ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MYSTIC

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Ιωάννη Φουράκη στο Περιοδικό MYSTIC VIEW
τεύχος 14/ Οκτώβριος 2000Ο γνωστός συγγραφέας Ιωάννης Φουράκης, επί τη ευκαιρία της εκδόσεως του τελευταίου βιβλίου του, έδωσε στον συνεργάτη του περιοδικού μας Αντώνη Χρ. Σιαφαρίκα την συνέντευξη που ακολουθεί, αναφερόμενος στα ιδεολογικά του πιστεύω και στις απόψεις του σχετικά με τον Ελληνισμό από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ - Ο ιχνηλάτης του παρελθόντος

-Κύριε Φουράκη, πρόσφατα κυκλοφόρησε το όγδοο βιβλίο σας. Ο τίτλος του - Ιχνηλάτησις εις τον Λαβύρινθον του Παρελθόντος Μέλλοντος- σίγουρα είναι αρκετά πρωτότυπος , αλλά και αινιγματικός. Θα θέλατε να μας διευκρινίσετε τι 
εννοείτε με αυτόν, αλλά και με τον υπέρτιτλο «με... της μνήμης τον μίτον»; 

- Ο τίτλος μπορεί να είναι πρωτότυπος αλλά νομίζω όχι και αινιγματικός. Όπως ήδη έχω επαρκώς εξηγήσει στις σχετικές σελίδες του βιβλίου μου τούτου, το παρελθόν είναι συνυφασμένο με το μέλλον, και το παρόν είναι η γέφυρα και των 
δύο. Θέλω να πιστεύω, ότι ο τίτλος δηλώνει και σηματοδοτεί σαφώς όλο το περιεχόμενο του βιβλίου, όπου ιχνηλατούνται μερικά ενδεικτικά μόνον από τα καταγεγραμμένα στην Ελληνική Μυθολογία γεγονότα και φαινόμενα που 
πραγματοποιήθηκαν στο απώτατο παρελθόν. 
Όπως και στα τρία αμέσως προηγούμενα βιβλία μου, έτσι και στο παρόν παρουσιάζω και ερμηνεύω μερικά σκόρπια και ενδεικτικά εδάφια της Ελληνικής Γραμματείας, με αντικειμενικό σκοπό να ερεθισθεί ο αναγνώστης, προκειμένου 
να καταφύγει στις αναφερόμενες πηγές και να αρχίσει την αναζήτηση των υπολοίπων. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι συμβάλλω στην αναγκαία μελέτη της γραμματολογίας των Ελλήνων και δη της Μυθολογίας και Τραγωδιών με στόχο την εθνο-αυτογνωσία. Με άλλα λόγια, στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την συλλογή των στοιχείων που συνθέτουν τη βιολογική, πνευματο-νοητική, πολιτισμικο-θρησκευτική, και ιστορική ταυτότητα των Ελλήνων, αλλά και την 
αποκάθαρσή τους κυρίως από τα εβραιο-χριστιανικά και δυτικοευρωπαϊκά διάσπαρτα στοιχεία που τη διαστρεβλώνουν και τη συσκοτίζουν. 

-Εκτός αυτών στα τελευταία βιβλία σας διαπιστώνει κανείς μια στροφή προς τη θεωρία της έλευσης της ζωής από το διάστημα. Πού οφείλεται η στροφή σας αυτή; 

-Η στροφή μου από τα πολιτικά και κομματικά πράγματα και από τα στεγνά ιστορικά έγινε όταν πλέον είχα διαχωρίσει την οντολογική και πνευματο-νοηματική διαφορετικότητα των Ελλήνων. Δηλαδή, όταν επεσήμανα ότι προήλθαν και προέρχονται από το Σύμπαν, έτσι, ήταν και είναι παιδιά του θεού των θεών. Τότε άρχισα την ανίχνευση των δυνάμεων, των επιρροών και των επιδράσεων των άστρων. Το έντονο τούτο ενδιαφέρον μου και η καταβύθισή μου στον λαβύρινθο της μυθολογίας μας, συνέβη μετά από το πρώτο προσκύνημά μου στο ναό των Δελφών το 1985. Τότε συνέβη σε μένα ένα αφύσικο και «παράλογο» με την τρέχουσα λογική έννοια φαινόμενο-εμπειρία, το οποίο άλλαξε την πορεία μου και αντί να πορεύομαι επί του πλανήτη και της ύλης, πορεύομαι πλέον στους ουράνιους ευαγείς αιθέρες, και για το λόγο αυτόν αυτοχαρακτηρίζομαι αιθεροβάμων»

- Έχετε μία κλίση στην δημιουργία νέων λέξεων, και τα βιβλία σας είναι γεμάτα με νεολογισμούς. Στο παρόν βιβλίο σας χρησιμοποιείτε την λέξη «(Ο)ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ» καθώς και την σχεδόν όμοια «Ο(Α)ΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ». Τι εννοείτε με τους όρους αυτούς;

- Με τον όρο (Ο)ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ εννοώ την σειρά των διαδικασιών κατά τις οποίες ένα «ΟΝ» εξελίσσεται σε «ΑΝΘΡΩΠΟΣ». 
Αντίθετα, ή μάλλον αντίστροφα, με τον όρο Ο(Α)ΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ εννοώ τις διαδικασίες που μετατρέπουν έναν «άνθρωπο» σε μη έλλογο «ον». Με τον πρώτο όρο, δηλαδή, εννοώ μία σειρά εξελικτικών διαδικασιών που υψώνουν τον άνθρωπο προς τη βαθμίδα του Λόγου, με τον δεύτερο, εννοώ την αντίστροφη πορεία, αυτήν προς την βαθμίδα του μη Λόγου.

- Στον πρόλογο του βιβλίου σας δηλώνετε ρητά ότι είσαστε αρνητής της «Ενωμένης Ευρώπης», της Ο.Ν.Ε. της «Παγκόσμιας Τάξεως», αλλά και της Παγκοσμιοποίησης». Που οφείλεται αυτή σας η θέση;

- Στον πρόλογό μου δηλώνω ότι η αδηφάγος παγκοσμιοποίηση, έχει κάνει εμένα, όπως και τον καθένα μας, να είναι πλέον ένας αυτό-αρνητής της φυσικής του προσωπικότητας και της και της φυλετικο-εθνικής και πολιτισμικο-ιστορικής του ταυτότητος, ένα μαζικοποιημένο άτομο της Ενωμένης Ευρώπης και της Παγκόσμιας Τάξης. Ένα «ζόμπι», αν θέλετε, που δεν μπορεί πλέον να ονειρεύεται και να ορά το «Αεί των προγόνων του Ελλήνων Οικουμενικό Όραμα» 

- Σε ποιο οικουμενικό όραμα αναφέρεστε; Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό; Eίναι το ίδιο με το «Αναγενετικό Πυραιθέριο Όραμα» που αναφέρετε σε άλλες σελίδες του βιβλίου;

- Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι εκείνο το Όραμα, το οποίο, αν και οι επερχόμενες γενεές το έχουν σαν καθοδηγητή τους, θα μπορέσουν να κατακρημνίσουν τον κόσμο της υλικής ψευδοευημερίας και να επαναοικοδομήσουν εκείνον της εχέφρονης πνευματικής γαλήνης του Ελληνικού Πνεύματος. Αλλά η Αναγένεσις της οικουμενικότητας του Ελληνικού Πνεύματος στηρίζεται στην άναρχη και ελεύθερη διάχυση και ροή του στην οικουμένη και όχι στην «παγκοσμιοποίηση», δηλαδή στην προγραμματισμένη και επιδιωκόμενη ισοπέδωση των παραδόσεων, των αρχών, των αξιών και των οραμάτων των λαών της οικουμένης. Είναι επομένως το αντίθετο της ισοπέδωσης, την οποία επιδιώκουν οι εχθροί του Ελληνισμού.

- Πιστεύετε στην «έλευση των Ελλήνων στην Ελλάδα… εκ του Σύμπαντος» και πιο συγκεκριμένα «εκ του Γαλαξία της Ανδρομέδας και διαμέσου του Αστερισμού του Κυνός». Που στηρίζετε τον ισχυρισμό σας αυτόν και σε ποιο χρονολογικό πλαίσιο τοποθετείτε την έλευση αυτή;

- Δεν πιστεύω απλώς, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος πως οι Έλληνες ήρθαν στον πλανήτη μας και δη επί του γεωφυσικού αυτού τόπου που ονομάστηκε Έλ-λα, δηλαδή Θεών Καθέδρα, από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας, διαμέσου του Αστερισμού του Κυνός. Αυτονόητο Δε είναι ότι όταν ήρθαν δεν είχαν την δομή ούτε την μορφή του ανθρώπου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ήρθαν ως φωτοχημικά ιόντα (πρωτόνια, φωτόνια και νετρίνα) και επί του πλανήτη μας 
απέκτησαν σάρκα και οστά. 
Με την προσεκτική μελέτη και την επίμονη προσπάθεια συνδυαστικής ανάλυσης, ερμηνείας και κατανοήσεως του μύθου του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνος και κυρίως του χώρου και τρόπου ποιήσεως – και όχι γεννήσεως - του Έλληνος, του Αμφικτύωνος και της Πρωτογένειας, γίνονται σαφέστατες τόσο οι αιτίες και οι συμπαντικές – ουράνιες συνθήκες και διαδικασίες που επέβαλαν και την επί του πλανήτη μας αποστολή των Υιών των Θεών (= Άστρων) Ελλήνων όσο και ο 
στόχος της αποστολής τους. Οι Έλληνες, ως τα μοναδικά έμψυχα και πνευματοφόρα όντα, ήλθαν ή έστω άρχισαν να έρχονται επί του πλανήτη μας και δη επί της Έλ-λα μετά την κατά τον Πλάτωνα ανατροπής του σύμπαντος και της 
πορείας του Ήλιου. 
Η Δε έλευση, όπως και καταστροφή, πραγματοποιήθηκαν πρίν από 25-26 χιλιάδες χρόνια. Άρα το χρονολογικό πλαίσιο (δεχόμενοι τον συμβατικό χρόνο και όπως αυτός μετράται με τα επιβεβλημένα και καθιερωμένα μέτρα και σταθμά) 
τοποθετείται πριν από 20 με 25 χιλιετίες. Την περίοδο φυσικά αυτή υπήρχαν επί του πλανήτη μας οι Προέλληνες και Πρωτοέλληνες Πελασγοί, Απιδανείς, Κερκωπίδες, Παληνιδείς και Κύδωνες. Περί όλων αυτών σχετικές επισημάνσεις, 
αναλύσεις και ερμηνείες μπορεί κάποιος να αναζητήσει στις σελίδες του τελευταίου βιβλίου μου, αλλά και των δύο προηγούμενων (Προμηνύματα των Δελφών και Μείξις – Ανακύκλησις Μυθολογίας και Ιστορίας).

- Ισχυρίζεστε ότι μετά την έλευσή τους στον πλανήτη μας οι Έλληνες διέπραξαν μια σειρά «βιολογικών και πνευματο-νοητικών διαδικασιών» που επέφεραν τη μεταλλαγή και την μέθεξη επί των «χθονίων και επιχθονίων» (=γηγενών και αυτοχθόνων) κατοίκων του Ελλαδικού χώρου, οι οποίοι από βροτοί έγιναν φθαρτοί, εν συνεχεία μέροπες και μετέπειτα αγαθοί, και ακολούθως ευγενείς. Πως εννοείτε τις μεταλλάξεις αυτές;

- Αναφέρομαι σε σαφώς βιολογικές μεταλλάξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις αστροφυσικές αλλαγές και μεταβολές που δηλώνονται και προσδιορίζονται –και με τις αιτίες, τους τρόπους και τις συνέπειες γενέσεως- από την βίωση και τους άθλους του Θησέα, του Περσέα και του Ηρακλή. Το θέμα αυτό θίγω εκτενέστερα στο προηγούμενο βιβλίο μου «Μείξις και Ανακύκλησις Μυθολογίας και Ιστορίας». 
Μία μικρή και σαφώς σηματοδοτική αναφορά περί των πραγματοποιηθέντων βιολογικών μεταλλάξεων, και δη στην «Ακτή» δηλαδή στην Αττική, είναι και η ακόλουθη: 
όπως μας λέει ο Απολλόδωρος στην Μυθολογική Βιβλιοθήκη του, όταν κατά τον καταποντισμό του Ωγύγη, οι πολιτείες των Αθηνών και της Ελευσίνος, οι οποίες ευρίσκοντο στις όχθες της Κηφισίδος Λίμνης, δηλαδή της Κωπαίδος, βυθίστηκαν, οι θεές Αθηνά και Δήμητρα, καθώς και οι θεοί Ήφαιστος και Διόνυσος, ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ακτή (Αττική), όπου ζούσαν και βασίλευαν οι Κερκωπίδες. 
Οι τελευταίοι, ως γνωστόν, από τη μέση και πάνω είχαν την μορφή ανθρώπου και από τη μέση και κάτω φιδιού και όχι δράκου, όπως από λάθος μερικοί μεταφραστές και ερμηνευτές γράφουν. Οι Κερκωπίδες ήσαν διφυείς, ήτοι αρσενικοί και θηλυκοί, δεν είχαν δηλαδή σπέρμα. Ο Αριστοτέλης, μας λέει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος είναι «πρότερος του σπέρματος». Από τους πρότερους του σπέρματος ήταν και οι Κερκωπίδες. 
Όταν, λοιπόν, η Αθηνά και ο Ήφαιστος βρέθηκαν στην Αθήνα, ο δεύτερος θέλησε να συνουσιασθεί με την πρώτη. Αυτή, παρθένα ούσα, δεν δέχτηκε, και τότε ο Ήφαιστος εκσπερμάτωσε «εις τον μηρόν αυτής». (Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τη 
βιολογία στο μηρό εστιάζεται το πρωτόπλασμα). Η Αθηνά, με μια τούφα από τα μαλλιά της σκούπισε από το μηρό της το σπέρμα του Ηφαίστου και τοποθέτησε τον γόνο «εις κύστην», δηλαδή, σε σωλήνα. Τον δε σωλήνα «ετοποθέτησε εις 
Πάνδρωσον», δηλαδή σε ψυγείο, για να ποιήσει (και όχι να γεννήσει) τον Εριχθόνιο αθάνατο, κρυφά βέβαια από τους άλλους θεούς. Δηλαδή, εποίησε εκ του γόνου του Ηφαίστου τον πρώτον εκ σπέρματος άνθρωπο στην Αττική, ο 
οποίος υπήρξε πατέρας του Πανδίωνος και αυτός πατέρας του Ερεχθέως και Βούτη. 

-Αποκαλείτε τους Κύδωνες, τους κατοίκους της Κρήτης, «Ιερόν Γένος ελθών εκ της Ανδρομέδας, και προ του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος και της του Έλληνος Γενέσεως». Κατά πόσο η έλευση των Κυδώνων προηγείται της έλευσης των Ελλήνων; 

-Οι Κύδωνες είναι διαφορετικής βιοσυστατικής συνθέσεως και προελεύσεως από τους Ετεοκρήτες, οι οποίοι, κατά τον Στράβωνα, την περίοδο του Τρωικού Πολέμου δεν είχαν ακόμη αναμειχθεί με τους Έλληνες. Οι Κύδωνες ήταν κάτοικοι 
της δυτικής Κρήτης πολύ πριν έλθουν σ αυτήν ο Μίνως και οι αδελφοί του. Οι τελευταίοι δεν ήταν αυτόχθονες της Κρήτης. Ηταν γιοί του βασιλιά της Θεσσαλίας Τεκτάμου, ο οποίος ήταν γιός του Έλληνος. Ο Μίνως, λοιπόν, και οι 
αδελφοί του υιοθετήθηκαν από τον βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα. Η υιοθεσία αυτή δηλώνει και προσδιορίζει την ελληνοποίηση των Ετεοκρητών, των οποίων οι ιερείς και κατηχητές ήταν οι περί των ρευμάτων του Ιάρδανου κατοικούντες Κύδωνες, όχι όμως του ποταμού, αλλά του Γαλαξία του μεταξύ του δικού μας και της Ανδρομέδας. Αναλύσεις περί του ποίοι ήταν οι Κύδωνες υπάρχουν και στο βιβλίο μου «Τα προμηνύματα των Δελφών». 

-Στο καινούριο σας βιβλίο λέτε για τους «Έψιλον» ότι ήταν και είναι γόνοι θεών, ημιθέων και ηρώων. Διευκρινίζετε όμως ότι δεν ήταν και δεν είναι όμοιοι με εμάς τους αποκαλούμενους ανθρώπους- αλλά μόνο παρόμοιοί μας. 
Είχαν και έχουν το φαινότυπό μας, όχι όμως και το γονότυπό μας. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι πάνω σ αυτό; 

-Νομίζω ότι στις σχετικές περιγραφές και αναφορές στο βιβλίο μου είμαι κατανοητός μέχρι του επιτρεπομένου σημείου. Το γιατί έχουν διαφορετικό γονότυπο από εμάς του αυτοαποκαλούμενους «ανθρώπους», δύνανται να το 
εντοπίσουν μόνον εκείνοι που έχουν εισαχθεί στα Μικρά Μυστήρια των Ελλήνων. Αυτονόητο είναι ότι δεν γνωρίζω περισσότερα, αλλά και αν γνώριζα δεν θα έλεγα, διότι πολλοί είναι εκείνοι οι αυτοπροσδιοριζόμενοι συγγραφείς οι 
οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν, άλλοι για να αυτοπροβληθούν και να κερδίσουν χρήματα, και άλλοι, κατόπιν εντολών και οδηγιών των Σιωνιστών, να ευτελίσουν τους «Έψιλον» και το από αυτούς πυροδοτούμενο Όραμα της 
Αναγενέσεως του Ελληνισμού και της Ελλάδας και να προκαλέσουν σύγχυση και αμφιβολίες σε όσους πορεύονται και θέλουν να πορευθούν την Σισύφιο ατραπό που οδηγεί στο Ναό των Ελλήνων. 

-Αναφερθήκατε στο «Ναό των Έψιλον». Τι εννοείτε με αυτό; 

-Τον Ναό των Έψιλον τον εννοώ σαν έναν επιχθόνιο αλλά και εξωχθόνιο Χρόνο-Χώρο στον οποίο μπορούν να εισέλθουν μόνοι οι Υιοί του Διός. Ποιοι είναι αυτοί, τους ορίζει ο Δίων ο Χρυσόστομος στους καταγεγραμμένους απ 
αυτόν Διαλόγους του Διογένους και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους Διαλόγους αυτούς, ο δεύτερος λέει στον πρώτο: «Δεν νομίζεις ότι και για τους απογόνους του Δία υπάρχει ένα σημάδι της ψυχής, απ το οποίο θα τους αναγνωρίσουν όσοι ξέρουν να κρίνουν αν είναι απόγονοί του ή όχι;». 

-Μπορείτε να διευκρινίσετε τη σχέση που έχουν οι Έλληνες με τους «Έψιλον»; 

- Οι Έλληνες, ως φωτοχημικές ενώσεις (ως ι-όντα ή όντα) προέρχονται από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας από τον οποίον προέρχονται και οι Έψιλον. Και οι πρώτοι και οι δεύτεροι διήλθαν και διέρχονται από τον Αστερισμό του Κυνός, 
δηλαδή του Σειρίου, μας το αποτυπώνει σαφώς και προδήλως και ο μυημένος στα Μυστήρια των Ελλήνων ποιητής Νίκος Γκάτσος στο μυσταγωγικό ποίημά του με τίτλο «Τα Παιδιά από τον Σείριο», το οποίο μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκις. 
Θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι με το όνομα «Έλλην» δηλώνουμε και προσδιορίζουμε όχι εθνικότητα ή φυλετική ιδιότητα, αλλά θρησκευτικο-πνευματική. Ο Έλλην δεν είναι άνθρωπος, ούτε με κεφαλαίο «Α» ούτε με πεζό. Ο Έλλην είναι οντότητα με διαφορετική έλευση και προέλευση επί του πλανήτη μας. Ήταν, είναι και θα είναι οικουμενικός φορέας και απόστολος θείων διδαχών, ενοπών (κραυγών) και ιοτήτων (ιότης: βούληση, θέληση). Για το λόγο αυτό ο «Έλλην» δεν είναι ούτε ιθαγενής ούτε υπήκοος της με τη νομική οντότητα- πολιτείας ή χώρας που λέγεται Ελλάδα. Ιθαγενής και υπήκοος αυτής της πολιτείας ή χώρας είναι ο Γραικός, διότι ο Δευκαλίων, ο οποίος με οδηγίες του Δία εποίησε τον Έλληνα, τον Αμφικτύωνα και την Πρωτογένεια, ήταν γιος του βασιλιά της Θεσσαλίας Γραικού, ο δε Γραικός ήταν γιός του Πελασγού. 
Κατά την ανθρωπολογία και την εθνολογία, λοιπόν, οι κάτοικοι της Ελλάδας, ως ιθαγενείς και ως υπήκοοι αυτής, θα πρέπει να προσδιορίζονται ως Γραικοί. Οι Έλληνες, όπως προαναφέραμε, ήταν, είναι και θα είναι Υιοί Θεών, και ως εκ 
τούτου, απόστολοι των γονέων τους επί του πλανήτη μας. Την ιδιότητά τους αυτή ανεγνώρισε και διακήρυξε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, και κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος του ανακοίνωσαν 
ότι ήρθαν κάποιοι να τον επισκεφθούν, ο μέχρι τότε αυτοκαλούμενος και αποκαλούμενος «υιός του Θεού» αναφώνησε: «ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου». Δηλαδή, ο Χριστός ενώπιον των Ελλήνων, αυτοπροσδιορίζεται 
υιός του ανθρώπου και όχι του Θεού, καθότι αναγνωρίζει σαφώς ότι οι Υιοί του Θεού ήταν οι Ελληνες που τον επισκέφθηκαν. 

-Κάπου που στο βιβλίο σας αναφέρεστε στο «μύθο της χρυσής αμνάδος» του Πλάτωνος. Ποιος είναι ο μύθος αυτός; 

- Ο σωστός τίτλος είναι «Ο μύθος των θείων ποιμένων», όπως επιγράφεται το τέταρτο κεφάλαιο του έργου του Πλάτωνος Πολιτικός. Ο μύθος αυτός (γνωστός ως η βασιλεία του Κρόνου) αναφέρεται στην ανατροπή του Σύμπαντος και την ανατροπή της περιφοράς του Ηλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε, ή θα πρέπει να πραγματοποιήθηκε, πριν από 25 χιλιάδες έτη περίπου, και η οποία, κατά τις εκτιμήσεις μου, θα επαναπραγματοποιηθεί κατά τον παρόντα ή τον επόμενο 
αιώνα. Κατά την ανατροπή αυτή δημιουργήθηκε και ο αστερισμός του Κριού και εισήλθε στον Ζωδιακό Κύκλο. Η δημιουργία του αστερισμού αυτού ορίζεται από τον Πλάτωνα στην φιλονικία μεταξύ Ατρέα και Θυέστη κατά την οποίαν ο 
δεύτερος έγινε ο αστερισμός του Κριού, όπως ο Κένταυρος Χείρων έγινε ο αστερισμός του Τοξότη. Κατά την ίδια περίοδο ήλθε και εγκαταστάθηκε στο ηλιακό μας σύστημα και η Σελήνη. 
Περί όλων αυτών, σηματοδοτικές αναφορές γίνονται στις σελίδες του βιβλίου μου τούτου. 

- Κύριε Φουράκη, πώς γίνεται και στο βιβλίο σας που κατά κύριο θέμα του έχει την Αρχαία Ελλάδα, να αναφέρεσθε με ένα ολόκληρο κεφάλαιο (το δεύτερο) στο σύγχρονο θέμα της μολύνσεως της διατροφικής αλυσίδας; 

- Όπως διευκρινίζω στον επίλογο του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου μου, το κεφάλαιο τούτο, το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο, μου το ενέπνευσαν και μου υπέβαλαν την ιδέα να το γράψω ο στρατηγός κος Γεράσιμος 
Καλογεράκης και η κα Χριστίνα Παπαδά, και αυτό έγινε η αιτία να αφήσω έξω δύο άλλα προγραμματισμένα και σχεδόν ολοκληρωμένα κεφάλαια, που θέμα τους είχαν την διαπιστωμένη πολυδιάστατη, πολύμορον (μόρος: θάνατος) και 
πολύστοχον εκστρατεία «ευτελισμού του δια των Έψιλον εκπεμπομένου Αναγενετικού των Ελλήνων Πυραιθερίου Οράματος». Όμως δεν είναι τόσο άσχετο, απ ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται με τους σημερινούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων που ήταν δημιούργημα των Θεαγεννημένων Έψιλον, ούτε και με τον επί εβδομήκοντα εννέα ημερονύκτια ανήλεο βομβαρδισμό της επουράνιας Σερβίας κατά την Άνοιξη του 1999 μ.Χ. 

-Πως δηλαδή συσχετίζονται όλα αυτά; 

-Αμέσως μετά τη διακοπή, ή καλύτερα αναστολή, των ανελέητων τούτων βομβαρδισμών, τα ΜΜΕ με ειδήσεις, ανακοινώσεις, αναλύσεις και ερμηνείες αποκάλυψαν το «διεθνές σκάνδαλο» ότι τα τρόφιμα και τα ποτά που παρήγαγαν 
εταιρείες της Ολλανδίας και του Βελγίου ήταν δηλητηριασμένα με διοξινούχες ουσίες. Η αποκάλυψη του σκανδάλου αυτού την συγκεκριμένη εκείνη περίοδο αποδόθηκε από τα ΜΜΕ κυρίως στον μεταξύ ΗΠΑ και Ενωμένης Ευρώπης εμπορικό πόλεμο. Η δηλητηρίαση αυτή, όπως και η με «θανατηφόρες και καρκινογόνες (και όχι μόνο) χημικές ουσίες εμπορίου των τροφίμων και ποτών» ερμηνεύτηκε «φυσική», διότι είπαν, οι ουσίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου οι ευρωπαϊκές τροφοπαραγωγικές εταιρείες να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους και με αυτό τον τρόπο να γίνουν, αφενός ανταγωνιστικές των ομοιοπαραγωγών τους στις ΗΠΑ, αφετέρου να αυξήσουν τα κέρδη τους. 
Η μόλυνση της τροφικής αλυσίδας, αλλά και τα αλλεπάλληλα πλήγματα κατά της Σερβίας με πυρυτιομοριοφόρες, τιτανιομοριοφόρες και γραφιτομοριοφόρες βόμβες, οφείλεται στην προσπάθεια των υποχθονίων ανθρωπόμορφων όντων να κυριαρχήσουν επί του πλανήτη αφανίζοντας τους Έλληνες και τους Πελασγογόνους μεταλλάσσοντας τον βιολογικό τους κώδικα και εξομοιώνοντας αυτόν με τον δικό τους ο οποίος στηρίζεται στις χημικές ενώσεις του 
πυριτίου, ενώ των Ελλήνων και των Πελασγογόνων στηρίζεται σε αυτές του άνθρακα. Όσο για τους υποχθόνιους, νομίζω ότι στις σχετικές σελίδες του νέου βιβλίου μου προσδιορίζω σαφώς ποιοι είναι αυτοί. Αρκεί μόνο να αναφέρω εδώ ότι η γεωργο-κτηνοτροφική παραγωγή της Κρήτης, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδος, εξαρτάται πλέον από τους εισαγόμενους από το Ισραήλ και την Ολλανδία υβριδιακούς σπόρους καθώς και τα εξ αυτών επίσης εισαγόμενα 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα. 

-Πάνω σε αυτό το θέμα, έχετε εσείς να προτείνετε κάτι; 

-Για τους λόγους που εν συντομία αναφέρθηκαν παραπάνω, κάνω έκκληση στους Έλληνες, κυρίως στους γεωργούς και τους κατοικούντες στην επαρχία, όπως αρχίσουν και εντατικοποιήσουν την καλλιέργεια, παραγωγή και αποθήκευση φυσικών σπόρων κηπευτικών, δημητριακών και φυτών καθώς και γεωργικών εργαλείων που δεν χρειάζονται πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα για να χρησιμοποιηθούν. Την έκκληση αυτή υποβάλλω καθότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα γνωστά και «άγνωστα» μισελληνικά ιερατεία και κέντρα έχουν προγραμματίσει και εφαρμόζουν ήδη, όχι μόνον την αφορίαν της ελληνικής γης, λόγω αδυναμίας παραγωγής των υβριδιακών σπόρων, αλλά και την «κρυστάλλωση» των εύφορων ελληνικών πεδιάδων και μάλιστα της Μακεδονίας.

-Στο βιβλίο σας μιλάτε για μια «έντονη εσωτερική ροπή» που σας «υποδεικνύει συνεχώς την επιτάχυνση της εκ του επιχθονίου κόσμου τούτου αναχωρήσεώς» σας και τη μετάβασή σας. Πώς γίνεται να είστε πεισμένος περί της εκ του Γαλαξία της Ανδρομέδας προέλευσης των Ελλήνων, υιών των θεών, αλλά να αγνοείτε τη δική σας; 

- Πράγματι, ως επιχθόνιο ον νιώθω έντονη την ροπή της εκ της χθονός αναχωρήσεώς μου. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ενώ η ροπή αυτή ορίζει και καθορίζει όλα τα επί της χθονός βήματά μου, δεν γνωρίζω τον Χρόνο-Χώρο, ήτοι τον αστερισμό ή το άστρο όπου τελικά θα μεταβώ. Η μετάβασή μου αυτή στο άγνωστο ελπίζω να είναι πολύ σύντομη, φυσικά με τα επιχθόνια χρονο-χωρικά περιθώρια. 

- Κύριε Φουράκη, χαρακτηρίζεται ο ίδιος το βιβλίο σας «αυτοκατηγορητήριο της αυτοκαταδίκης» σας και «αίτησιν συγχωρήσεώς» σας. Τι εννοείτε με τις δηλώσεις αυτές και από ποιους ζητάτε συγνώμη; 

-Αυτοκατηγορούμαι, αυτοδικάζομαι και αυτοκαταδικάζομαι διότι πράγματι ήμουν και συνεχίζω να είμαι αφελής, ήτοι «μωρός», ονειροπόλος και δεν έχω τη δυνατότητα και τα περιθώρια να αποφεύγω τις αλλεπάλληλες παγίδες που μου 
έχουν στήσει και μου στήνουν οι διάφοροι υποτιθέμενοι φίλοι και συνεργάτες μου. Είναι γνωστό ότι από τους σύγχρονους ερευνητές και συγγραφείς είμαι ενδεχομένως ο μοναδικός που αποτελεί συνεχή στόχο λασπολογικών επιθέσεων που στηρίζονται στη γκεμπελική εντολή: «Λέγε, λέγε ψέματα, κάτι θα μείνει στο τέλος». Φυσικά αυτές οι επιθέσεις με ενδυναμώνουν, καθότι μου αναπτύσσουν την πεποίθηση ότι με το έργο μου αλλά και τον καθημερινό προσωπικό και οικογενειακό βίο υπηρετώ σωστά την Αναγένεση του Ελληνισμού και την απελευθέρωση της Ελλάδος από την βάρβαρη και σκοταδιστική τυραννία των εχθρών της. 

- Και μια τελευταία ερώτηση. Θέτετε το ερώτημα αν ο Ήλιος που βλέπουμε, που μας ζωογονεί, φωτίζει και θερμαίνει, είναι «ο αληθινός ή κάποιου άλλου είδωλο». Τι υπονοείτε με αυτό; 

- Κατά τις δικές μου αναλύσεις και ερμηνείες της Ιστορίας και της Μυθολογίας, καθώς και των συνοπτικών πρακτικών της Κοσμογονίας, Θεογονίας και ανθρωπογονίας. Όπως η Σελήνη είναι ξένο σώμα του όλου πλανητικού μας συστήματος έτσι και ο Ήλιος του αυτού συστήματος είναι κάποιο κάτοπτρο κάποιου αληθινού και επακριβέστερα του αληθινού Ηλίου, ήτοι του Υπερίωνος. 
Το γιατί όμως αυτός ο Ψευτοήλιος είναι κάτοπτρο του αληθινού, είναι ένα θέμα το οποίο, για να γίνει κάπως κατανοητό, θα πρέπει να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε πολλές εκατοντάδες σχετικές αναφορές της Ελληνικής Μυθολογίας και δη δεκάδες γνωστές και κυρίως άγνωστες παρατηρήσεις, επισημάνσεις και διαπιστώσεις της επιστήμης της Αστροφυσικής. Μη έχοντας τη σχετική δυνατότητα αφού και οι σελίδες του περιοδικού σας είναι περιορισμένες, σας 
επισημαίνω απλώς τον στίχο του Αριστοφάνη (Ειρήνη 405), τον οποίον έχω αντιγράψει και καταχωρήσει στην 7ην σελίδα του νέου βιβλίου μου: 
«Η Σελήνη και ο πανούργος Ήλιος σας επιβουλεύονται από πολύ καιρό. Προδίδουν και οι δυο την Ελλάδα στους βαρβάρους». 

Στις αναγνώστριες και τους αναγνώστες σας που ενδιαφέρονται για το περί του Ηλίου ερώτημα συστήνω επιπλέον να μελετήσουν τις πρώτες 20 τουλάχιστον σελίδες εκ των 233 των τελευταίων Κειμένων του Βόλου. Δηλαδή των κειμένων τα οποία κατά διαστήματα με έδρα τον Bόλο κυκλοφορεί η Οργάνωση Ελληνικής Αποκαταστάσεως (ΟΕΑ) και διά των οποίων αποκαλύπτονται και περιγράφονται πολλές και σημαντικές άγνωστες και απόκρυφες γνώσεις. 

-Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. 

-Κι εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες του περιοδικού σας.

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό MYSTIC VIEW τεύχος 14/ Οκτώβριος 2000

(μονοτονική έκδοση των σελίδων μας)

Tags: