦ πού τοῦ ἔκοψε ὁ Κρόνος. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπό τήν ἴδια γενιά μέ τούς Θεούς. Δέν διακόπτεται γενεαλογική σειρά τῆς θείας καταγωγῆς. Γι' αὐτό ἀκριβῶς, ὁ Ἕλληνας εἶναι διαφορετικός. Καί πολύ σωστά οἱ Δυτικοί μας ὀνομάζουν Γραικούς. Ἐμεῖς εἴμαστε Γραικοί! Πολιτειολογικά καί συνταγματικά γιά ποῖο λόγο εἴμαστε Γραικοί; Ἐπειδή πρόγονός μας εἶναι ὁ Γραικός! Ὁ πατέρας τοῦ Δευκαλίωνα καί βασιλιάς τῆς Θεσσαλίας. Ὁ Γραικός εἶναι γιός τοῦ Πελασγοῦ - ἄν δώσουμε τήν ἀνθρωπολογική ἔννοια, τήν σημερινή.

Ἀπό τόν σημερινό πληθυσμό πόσοι νομίζετε ὅτι δικαιοῦνται αὐτό τόν τίτλο τοῦ Ἕλληνα; Πόσοι πράγματι ἔχουν αὐτήν τήν καταγωγή;

Δέν μπορῶ νά τό πῶ σαφῶς. Ἔχω κάνει ἀρκετούς ὑπολογισμούς τούς ὁποίους ἀναφέρω στό τελευταῖο μου βιβλίο. Ἄν ἀνατρέξετε στίς σελίδες του θά διαπιστώσετε τό ποσοστό. Ὁ Ἕλληνας λοιπόν, σ' αὐτόν τόν πλανήτη Χθόνα (ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πλανήτης Γῆ, ὑπάρχει ὁ πλανήτης Χθόνα) εἶναι ἱερέας. Εἶναι ἀπόστολος.

Γιατί λέτε ὅτι εἶναι ἀπόστολος;

Ἐπειδή σ' αὐτόν τόν πλανήτη, αὐτοί πού ἀποκαλοῦμε ὡς "ἀνθρώπους", προέρχονται ὡς ἰόντα ἀπό διαφορετικά ἀστρικά συστήματα καί εἴμαστε ἐν τιμωρίᾳ καί ἐξορία.

Γιά ποῖο λόγο τιμωρία καί ἐξορία τῶν ἀνθρώπων;

Γιατί ἔχουμε διαπράξει κάποιες ἁμαρτίες στούς ἄλλους χώρους ὅπου προϋπήρξαμε. Οἱ Ἕλληνες ἀπεστάλησαν μετά τήν καταστροφή τοῦ θεϊκοῦ καθεστῶτος καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Διός ὡς νουθευτές ἤ ἱερεῖς τῶν ἐξορίστων καί τιμωρημένων. Αὐτό εἶχε συμβεῖ καί προγενεστέρως μέ τούς Κύδωνες στήν Αἰγηΐδα. Ὁ Ὅμηρος ὅπως ξέρετε ἀναφέρει ὅτι οἱ Κύδωνες "κατοικοῦν ἑκατέρωθεν τῶν ρευμάτων τοῦ Ἰάρδανου". Ὁ Ἰάρδανος ὅμως εἶναι ἕνα νεφέλωμα, ἕνας γαλαξίας, μεταξύ τοῦ γαλαξία τῆς Ἀνδρομέδας καί τοῦ γαλαξία μας. Οἱ Κύδωνες κατοικοῦν σ' αὐτόν. Ἐπίσης, ἀπό τήν λέξη Ἰάρδανος βγαίνει καί λέξη Ἰορδάνης. Γιατί ἄραγε λέξη Ἰορδάνης προέρχεται ἀπό τόν Ἰάρδανο;

Δέν ἔχετε παρά νά μᾶς τό πεῖτε...

Ὁ Ἰάρδανος εἶναι ἕνας ποταμός στήν Κρήτη πού πηγάζει ἀπό τόν Ὁμαλό. Ὁ Ὁμαλός ἔχει ἱερό κέντρο τήν Τάρα. Ἐκεῖ ὅπου ἐξαγνίστηκε ὁ Ἀπόλλωνας. Τά νερά τοῦ εἶναι ἱερά, ἐπειδή εἶναι προέκταση τῆς Στυγός (τοῦ ρεύματος Gulf Stream, δηλαδή τῶν ὑδάτων πού ὁρκιζόταν μόνο οἱ Θεοί). Γι' αὐτόν τό λόγο βάφτισα καί τόν γιό μου ἐκεῖ. Yπάρχει στό χωριό Κυδωνία πόλη Ἱερούπολις, πόλη τῶν ἱερέων. Τώρα ἀνασκάπτεται μέ χρηματοδότηση ἑνός ὀδοντιάτρου. Πληρώνει ὁ ταλαίπωρος ὅλες τίς ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές. Ἐκεῖ πήγαιναν ὅσοι ἤθελαν νά γίνουν ἱερεῖς τῆς Ἀρτέμιδος ἤ τοῦ Διός. Γιά νά γίνουν ὅμως ἱερεῖς περνοῦσαν ἀπό μεγάλες καί δύσκολες διαδικασίες. Ἡ τελευταία ἀπ' αὐτές ἦταν ἡ βάφτιση, ὁ ἐξαγνισμός στά ἱερά ὕδατα. Ἄν ἀναλύσουμε τήν λέξη Ἰάρδανος θά διαπιστώσουμε ὅτι σημαίνει "ἱερό ὕδωρ". "Ἰάρ" εἶναι τό ἱερό καί τόν "δανό" τόν γνωρίζουμε καί σήμερα. Εἶναι τό δοχεῖο ὅπου βάζουν οἱ παπάδες τόν ἁγιασμό. Γιά νά ἐπανέλθουμε στό θέμα μας, πρέπει νά σημειώσω ὅτι οἱ Κύδωνες δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς Ἐτεοκρῆτες. Γι' αὐτό μας λέει καί ὁ Στράβωνας ὅτι "τήν περίοδο τῶν Τρωικῶν, οἱ Κρῆτες δέν ἔχουν μειχθεῖ μετά τῶν Ἑλλήνων".

Τί θέλετε νά πεῖτε;

Ὅταν εἶδα κάποτε αὐτή τήν ἀναφορά, ἔπαθα σόκ. Ἀνέτρεξα στόν Ἠρόδοτο πού ἀναφέρει ὅτι οἱ "Κρῆτες εἶναι βάρβαροι ἐπειδή εἶναι Κάρες". Πάνω σ' αὐτό τό θέμα μας ἐξηγεῖ πολλά καί ὁ Ὅμηρος ὅταν ἀναφέρει τίς 100 πόλεις καί ποιοί κατοικοῦν τήν Κρήτη. Στόν Τρωικό πόλεμο ἔχουμε δυό Κρῆτες βασιλεῖς. Εἶναι ἀδέλφια. Ὁ ἕνας τάσσεται μέ τό πλευρό τῶν Τρώων καί ὁ ἄλλος μέ τούς Ἀχαιούς. Ὁ Σαρπηδῶν εἶναι μέ τούς Τρῶες καί ὁ Ἰδομενέας μέ τούς Ἀχαιούς. Ὁ Ὅμηρός μας παραθέτει τόν διάλογο τοῦ Τριπτόλεμου, τοῦ γιοῦ τοῦ Ἠρακλῆ μέ τόν Σαρπηδόνα. Ἄν τόν διαβάσουμε προσεκτικά, τότε θά κατανοήσουμε πλήρως τήν βιολογική διαφορά τους.

Στό βιβλίο σας ἀναφέρετε καί κάτι πού ἀφορᾶ στόν Μίνωα.

Πολύ σωστά. Ὁ Μίνωας δέν ἦταν Κρής μέ τήν ἔννοια πού δίνουμε ἐμεῖς στήν πατρώα γῆ. Ὁ Μίνωας καί τά ἀδέλφια τοῦ εἶναι γεννημένοι στήν Θεσσαλία. Εἶναι παιδιά τοῦ Τέκταμου. Ὁ δέ Τέκταμος εἶναι παιδί τοῦ Δώρου. Ὁ Δῶρος εἶναι υἱός τοῦ Ἕλληνος. Τόν Μίνωα καί τά ἀδέλφια του τά υἱοθέτησε ὁ βασιλιάς τῆς Κρήτης, Ἀστερίων. Υἱοθεσία σημαίνει ἑλληνοποίηση τοῦ βασιλείου καί τῶν Κρητῶν. Οἱ Ἕλληνες κατεβαίνουν στήν Κρήτη καί ἑλληνοποιοῦν τούς Ἐτεοκρῆτες - ὅσοι τελικά ἑλληνοποιήθηκαν ἀπ' αὐτούς.

Ἐννοεῖτε ὅτι ὑπῆρξαν καί Ἐτεοκρῆτες ποῦ δέν ἑλληνοποιήθηκαν;

Οἱ περισσότεροι Ἐτεοκρῆτες ἀπετέλεσαν τό γένος τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τούς ἀρχαίους Ἑβραίους. Σ' αὐτούς ἀπευθύνθηκε ὁ Παῦλος. Σέ κανένα σημεῖο τῆς Καινῆς Διαθήκης, στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, δέν πρόκειται νά δεῖτε τόν Παῦλο νά ἀπευθύνεται στούς Ἑβραίους. Ἀπευθύνεται στούς Ἰουδαίους. Ὡς παράδειγμα ἄς ἀναγνώσετε μετά προσοχῆς τήν λεγομένη "Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους" ὅπου θά ἐπισημάνετε ὅτι δέν ἀναφέρεται οὔτε μιά φορά τό ὄνομα Ἑβραῖος ἤ Ἰσραηλίτης.

Στά βιβλία σας ἔχετε κάνει ἐκτεταμένες ἀναφορές σ' αὐτό τό θέμα.

Ναί. Ἔχω ἀναλύσει καί τήν ἐτυμολογία τῆς λέξης "Ἰούδας", τήν προέλευση τῆς κατάληξης "οὔδας" καί ὅλα ὅσα σχετίζονται μέ τήν διαφορά Ἑβραίων καί Ἰουδαίων.

Γιά νά ἐπανέλθουμε στά βιβλία σας, μετά τό "Μίσος" ποῖο ἔργο σας κυκλοφόρησε;

Βγῆκε τό "Μείξις καί Ἀνακύκλησις". Κυκλοφόρησε τήν ἴδια χρονιά μέ τό "Μίσος". Τό "Μείξις καί Ἀνακύκλησις" προκάλεσε μεγάλο θόρυβο. Πολλές συζητήσεις σέ πανεπιστήμια καί σέ ἐρευνητικά-ἰατρικά κέντρα. Δέν ἀναφέρομαι μόνο σέ συζητήσεις πού ἔγιναν ἐντός τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων. Ἐντός τῶν μερῶν περιμένω τήν ἐπίσκεψη μερικῶν ἰατρῶν, καθηγητῶν τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά νά συζητήσουμε, ἀλλά καλύτερα νά μήν ξεφύγουμε ἀπό τό θέμα μας. Στό "Μείξις καί Ἀνακύκλησις" ἀναφέρομαι στίς βιολογικές μεταλλάξεις πού ἔγιναν στήν ἀρχαιότητα. Αἰτιολογῶ καί ἐξηγῶ (μέ τόν δικό μου τρόπο πάντοτε) ὅτι οἱ ἄθλοι τοῦ Θησέως ἦταν στάδια βιολογικῶν μεταλλάξεων.

Μέ λίγα λόγια, σήμερα εἴμαστε μεταλλαγμένοι;

Ναί. Ἀλλά πρέπει κι ἐμεῖς νά γνωρίζουμε τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε τίς λέξεις "σήμερα" καί "μεταλλαγμένοι".

Ἐγώ τουλάχιστον θέλω νά σᾶς ρωτήσω ἄν ἔχουμε μεταλλαχθεῖ βιολογικά σέ σχέση μέ τούς ἀρχετυπικούς μας προγόνους.

Μά δέν γνωρίζουμε τί ἔγινε μέ τούς Ἀρκάδες, τούς πανάρχαιους Ἀρκάδες; Αὐτοί βρίσκονται στή γῆ τῆς Ἀρκαδίας πρό τῆς ἐλεύσεως τῆς Σελήνης καί τῆς δημιουργίας τῶν ἄστρων, ὅπως μας λέει ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος, στά Ἀργοναυτικά καί ὁ Ἀριστοτέλης στά Τεγεατικά. Διαβάζεις αὐτά τά πράγματα καί σου ἔρχεται τρέλα. Δέν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμα σημερινή δομή τοῦ σύμπαντος, τοῦ οὐρανοῦ. Δέν εἶχαν δημιουργηθεῖ τά ἄστρα καί οἱ Ἀρκάδες βρίσκονταν στή γῆ τῆς Ἀρκαδίας! Ἐνῶ μέχρι τώρα, λέγαμε τούς Ἀρκάδες "προσέληνους", ὅτι βρίσκονταν στήν Ἀρκαδία πρίν τήν δημιουργία τῆς Σελήνης, καί ἐπίσης λέγαμε (ἔτσι τουλάχιστον διδάσκονται τά παιδιά στά σχολεῖα) ὅτι Σελήνη ἦταν κομμάτι τῆς Γῆς πού ἀπεσπάσθη καί ἔγινε δορυφόρος της. Καί ἔρχεται ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος καί λέει "πρό τῆς ἐλεύσεως" τῆς Σελήνης. Ὅταν τό διάβασα αὐτό κόντεψα νά τρελαθῶ! Ἄρα Σελήνη ἦλθε καί ἐγκαταστάθηκε στό συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ στερεώματος. Στούς Ἀρκάδες ἔλειπαν πάρα πολλά στοιχεῖα ἀπό ἐκεῖνο πού ἀναφέρουμε ἐν συντομίᾳ ὡς DNA.

Ἄρα εἶχαν ἀτελές DNA;

Σίγουρα - μέ τήν σημερινή ἔννοια τοῦ ὄρου. Κι αὐτό βέβαιά μας τό λέει ὁ Μύθος τοῦ Περσέα. Πρίν ὅμως μποῦμε στόν Μύθο τοῦ Περσέα θά σᾶς πῶ αὐτό πού ἔγινε πρόσφατα. Κάποιοι ἀνθρωπολόγοι ἀνακοίνωσαν ὅτι Εὔα ἦταν κάποιες χιλιάδες χρόνια προγενέστερη τοῦ Ἀδάμ! Τό θηλυκό κύτταρο προϋπῆρξε τοῦ ἀρσενικοῦ. Ἐδῶ πρέπει νά δώσουμε μεγάλη προσοχή γιά νά κατανοήσουμε τό ζήτημα τῶν μεταλλάξεων καί τήν προΰπαρξη τοῦ θηλυκοῦ κυττάρου. Τί μας λέει Ἑλληνική Μυθολογία; Τί μας λέει Ἑλληνική Ἱστορία; Ξεκινάει ἀπό τόν Ἴναχο. Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος βασιλεύς. Ἀπόγονος τοῦ Ἴναχου εἶναι ὁ Πελασγός. Ὁ Ἴναχος (κόρη τοῦ ὁποίου εἶναι Ἠῶ) δέν ἔχει γυναίκα! Τίκτει ὁ ἴδιος. Ποιός εἶναι ὁ πατέρας καί μητέρα τοῦ Ἰνάχου; Μήπως δέν ὑπάρχει; ὑπάρχει. Εἶναι Ἀργίαν (ἤ Ἀρχίαν) Ὑγίν. Ὄνομα γένους θηλυκοῦ. Ὅμως δέν ὑπάρχει ἄντρας. Ἡ ἴδια τίκτει καί γεννᾶ τόν Ἴναχο. Αὐτό τό ὄνομα σημαίνει τό ἀπεριόριστο παρελθόν. Τό μαῦρο σκοτάδι...

Ἑπομένως ποιά ἦταν βιοσύσταση τοῦ ἀρχετύπου - τουλάχιστον τῶν Ἀρκάδων ποῦ ἀναφέρετε ὡς ἀρχαιότατους;

Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι βιολογία των τότε Ἀρκάδων δέν βασιζόταν στίς ἐνώσεις τοῦ ἄνθρακος, ἀλλά τοῦ πυριτίου. Ἡ ἀλλαγῆ, μετάλλαξη ἐπέρχεται μέ τόν Περσέα. Ὁ Περσέας κάνει τίς πρῶτες βιολογικές μεταλλάξεις στούς Ἀρκάδες καί μετά ἔχουμε τούς Πελασγούς, τούς Ἀχαιούς, κόκ. Ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ Θησέας στήν Ἀθήνα μέ τούς Κεκροπίδες. Στούς Κεκροπίδες δέν ἀνῆκε τό βασίλειο τῆς Ἀθήνας; Δέν μας λένε ὅτι οἱ Κεκροπίδες, ἀπό τήν μέση καί κάτω ἦταν φίδια, καί ἀπό τήν μέση καί πάνω ἄνθρωποι; Καί μετά ἔχουμε τό σημαντικό περιστατικό πού ἐλάχιστοι ἔχουν καταλάβει.

Σέ ποῖο περιστατικό ἀναφέρεστε;

Ὅταν ἔρχεται ἡ Ἀθηνᾶ μέ τόν Ἥφαιστο, ἀπό τήν πόλη "Ἀθῆναι" πού βρισκόταν στίς ὄχθες τῆς Κηφισσίδος λίμνης. Στόν κατακλυσμό τοῦ Ὠγύγου βυθίζεται ἡ πόλη, ὅπως καί ἡ Ἐλευσίνα. Ἔρχονται στήν ἀκτή - τότε δέν ὑπῆρχε Ἀθήνα. Ὁ Ἥφαιστος ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τήν γυναίκα του τήν Ἀφροδίτη καί ἤθελε νά συνευρεθεῖ μέ τήν Ἀθηνᾶ. Ἡ Ἀθηνᾶ ὅμως εἶναι παρθένα καί δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀπωλέσει τήν ἁγνότητά της. Ὁ Ἥφαιστος ἐκσπερματώνει στόν μηρό της. Ἡ Ἀθηνᾶ τότε βγάζει μιά τούφα μαλλιά, σκουπίζει τό σπέρμα καί ἐναποθέτει τόν γόνο στήν κύστη (στόν σωλήνα). Ἐδῶ ἤδη ἔχουμε τήν διαφοροποίηση γόνου καί σπέρματος. Ἔπειτα ἐναποθέτει τήν κύστη στήν "πάνδροσο", δηλαδή στό ψυγεῖο, "γιά νά ποιήσει τόν Ἐριχθόνιο ἀθάνατο, κρυφά ἀπό τούς ἄλλους Θεούς". Προσέξτε αὐτή τήν ἔκφραση. Θέλει νά "ποιήσει", νά κατασκευάσει τόν Ἐριχθόνιο. Ὄχι νά τόν γεννήσει. Ἔχουμε τήν ἔλευση τοῦ σπέρματος. Ὁ ἄνθρωπος, κατά τόν Ἀριστοτέλη, εἶναι πρότερος τοῦ σπέρματος. Ἀρχίζει ἡ διαδικασία τῆς μεταλλάξεως.

Ἐννοεῖτε ὅτι ἀπό τόν Ἐριχθόνιο καί ἔπειτα ἔχουμε "κανονικούς" ἀπογόνους;

Αὐτό ἐννοῶ. Μετά τόν Ἐριχθόνιο ἔχουμε τούς κανονικούς ἀπογόνους ὅπως ὁ Ἐρεχθέας. Γενιά πού φτάνει μέχρι τόν Αἰγέα. Ὁ Αἰγεύς δέν κάνει παιδιά. Πηγαίνει στούς Δελφούς, φτάνει στήν Τροιζηνία ὅπου κοιμᾶται μέ τήν Αἴθρα. Ὁ μύθος μας λέει ὅτι τήν ὥρα πού κοιμᾶται μέ τήν Αἴθρα τήν πλησιάζει ὁ Ποσειδώνας καί γι' αὐτό ἀμφιβάλλουμε ἄν ὁ Θησέας εἶναι υἱός τοῦ Αἰγέα. Γι' αὐτό λέγεται καί Θησέας, ὄνομα πού σημαίνει υἱοθετημένος. Μετά ὑποτίθεται ὅτι... τσαντίζονται οἱ ἀνιψιοί τοῦ Αἰγέα πού διεκδικοῦν τόν θρόνο. Ἐγκαταλείπουν τήν Ἀθήνα μέ ἀρχηγό τόν Λύκο καί δημιουργοῦν τήν Λυκεία. Οἱ Λύκειοι εἶναι βάρβαροι ἀφοῦ δέν ἔχουν ὑποστεῖ τήν μετάλλαξη τῆς ἐξέλιξης ὥστε νά γίνουν ἀγαθοί καί εὐγενεῖς. Βλέπετε ὅτι ὑπάρχει ἐξέλιξη: Γήινος, βρωτός, φθαρτός, μέροψ, ἀγαθός, εὐγενής... Τί σημαίνουν ὅλες αὐτές οἱ τάξεις ποῦ ἀναφέρει ὁ Πλάτων; Εἶναι στάδια ἐξέλιξης.

Στήν ἐποχή μας σέ ποῖο ἐξελικτικό στάδιο πιστεύετε ὅτι βρισκόμαστε;

Στό ἀντίστροφο! Ὅλη αὐτή διαδικασία τοῦ κλωνισμοῦ ἔχει αὐτό τόν σκοπό. Ἐπανέρχομαι τώρα στό θέμα μέ τούς καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αὐτό πού ἀναφέρω γιά τίς μεταλλάξεις στό βιβλίο μου "Μείξις καί Ἀνακύκλησις", προβλημάτισε ὁρισμένους ἐπιστήμονες - καί εἰδικότερα ὅσα ἀναφέρω γιά τό πυρίτιο. Ἔτσι, τρόπον τινά, ἀναγκάστηκαν νά "ψαχτοῦν". Ἀπέδειξαν ἐπιστημονικά ὅτι μέ τίς μεταμοσχεύσεις, ὁποιοδήποτε μόσχευμα ἑνός δότη πάρει ὁ λήπτης, ὁ λήπτης μετά ἀπό 2-3 χρόνια κατά 90% σύμφωνα μέ στατιστικές διεθνῶν ἐρευνῶν, ἀποκτᾶ τίς συνήθειες τοῦ δότη.

Ὅποιες κι ἄν εἶναι οἱ συνήθειες; Ὅποιο μόσχευμα καί νά πάρει ὁ λήπτης;

Ὁποιοδήποτε. Αὐτές τίς στατιστικές τίς ἔχει ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί χειροῦργος, Συράκος. Αὐτός μου ἔδειξε τίς στατιστικές. Ἄν γιά παράδειγμα ὁ δότης ἦταν καπνιστής καί ὁ λήπτης δέν εἶναι, τότε μετά ἀπό τό χρονικό διάστημα πού ἀναφέραμε, θά ἀρχίσει νά καπνίζει. Ἄν ὁ δότης ἦταν ὁμοφυλόφιλος θά γίνει καί ὁ λήπτης. Ὁ λήπτης θά ἀκολουθήσει ὅλες τίς συνήθειες τοῦ δότη.

Ἀκόμα καί ψυχολογικές ἐξαρτήσεις ὅπως ὁ τζόγος;

Ἀκριβῶς! Αὐτά μου εἶπαν οἱ ἐξειδικευμένοι γιατροί-καθηγητές ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Ἐπίσης περιμένω νά μοῦ φέρουν ἀκτινογραφίες ἀπό τά ἀποτελέσματα μιά ἐγχείρησης πού ἔγινε πρόσφατα - τόν περασμένο Ὀκτώβριο - σέ μιά νεαρή γυναίκα 23 ἐτῶν σ' ἕνα νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαλονίκης.

Γιά ποῖο λόγο ἀναφέρεστε σ' αὐτή τήν χειρουργική ἐπέμβαση;

Γιατί ἔγινε ἐπέμβαση ἀφαίρεσης τῆς οὐρᾶς πού εἶχε ἡ κοπελιά!

Πῶς ἑρμηνεύετε ἐσεῖς τήν ὕπαρξη οὐράς;

Τώρα πρέπει νά μποῦμε σέ ἄλλα χωράφια. Οὐρά ἔχουν οἱ περισσότεροι Ἄγγλοι. Κανονική οὐρά! Γιά νά μήν παρεξηγηθῶ, δέν ἀναφέρομαι στούς Βρετανούς, τούς Οὐαλλούς, τούς Σκωτσέζους καί τούς Ἰρλανδούς, ἀλλά μόνον στούς Ἄγγλους... Οἱ Ἄγγλοι προέρχονται ἀπό τά βάθη τῶν Ἰνδιῶν. Εἶναι ὑποχθόνια ὄντα. Τά ἀναφέρω στό τελευταῖο μου βιβλίο καί παραθέτω πολλές λεπτομέρειες. Ἀσχολήθηκα ἰδιαίτερα μέ αὐτή τήν φυλή.

Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἔρευνάς σας γιά τούς Ἄγγλους;

Πιστεύω ὅτι ὅλα τά δεινά τῆς ἀνθρωπότητας (καί συνεπῶς καί τῆς Ἑλλάδος) τά προκαλοῦν καί τά κατευθύνουν οἱ Ἄγγλοι καί ὄχι οἱ Ἀμερικανοί. Οἱ τελευταῖοι εἶναι ἁπλά ἐκτελεστικά ὄργανα. Τά πάντα σχεδιάζονται στήν Ἀγγλία - καί δέν εἶναι ὅλα τούς δεινά. Ἐννοῶ ὅτι ὁρισμένες τούς ἐνέργειες προκαλοῦν ἁλυσιδωτές ἀντιδράσεις καί μετατρέπονται ἔτσι σέ θετικά. Μπορῶ νά πῶ χαρακτηριστικά, ὅτι τό Σαμίνα καί τό Ζεύς τά βύθισαν οἱ Ἄγγλοι! Σ' αὐτό εἶμαι κατηγορηματικός! Αὐτές οἱ δολιοφθορές τούς εἶχαν πολλαπλή ἐπίδραση καί πολλά αἴτια. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή εἶμαι βέβαιος γιά τά αἴτια τῶν ναυαγίων. Ἄς τολμήσει ὅποιος θέλει νά μέ ἀμφισβητήσει. Ἔχω στείλει ἐπίσημη ἀναφορά καί ἀρμοδίως. Ἐπίσης, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι περιμένω καί τήν ἐπίσημη ἐκδοχή τοῦ Ρωσικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ γιά τήν βύθιση τοῦ πυρηνικοῦ ὑποβρυχίου Κουρσκ. Πρό μερῶν, ἕνας Ρῶσος ναύαρχος ἀνακοίνωσε ὅτι "τό Ἐπιτελεῖο γνωρίζει ποιός χτύπησε τό Κουρσκ καί γιά ποῖο λόγο τό ἔκανε αὐτό". Μένει νά μάθει ὁ κόσμος ἀπό ἐπίσημα χείλη τήν ἀλήθεια. Ἐγώ πάντως εἶμαι πεπεισμένος. Τό ἔκαναν οἱ Ἄγγλοι!

Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε τό βασικό τούς κίνητρο γιά ὅλες αὐτές τίς ἐνέργειες;

Δέν εἶναι μόνο στρατιωτικά, πολιτικά ἤ οἰκονομικά. Ἄν τό δοῦμε σέ πρῶτο ἐπίπεδο θά καταλάβουμε ὅτι οἱ Ἀμερικανοί ἀποχωροῦν ἀπό τήν Εὐρώπη - καί μάλιστα σύντομα. Θά παραμείνουν στήν προστασία τοῦ Εἰρηνικοῦ. Οἱ Ἄγγλοι λοιπόν πρέπει νά ξαναποκτήσουν τά ἐρείσματα πού εἶχαν στήν Εὐρώπη. Τά ἐμφανῆ, ἀφοῦ οἱ Ἄγγλοι οὐδέποτε σταμάτησαν νά ἔχουν ἐρείσματα στήν Εὐρώπη. Ἡ Ἀλβανία εἶναι ἕνα καλό παράδειγμα ὅσων λέω. Ἀκόμα καί στήν περίοδο τοῦ Χότζα ἡ Ἀλβανία ἦταν προτεκτοράτο τῶν Ἄγγλων.

Ἄρα τί εἶναι αὐτό ποῦ θέλουν οἱ Ἄγγλοι;

Θέλουν νά ἀποκτήσουν τίς προσβάσεις, τούς διαδρόμους πρός τήν Κασπία καί τήν Μαύρη Θάλασσα. Ξαναχτίζουν τόν παλιό δρόμο τῶν Ἰνδιῶν. Θέλουν τόν ἔλεγχο τοῦ Καυκάσου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Μέ τήν Κίνα τί πρόκειται νά κάνουν;

Μέ τήν Κίνα καί τήν Βόρεια Κορέα θά ἀντιμετωπίσουν προβλήματα. Ἡ Βόρειος Κορέα - ἀκόμα κι ἄν σας παραξενέψει - εἶναι μεγάλο ἀγκάθι στά πλευρά τῆς Ἀγγλίας. Ἀπειλεῖ τήν κυριαρχία τῆς στό Νότιο Ἠμισφαίριο. Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ὁ πληθυσμός της, καθώς καί ἕνα μέρος τοῦ Κινεζικοῦ καί τοῦ Ἰαπωνικοῦ λαοῦ, ἔχει διαφορετική βιοσύσταση. Ἐπίσης ἡ Βόρειος Κορέα εἶναι παντοδύναμη. Διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκοῦς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἰσχυρότεροι ἀπό τούς Ἀμερικανικούς καί τούς Ρωσικούς. Οἱ Ἀγγλικές Μυστικές Ὑπηρεσίες ὅμως χρησιμοποιοῦν τήν προπαγάνδα καί ὅποια ἄλλα μέσα εἶναι προσφορά σέ αὐτές γιά νά κατανοήσουν, νά ἐλέγξουν καί τελικά νά "ψαλιδίσουν" τήν πυραυλική δύναμη τῆς χώρας.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀναφέρετε μιά ἀπό τίς μεθόδους ποῦ ἀκολουθοῦν;

Ἡ πλέον συνήθης κατηγορία πού ἐκτοξεύουν οἱ Ἀγγλικές Μυστικές Ὑπηρεσίες ἐναντίον της Β. Κορέας εἶναι ὅτι πατέντα τῶν πυραύλων ἀνήκει σέ Ἕλληνες ἐπιστήμονες. Ψάχνουν συνεχῶς νά βροῦν ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἐπιστήμονες καί κατηγοροῦν (μεταξύ ἄλλων) καί γι' αὐτό τό ζήτημα τήν Ἑλλάδα.

Δηλαδή, οἱ Βορειοκορεάτικοι πύραυλοι εἶναι ἑλληνικό δημιούργημα;

Ἔτσι λένε. Αὐτό δέν τό γνωρίζω ἐγώ.

Δέν διευκρινίσαμε ὅμως ποῖο τελικά εἶναι τό κίνητρο τῶν Ἄγγλων γιά νά βυθίσουν τό Σαμίνα καί τό Ζεύς.

Πρέπει νά πληγεῖ ἡ Ἑλληνική ἐμπορική ναυτιλία. Εἰδικά ἡ ναυτιλία τοῦ Αἰγαίου ἀφοῦ μόνο Ἕλληνες ναυτικοί μποροῦν νά ἐλέγξουν αὐτήν τήν θάλασσα. Τό Αἰγαῖο Πέλαγος εἶναι γεμάτο μυστικά. Ἕνας ἐπιπλέον βασικός λόγος εἶναι ὅτι τό Ἑλληνικό ἐμπορικό ναυτικό τούς χάλασε τά σχέδια στήν Ἀδριατική καί στό Ἰόνιο. Ἀνέλαβε τόν ἔλεγχο τῆς περιοχῆς ὅσον ἀφορᾶ στό οἰκονομικό-ἐμπορικό σκέλος. Ἑπομένως, μέ τό σπάσιμο τοῦ καμποτάζ καί τήν δρομολόγηση τῶν δικῶν τους καραβιῶν στό Αἰγαῖο θά φέρουν τούς δικούς τους ναυτικούς δίπλα στούς Ἕλληνες πού θά χρησιμοποιήσουν. Ἀπώτερος στόχος τούς εἶναι νά μάθουν τά μυστικά τοῦ Αἰγαίου.

Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι θά τά μάθουν τελικά;

Ἔτσι θέλουν νά πιστεύουν ἐκεῖνοι. Τό ἄν θά τά μάθουν εἶναι μιά ἄλλη ὑπόθεση. Μεταξύ τῶν ἄλλων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἄγγλοι στό Αἰγαῖο εἶναι καί τό Ρωσσικό ἀγκυροβόλιο μεταξύ τῆς Κρήτης καί τῶν Κυθήρων πού δέν ἐγκαταλείφθηκε ποτέ! Ὅπως ἴσως ἤδη γνωρίζετε, τό Κουρσκ πέρυσι βρισκόταν στήν βάση τῶν Κυθήρων ὅταν διεξαγόταν Νατοϊκή ἄσκηση στήν Πελοπόννησο καί τά "συμμαχικά" πλοῖα προσάραξαν στίς ἀκτές τῆς Πελοποννήσου. Οἱ Νατοϊκοί κατηγοροῦν τούς Ρώσσους ὅτι χρησιμοποίησαν τό Κουρσκ γιά νά "τρελάνουν" τά ραντάρ τῶν πλοίων τους ὥστε νά τά στείλουν στήν στεριά. Μέ αὐτό λοιπόν τόν τρόπο ἐντόπισαν τό Σαμίνα καί ἔκαναν παρεμβολές ὥστε νά τό ὁδηγήσουν στήν βραχονησίδα.

Ἑπομένως, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ πρῶτος ἀντικειμενικός τούς στόχος ἦταν ἄρση τοῦ καμποτάζ;

Προφανῶς! Ἡ Ἑλλάδα δέν πρέπει νά ἐπιτρέψει μέ κανέναν τρόπο καί ἔναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος νά σπάσει τό καμποτάζ. Ἄν τό καλοεξετάσετε, τό μοναδικό ἔσοδο πού τῆς ἔχει ἀπομείνει εἶναι ἐμπορική τῆς ναυτιλία. Τό συνάλλαγμα ἀπό τούς μετανάστες εἶναι πλέον παρελθόν. Τά γεωργικά μας προϊόντα δέν πουλιοῦνται, κτηνοτροφία ἐξαφανίζεται. Ἄρα τί ἀπομένει ὄρθιο; Ἡ ναυτιλία. Ὁ λόγος πίσω ἀπ' ὅλα; Κι αὐτός προφανής: Στούς Ἄγγλους, στήν Δύση, καί γενικότερα στούς Προτεστάντες μόνο ἕνας λαός ἀντιστάθηκε. Μόνο ἕνας λαός μπῆκε ἐμπόδιο στά σχέδια τους: Οἱ Ἕλληνες! Τώρα, μέσα στήν πορεία τῆς παγκοσμιοποίησης, τούς βγῆκε καί ὁ ἀστάθμητος παράγοντας πού λέγεται Χριστόδουλος. Τούς χαλάει τήν συνταγή...

Θεωρεῖτε ὅτι ὁ Χριστόδουλος εἶναι σημαντικό πρόβλημα γιά τήν διαδικασία τῆς παγκοσμιοποίησης ἤ ἁπλά μιά ἐφήμερη ὄχληση;

Μέχρι στιγμῆς, ὁ Χριστόδουλος δείχνει ὅτι ἀποτελεῖ σοβαρότατο πρόβλημα γιά τήν παγκοσμιοποίηση. Σοβαρότατο πρόβλημα γιά τήν Δύση - μέ τήν εὐρύτατη ἔννοια καί σημασία τῆς λέξεως "Δύση".

Ἐσεῖς πῶς ὁρίζετε αὐτή τήν λέξη;

Δέν εἶναι δύσκολο νά τήν ὁρίσουμε, ἀρκεῖ νά ἀνατρέξουμε σέ πολλά ἀρχαία κείμενα. Τουλάχιστον, ἄς ρίξουμε μιά ματιά στά κείμενα καί στίς διακηρύξεις τῶν ἀνθενωτικῶν τοῦ Βυζαντίου: Τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ, τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ. Ἄν μελετήσουμε ὅλους αὐτούς καί ἀντιπαραβάλλουμε τίς ἀπόψεις τους μέ τίς σύγχρονες ἐξελίξεις θά διαπιστώσουμε γιατί μισοῦν τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνισμό. Ἐπανέρχομαι στήν ἀρχική μας συζήτηση καί λέω ὅτι ὅλα τά ἀνθελληνικά σχέδια καί συνωμοσίες τῆς Δύσης ἐναντίον μας ἔχουν τίς ρίζες τούς στήν Ἀγγλία. Κι ὅταν λέμε Ἀγγλία βέβαια, δέν ἐννοοῦμε τήν γεωγραφική τοποθεσία ἀλλά τόν συγκεκριμένο πληθυσμό, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι καθόλου συμπτωματικό ὅτι ἔχουν τήν μεγαλύτερη ἀναλογία ὁμοφυλοφίλων παγκοσμίως. Γιά νά ἀποκωδικοποιήσετε ὅσα σας λέω δέν ἔχετε παρά νά ἀνατρέξετε κι ἐσεῖς στά κείμενα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας.

Σέ ποιά κείμενα;

Καλό εἶναι νά διαβάσετε τά κείμενα τοῦ Κτησία τοῦ Κνίδιου ὁ ὁποῖος ἦταν γιατρός τοῦ Ξέρξη. Ἐπίσης πολλές πληροφορίες μπορεῖτε νά πάρετε ἀπό τόν Πλούταρχο. Ἀπό τόν Πλούταρχο, βρῆκα στόν βῖο τοῦ Μάριου πολλά στοιχεῖα γιά τούς Κίμβρους (δηλαδή τούς Ἄγγλους) καί τήν καταγωγή τους. Εἶναι ὑποχθόνια ὄντα καί κατάγονται ἀπό τίς Ἰνδίες. Τώρα πού μιλᾶμε γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα θέλω νά σᾶς δώσω καί ἕνα ἐρέθισμα γιά νά κάνετε τήν δική σας ἔρευνα. Ἐδῶ, στόν Ἑλλαδικό χῶρο, ψάξτε νά βρεῖτε ἕναν γύφτο φαλακρό - ἀνεξαρτήτου ἡλικίας. Δέν σας λέω γιά τσιγγάνους ἀλλά γιά γύφτους. Ἕτερον ἑκάτερον. Ψάξτε γιά ἕναν γύφτο ἀπό τό Μενίδι, ἀπό τήν Ἐλευσίνα, ἤ τήν Ἀμαλιάδα καί τό ΄Ἄργος, ἀπό ὅπου, τέλος πάντων, κατοικοῦν. Ἤ, ἀκόμα καλύτερα, ψάξτε γιά ἕναν τάφο γύφτου. Σᾶς τό τονίζω αὐτό. Ψάξτε γιά ἕναν τάφο γύφτου! Ὄχι ὅμως θύματα ἀτυχημάτων.

Δηλαδή, ποῦ θάβουν τούς νεκρούς τους οἱ γύφτοι;

Μήν μέ ρωτᾶτε. Ἐγώ σας δίνω τό ἐρέθισμα. Ψάξτε νά τούς βρεῖτε ἐσεῖς τούς τάφους τους. Ἀλλά θά ψάχνετε μάταια...

Ἔτσι ὅπως τό λέτε δέν ἀρκεῖ τό ἐρέθισμα. Πρέπει νά μᾶς πεῖτε. Ἤ ἔστω νά μᾶς δώσετε ἕνα στοιχεῖο...

Βρεῖτε ἕναν γύφτο φαλακρό καί τά λέμε.

Ἐπιμένω. Πρέπει νά μάθουμε.

Μήν ἐπιμένετε. Ψάξτε πρῶτα καί θά τά ποῦμε. Παράλληλα μπορεῖτε νά κάνετε καί μιά ἔρευνα στά ἀρχαία κείμενα. Στόν Ἠρόδοτο θά βρεῖτε ἀρκετά στοιχεῖα. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι δέν πρέπει νά συγχέουμε τούς τσιγγάνους σέ περιοχές ὅπως Ἁγία Βαρβάρα μέ τούς γύφτους. Ψάξτε ἐπίσης γιατί τά περισσότερα εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, αὐτά πού ἅπτονται τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου γίνονται σέ μιά συγκεκριμένη περιοχή τῆς Ἑλλάδος, στήν Ἀμαλιάδα. Γιατί στήν Ἀμαλιάδα;

Ἐσεῖς γιατί νομίζετε ὅτι γίνονται στήν Ἀμαλιάδα;

Ψάξτε νά βρεῖτε ποιά εἶναι πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς. Ἀκούγεται τρελό αὐτό πού σας λέω ἀλλά εἶναι γεγονός. Ὁ ἰσχυρισμός μου... σηκώνει "λεμονόκουπα" ἀλλά ἀνταποκρίνεται πλήρως στήν πραγματικότητα. Γιά νά γίνω σαφέστερος, ἐννοῶ ὅτι στήν Ἀμαλιάδα ὑπάρχουν πάρα πολλοί γύφτοι.

Δέν ἔχω καμιά διάθεση νά σᾶς πετάξω λεμονόκουπα. Ἁπλά νά σᾶς ρωτήσω γιά τελευταία φορά. Τί κάνουν τελικά οἱ γύφτοι μέ τούς νεκρούς τους;

Τούς τρῶνε! Αὐτό μας λένε τά ἀρχαῖα κείμενα. Στό τελευταῖο μου βιβλίο ἔχω ἀρκετές ἀναφορές, καί παραθέτω ὅπως ὀφείλω τίς πηγές.

Ἄν τούς τρῶνε... καλή τούς χώνεψη. Πέρα ὅμως ἀπό τήν πλάκα, πιστεύετε ὅτι οἱ Ἄγγλοι ἔχουν φυλετική συγγένεια μέ τούς γύφτους;

Ἀπόλυτη. Ἄγγλοι καί γύφτοι εἶναι ἕνα καί τό αὐτό! Προέρχονται ἀπό τήν ἴδια ρίζα.

Οἱ Ἄγγλοι ὅμως θάπτονται κανονικά.

Πόσοι ἀπ' ὅλους; Ξέρετε νά μοῦ πεῖτε. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι οἱ Ἄγγλοι ἔχουν διαφορετικές χημικές ἐνώσεις ἀπό τούς ἀνθρώπους - καί ἐννοῶ τούς ἀνθρώπους τοῦ Μεσογειακοῦ χώρου. Οἱ διαφορές τούς βρίσκονται στίς ἐνώσεις τοῦ πυριτίου καί τοῦ ἄνθρακος. Στήν Θεσσαλονίκη ἔχουν γίνει πολλά πειράματα στίς γυναῖκες, σχετικά μέ τό ποιές δέχονται καί ποιές ἀπορρίπτουν τά μοσχεύματα σιλικόνης. Ἡ σιλικόνη στηρίζεται στίς ἐνώσεις τοῦ πυριτίου. Ἐκεῖ βρίσκεται τό μεγάλο ἐρώτημα γιά τήν σύγχρονη ἐποχή καί τίς μεταμοσχεύσεις. Ὁμοίως ἕνα μεγάλο ἐρώτημα εἶναι γιατί τά περισσότερα κρούσματα σπογγώδους ἐγκεφαλοπάθειας σημειώθηκαν στήν Κρήτη.

Ἐσεῖς γνωρίζετε τήν αἰτία;

Πρέπει πρίν σας ἀπαντήσω νά μάθουμε τί ρόλο παίζουν οἱ Μορμόνοι στό Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης.

Ὑπάρχουν Μορμόνοι στό Πανεπιστήμιο Κρήτης;

Ὄχι μόνο ὑπάρχουν ἀλλά τό ἐλέγχουν! Στό τελευταῖο μου βιβλίο, τό "Ἰχνηλάτησις", ἀναφέρω καί ὀνόματα. Ἡ ἐπιβράβευση τοῦ ἀνθρώπου πού ἔβαλε τούς Μορμόνους στό Πανεπιστήμιο Κρήτης ἦταν ὑπουργοποίησή του. Τό πρόσωπο αὐτό εἶναι Ὑπουργός στήν τωρινή κυβέρνηση. Ἄς μήν προχωρήσουμε ὅμως περισσότερο σ' αὐτό τό ζήτημα.

Μποροῦμε ὅμως νά προχωρήσουμε στήν ἐξήγηση τοῦ τρόπου σύνδεσης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης μέ τούς Μορμόνους...

Αὐτό τό Πανεπιστήμιο ἔχει τόν μεγαλύτερο ἐπιταχυντή ἠλεκτρονίων στόν πλανήτη. Εἶναι ὑπόγειος καί τό μῆκος τοῦ εἶναι 1,5 χιλιόμετρο. Ἔχω δεῖ τά σχέδια του καί γνωρίζω προσωπικά ἀνθρώπους πού δούλεψαν στήν κατασκευή του.

Τί συμβαίνει ἐπιτέλους μ' αὐτό τό Πανεπιστήμιο; Κατά καιρούς διαρρέουν στόν Τύπο ἀρκετές φῆμες. Καλό θά ἦταν ν' ἀκούσουμε καί τήν δική σας ἄποψη.

Τό Πανεπιστήμιο Κρήτης, ὅπως καί τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, δέν ἀνήκουν ὡς περιουσιακά στοιχεῖα στό Ἑλληνικό κράτος. Ἀνήκουν στήν Διεθνῆ Τράπεζα. Αὐτή καθορίζει τά ἐρευνητικά προγράμματα πού πραγματοποιοῦν τα ἐν λόγῳ Πανεπιστήμια. Ἡ Διεθνής Τράπεζα, γιά νά εἶμαι ἀκριβής, οὐσιαστικά δέν εἶναι ἰδιοκτήτρια, ἀλλά ἐκπροσωπεῖ μιά σειρά ἀπό ἱδρύματα-χορηγούς. Γιά νά τό καταλάβουν καλύτερα οἱ ἀναγνῶστες σας, θά δώσω ἕνα παράδειγμα: Λέμε ὅτι Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι κύρια μέτοχος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Αὐτό εἶναι ἀνακριβές. Τά ἱδρύματα τῆς Μητρόπολης Ἰωαννίνων (αὐτά πού τῆς κληροδότησαν οἱ Ἠπειρῶτες εὐεργέτες) εἶναι οἱ βασικοί μέτοχοι. Τά ἱδρύματα αὐτά ὅμως τά διαχειρίζεται Ἐκκλησία, καί ὑπ' αὐτήν τήν ἔννοια εἶναι κύρια μέτοχος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἡ Διεθνής Τράπεζα διαχειρίζεται τήν περιουσία τῶν Ἱδρυμάτων Μπέρκλεϊ, Ροκφέλερ, Χίρστ, Ρότσιλντ καί ἄλλων σιωνιστοκρατούμενων ἱδρυμάτων. Ἔφτιαξαν αὐτά τά Πανεπιστήμια μέ ἀντάλλαγμα ὁρισμένα ἀρχαιολογικά εὐρήματα πού βρῆκαν οἱ Ἀμερικανοί στήν σπηλιά τοῦ Τσούτσουρα στήν Κρήτη. Γιά τήν ἀνταλλαγή ὑπάρχουν διακρατικές συμφωνίες.

Θέλω τώρα νά σᾶς ὑποβάλλω δυό ἐρωτήσεις. Πρῶτον: Ὑπάρχουν ἀποδείξεις γιά ὅσα ἰσχυρίζεστε; Καί δεύτερον: Γιά ποῖο λόγο νά μποῦν σέ τόσα ἔξοδα οἱ Ἀμερικανοί; Ἁπλά γιά νά ἀγοράσουν κάποια ἀρχαιολογικά εὐρήματα;

Στήν πρώτη ἐρώτησή σας ἀπαντῶ ναί. Ὁρισμένα ἀπό τά ἔγγραφα πού περιήλθαν στήν κατοχή μου, μοῦ τά ἔχει δώσει ὁ ἀείμνηστος ὁ Σπύρος Μαρκεζίνης. Ὅσο γιά τήν δεύτερη, ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι στά συγκεκριμένα ἀρχαιολογικά εὐρήματα, οἱ Ἀμερικανοί στήριξαν τήν ἀνάπτυξη τῆς διαστημικῆς τούς τεχνολογίας. Αὐτά ἀνακαλύφθηκαν τήν δεκαετία τοῦ ΄50. Μέ τά πρωτόκολλα τῆς διακρατικῆς συμφωνίας (πού ὑπάρχουν στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν) ἐπισημοποιήθηκε αὐτή ἀνταλλαγή. Ἔφτιαξαν τά δυό Πανεπιστήμια καί πήραν τά εὐρήματα. Παράλληλα τά χρησιμοποιοῦν γιά τήν ἀφαίμαξη τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς ἐπιστημονικούς τῆς ἐγκεφάλους (π.χ. Καφάτος) καί τήν χρησιμοποίησή τους γιά ἴδιους σκοπούς.

Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση γνώριζε τί ἔκανε ἤ εἶχε ἄγνοια;

Μᾶλλον τήν... πάτησε ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση. Πρέπει νά μήν ἤξερε τήν σημασία τῶν εὐρημάτων. Μάλιστα, ὁ Μαρκεζίνης σέ μιά συζήτηση πού εἴχαμε τήν δεκαετία τοῦ ΄80, μοῦ εἶπε ὅτι τήν πρώτη μέρα πού ἀνέλαβε τήν Πρωθυπουργία ἔψαξε στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιά νά βρεῖ τά ἔγγραφα.

Τί θέλουν νά κάνουν νά κάνουν οἱ Ἀμερικανοί μέσω τῶν δυό Πανεπιστημίων;

Δέν ἐπιδιώκουν ἁπλά τήν διάβρωση τῆς πνευματικῆς καί ψυχικῆς ὀντότητας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ἀτμόσφαιρας, τῆς στρατόσφαιρας καί τῶν ἐδαφῶν. Θέλουν νά φέρουν ὅσο πιό γρήγορα γίνεται τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδος. Γνωρίζουν καλά ὅτι κινδυνεύουν ὅσο ὑπάρχουν συγκροτημένοι οἱ Ἕλληνες (εἴτε σέ πολιτειακό ἐπίπεδο εἴτε σέ ἐπίπεδο θρησκείας). Καί θά συνεχίσουν νά κινδυνεύουν ἀνεξάρτητα ἄν καταφέρνουν νά δημιουργοῦν κυβερνήσεις πού εἶναι ὄργανά τους ὅπως ἡ σημερινή τοῦ Σημίτη ἤ μελλοντικῆ τοῦ Καραμανλῆ. Θέλουν νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες ἀπό τό προσκήνιο. Οἱ Ἕλληνες εἶναι τό ἀγκάθι στά πλευρά τῆς παγκοσμιοποίησης.

Θέλουν ἁπλά νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες ἀπό τό προσκήνιο ἤ ἀπό προσώπου γῆς;

Ὁ τελικός στόχος εἶναι νά τούς ἀφανίσουν ἀπό προσώπου γῆς. Ὅπως γράφω καί στά "Προμηνύματα τῶν Δελφῶν", ἔστω καί ἕνας Ἕλληνας νά ὑπάρχει θά ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στά σχέδια τῆς ἐπιβολῆς τους. Αὐτό ἔχει ἀποδειχθεῖ πολλές φορές στήν Ἱστορία. Γιά νά τό καταλάβουμε ὅμως αὐτό θά πρέπει νά μελετήσουμε ξανά τουλάχιστον τόν Κοραή - γιά νά μήν πᾶμε στά ἀρχαία κείμενα. Ὁ Κοραής γνώριζε γιά ποῖο λόγο ἔγραφε ὅτι δέν ἔπρεπε νά γίνει Ἐπανάσταση πρίν νά μορφωθεῖ ὁ λαός καί νά γνωρίζει τί θέλει. Πρόλαβαν ὅμως καί τήν ἔκαναν οἱ Δυτικοί τήν Ἐπανάσταση μέ στόχο νά μᾶς περιορίσουν στό κρατίδιο τῆς Πελοποννήσου καί ἔπειτα νά μᾶς "βάλουν φωτιά" γιά νά φαγωθοῦμε μεταξύ μας. Ὅμως τό μεγαλεῖο τοῦ Ἕλληνα ἀνέτρεψε τά σχέδια τους. Πάντα κάποιοι "τρελοί" Ἕλληνες τούς χαλᾶνε τά σχέδια.

Σήμερα ὑπάρχουν τέτοιοι "τρελοί";

Ἕνας ἀπ' αὐτούς εἶναι ὁ Χριστόδουλος. Στόν αἰῶνα μας εἴχαμε ἐπίσης τόν Πλαστήρα, τόν Ἴωνα Δραγούμη, τόν Λίνο Καρζή, τόν Ἄγγελο Σικελιανό, τόν Περικλή Γιαννόπουλο καί πολλούς ἄλλους. Ὅλοι αὐτοί χάλασαν τά σχέδια τῶν Δυτικῶν. Ἔτσι ἔγινε καί μέ τό 1897. Ὅταν μας ἐπέβαλαν τόν Διεθνῆ Οἰκονομικό Ἔλεγχο (ΔΟΕ). Οἱ Ἑβραῖοι μαζί μέ τούς Ἄγγλους κατόρθωσαν νά φαλκιδεύσουν τήν Ἐθνική Ἑταιρεία, μέ τόν Λυκούδη καί τήν ὀργάνωση "ΕΕΕ". Αὐτοί ἄρχισαν νά κάνουν ἐκστρατεία γιά νά ἀπελευθερωθεῖ Θεσσαλία καί Κρήτη. Ἔτσι κατόρθωσαν νά φέρουν τήν καταστροφή τοῦ 1897. Τά ἀναφέρει διεξοδικά καί τεκμηριωμένα ὁ Ἀσπρέας στήν ἱστορία του. Αὐτή τήν καταστροφή τήν πληρώναμε μέχρι τό 1994. Θυμάστε τό χαρτάκι στά τσιγάρα, στά σπίρτα καί στό οἰνόπνευμα ποῦ ἔγραφε "ΔΟΕ"; Ὅλα τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση αὐτῶν τῶν προϊόντων διοχετεύονταν στήν ἀποπληρωμῆ τῶν προστίμων πού μας ἐπιβλήθηκαν μετά τήν καταστροφή τοῦ 1897. Ἔτσι μας ὑποδουλώνουν.

Ἀφοῦ ὁ στόχος εἶναι ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων, ποιοί μηχανισμοί χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἐπίτευξή του;

Σέ πολιτικό ἐπίπεδο εἶναι οἱ ἀλλεπάλληλες παγίδες πού στήνονται στήν Ἑλλάδα. Οἱ ἀλλεπάλληλες προβοκάτσιες.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀναφέρετε μία ἀπ' ὅλες ὅσες ἔχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεῖ;

Τό Πολυτεχνεῖο. Τό λέω μέ πάσα βεβαιότητα ἐπειδή τό ἔχω ζήσει. Δέν ἰσχυρίζομαι ὅτι ἤμουν μέσα, παριστάνοντας τόν ἀντιστασιακό. Ἤμουν μέρα νύχτα ἔξω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο. Πῆγα κάποια στιγμή τήν Πέμπτη τό μεσημέρι ἐκεῖ. Εἶδα κάτι καί ἔπαθα σόκ. Πῆγα στό γραφεῖο τοῦ Διονύση Μπουλούκου, τοῦ γνωστοῦ δικηγόρου καί πρώην βουλευτή, ἐπειδή γνώριζα ὅτι ἐκεῖνος καί ὁ Στέφανος Τζουμάκας ἦταν πίσω ἀπό τήν κινητοποίηση τῶν φοιτητῶν. Ἔπιασα τόν Μπουλοῦκο ἀπό τόν γιακά καί τοῦ εἶπα: "Πηγαίνετε νά βγάλετε τά παιδιά ἀπό τήν παγίδα πού τά ρίχνετε γιατί θά τά σφάξουνε". Ἤμουν συγχυσμένος καί δέν μποροῦσα νά συγκρατήσω τά δάκρυά μου. Τό ἴδιο ἔκανα καί ὅταν πῆγα στόν γνωστό Βαγγέλη Γιαννόπουλο.

Τί σας παρακίνησε γιά νά συμπεριφερθεῖτε ἔτσι;

Εἶδα κάποιες ὕποπτες κινήσεις... Εἶδα τόν Κούραντ πού γνώριζα ὅτι ἦταν Ἑβραῖος-Ὀλλανδός, νά μπαινοβγαίνει στό Ἀκροπόλ. Ἄν δέν τό γνωρίζετε, ὁ Κούραντ ἦταν ὁ δημοσιογράφος πού πῆρε τά πλάνα μέ τό τάνκ νά γκρεμίζει τήν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου. Αὐτός εἶχε στήσει τά συνεργεία μέ τούς εἰκονολῆπτες στό Ἀκροπόλ, ὀκτῶ μέρες πρίν τήν τραγική κατάληξη!!! Αὐτό τό ὁμολόγησε ἀργότερα καί σέ μιά συνέντευξή του.

Πρόκειται γιά σκηνοθεσία;

Εἶμαι 100% βέβαιος. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τό Πολυτεχνεῖο ἔγινε λίγες μέρες μετά τόν μεγάλο πόλεμο στήν Μέση Ἀνατολή στόν ὁποῖο - οὐσιαστικά - ττήθηκε τό Ἰσραήλ στά ὑψώματα τοῦ Γκολᾶν. Τότε ἦταν κυβέρνηση Μαρκεζίνη πού ἀπηγόρευσε τήν χρήση τῶν Ἑλληνικῶν ἀεροπορικῶν βάσεων στούς Ἀμερικανούς καί ἐπέτρεψε στά Σοβιετικά ἀεροπλάνα νά ἀνεφοδιάζουν τήν Συρία. Τό Πολυτεχνεῖο ἦταν μιά στημένη ὑπόθεση γιά νά πέσει κυβέρνηση Μαρκεζίνη.

Ποιά νομίζετε ὅτι εἶναι πιό πρόσφατη παγίδα ποῦ ἔχει στηθεῖ στήν Ἑλλάδα μετά τό Πολυτεχνεῖο;

Ἡ πιό πρόσφατη παγίδα εἶναι Εὐρωπαϊκή Ἔνωση. Ὁ στόχος αὐτοῦ τοῦ ἀνθελληνικοῦ σχηματισμοῦ εἶναι νά φαλκιδεύσει τήν ἐθνική μας κυριαρχία, νά τήν ἐκμηδενίσει καί νά μᾶς καταστήσει μιά ἀσήμαντη ἐπαρχία τῶν Βρυξελλῶν. Χαρακτηριστικά ἀναφέρω ὅτι ἡ συμφωνία τῆς ἔνταξης τῆς Ἑλλάδας στήν ΕΟΚ ὑπεγράφη στίς 29 Μαΐου τοῦ 1979. Στήν ἐπέτειο τῆς Ἄλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Τούρκους. Τήν ἴδια ἡμερομηνία, ὁ σημερινός Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ κ. Παπαδερός, γράφει ἕνα ἄρθρο στήν ἐφημερίδα "Χανιώτικα Νέα", μέ τίτλο "Ἔσχατος Κύκλος". Προσδιορίζει ἐπακριβῶς ὅλες τίς ἐξελίξεις πού ἔχουμε δεῖ μέχρι σήμερα καί πού πρόκειται νά δοῦμε στό μέλλον.

Καί ποιές ἐξελίξεις πιστεύετε ὅτι θά δοῦμε;

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση εἶναι δεύτερη φάση τῆς 4ης Σταυροφορίας. Τό Βυζάντιο δέν ἔπεσε τό 1453, ἀλλά τό 1204. Ὁ Ἑλληνισμός στό Βυζάντιο ἀρχίζει νά ἐπικρατεῖ, νά κυριαρχεῖ μετά τό 800μΧ. Μετά τίς εἰκονομαχίες. Γι' αὐτό μιλᾶμε γιά "Ἑλληνορθοδοξία" καί ὄχι ἁπλά γιά Ὀρθοδοξία. Ἡ ἐπίθεση πού γίνεται σήμερα ἐναντίον τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μέ τό ζήτημα τῶν ταυτοτήτων, δέν εἶναι ὁ τύπος. Εἶναι οὐσία! Δέν χτυπᾶνε τόν τύπο τῆς ταυτότητας. Τό ἔγγραφο. Χτυπᾶνε τήν ἱστορία, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἦρθε ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες. Χτυπιέται πνευματική μας οὐσία. Χτυποῦν τήν βιολογική μας σύσταση μέ τά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Χτυπᾶνε τό περιβάλλον τοῦ συνόλου τῆς περιοχῆς μέ τούς Νατοϊκούς βομβαρδισμούς στήν Σερβία.

Ποιά ἦταν τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπέμβασης κατά τή γνώμη σας;

Ὅλα τά τοξικά καί ραδιενεργά κατάλοιπα διοχετεύτηκαν στό Αἰγαῖο καί στήν Μακεδονία. Ἕνας ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἔκαναν αὐτό τό ἀνείπωτο, τό βάρβαρο καί αἱμοποτικό ἔγκλημα ἦταν ἀλλαγῆ τοῦ καιροῦ. Τό Πανεπιστήμιο Θράκης μάλιστα, συνέβαλε καί σέ μιά ζωτική πτυχή τοῦ ἐγκλήματος. Ἔκανε ὅλες τίς μετεωρολογικές μελέτες καί τίς ἔρευνες γιά τόν καιρό στήν ἐπίμαχη περιοχή καί στήν ἔναρξη καί κατά τήν διάρκεια καί στήν λήξη τῶν βομβαρδισμῶν. Αὐτό δέν σημαίνει βέβαια ὅτι οἱ ἐπιστήμονες, πού μελέτησαν καί μέτρησαν τίς κινήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας καί τῆς στρατόσφαιρας στά Βαλκάνια (μέ ἀεροπλάνο πού κατασκευάστηκε εἰδικά γιά τόν συγκεκριμένο σκοπό στήν Γερμανία), γνώριζαν ὅτι θά ἀξιοποιοῦνταν οἱ μελέτες τους γιά βομβαρδισμούς.

Θέλετε νά μᾶς πεῖτε ὅτι δέν εἶχαν ἰδέα "γιά τόν φόνο";

Γνώριζαν ὅτι ἐργάζονταν γιά ἕνα πρόγραμμα τοῦ ΝΑΤΟ. Ἤξεραν ὅτι τά πορίσματά τους θά κατέληγαν στό ΝΑΤΟ. Δέν γνώριζαν ὅτι θά τά ἔπαιρναν οἱ ἐπιτελεῖς τῆς Νατοϊκῆς ἀεροπορίας πού ἤθελαν νά μάθουν τήν ροή τῶν ἀέριων ρευμάτων τήν ἡμέρα τῶν βομβαρδισμῶν. Δέν γνώριζαν ὅτι οἱ Νατοϊκοί ἤθελαν νά τά μάθουν ὅλα αὐτά γιά νά διασφαλίσουν τήν ἐκροή τῶν καταλοίπων τοῦ πυριτίου, τοῦ γραφίτη καί τοῦ ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου στό Αἰγαῖο καί τήν Μακεδονία. Κατάλοιπα ἀπό τίς βόμβες πού ἔριξαν. Αὐτά ἀκούγονται παράλογα, ἀλλά ἐγώ τά ὑποστηρίζω δημόσια καί μέ τά λόγια καί μέ τά κείμενά μου....

...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ NEXUS ΜΕΡΟΣ Γ

Tags: