ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΑΜΑ


ἤτοι :
ΘΕΩΝ ΒΟΥΛΗ Η ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΤΩΝ ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ.
ΘΕΙΑ ΟΜΦΗ Η ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ ΕΠΑΝΑΡΥΑΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΚΧΥΟΜΕΝΩΝ : ΖΩΟΔΟΤΟΥ ΝΑΜΑΤΟΣ, ΨΥΧΟΔΟΤΟΥΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΓΟΝΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΤΙΧΟΙ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ
Α'. ΕΣΥ ΕΛ-ΛΗΝ
Β'. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
Γ'. ΟΧΙ ΞΑΝΑ ΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΚΙΜΒΡΩΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΓΙΔΑ
Δ'. ΕΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΙΑ ΜΑΣ
Ε'. ΠΡΟΣΤΡΕΞΕ ΚΑ ΙΕΣΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΧΟΝ ΜΑΣ
7'. ΕΛΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ
Ζ'. ΠΡΟΣΡΕΞΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α'. ΤΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΣΤΙ
Β'. ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΝ ΠΟΡΕΙΑΝ
Γ'. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δ'. ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η «ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ»
Α) Τί νθρωπος ἐστί..
Β) Γήινος Γαιηο
χος - Γαιόχος - Ατόγονος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α'. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛ-ΛΗΝ
Β'. ΤΙ ΕΛ-ΛΗΝ ΕΣΤΙ
Γ'. ΕΛ-ΛΗΝ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΣ
Δ'. ΤΙ ΦΥΛΗ ΕΣΤΙ
Ε'. ΛΑΟΣ
7'. ΓΕΝΟΣ
Ζ'. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ὡς μία κάποια παρενθετική ἀπολογία καί προτροπή.
Η'. ΚΟΙΝΟΤΗΣ - ΔΗΜΟΣ
Θ'. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΡΑΤΟΣ - ΧΩΡΑ
Ι'. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ
ΙΑ'. ΠΑΤΡΙΔΑ - ΕΘΝΟΣ
ΙΒ'. ΕΘΝΟΤΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ
ΙΓ'. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΟΜΠΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ 
ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΘΟΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΟΡΕΥΣΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ ΜΑΪΟΥ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΟΔΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΙΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΡΩΪΔΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΜΕ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» Η ΔΥΣΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΛΕΙΨΙΝ ΤΩΝ ΕΛ-ΛΗΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
Ή
ΤΗΝ ΗΩ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΙΝΕΙΕΣ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ἑλλαδιτ
ν ΤΑ ΜΝΗΜΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΧΑΣΑΝ ΜΑΧΕΣ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
ΜΕΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΙΩΝΕΣ (ΕΒΔΟΜΟΣ - ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ
ΟΙ ΜΙΣΣΕΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
ΕΧΟΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ 
ΟΠΛΑ
ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Υἱοί καί Θυγατέρες τῶν Θεῶν
῞Ελληνες καί ῾Ελληνίδες
Μήνυμα μᾶς φέρνει ὁ ῾Ερμῆς
τοῦ Δία ὁ Ταχυδρόμος
τό Κηρύκεῖον του χεῖ
κι εὐοί εὐάν σαλπίζει.

῟Ηρθε ἡ ὥρα, λέει,
Νἄμαστε ἕτοιμοι.
Κάθε ὥρα εἶναι
ἡ δικιά μας ὥρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Μήνυμα ἁπλό Σᾶς στέλνω ἀπό τό στόμα
τῆς αἰώνιας Μάνας πού τήν λένε ῾Ελλάδα...
Μήνυμα ἁπλό Σᾶς γράφω ἀπό τά σπλάχνα
τῆς αἰώνιας Μάνας πού τήν λένε ῾Ελλάδα...
Μήνυμα ἁπλό Σᾶς κράζω ἀπό τά βάθη
τοῦ πόνου της, ἀδέλφια τῆς ῾Ελλάδος...

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ

 

᾿Εμπρός ! Στίς φλόγες ! ᾿Εμπρός !
῎Ας τρέξει τό αἷμα βρύση.
῾Ως πέρα ἀνάστασις ἤ ὡς πέρα ξολοθρεμός!
᾿Αλοί, σέ ὅποιον μᾶς πῆ "Σταθῆτε" Θά τόν ρουφήση
ὁ ὀλοφούσκωτος ποταμός.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

῾Ηχήστε, οἱ σάλπιγγες...Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τή χῶρα, πέρα ὡς πέρα...
Βογγήστε, τύμπανα πολέμου... 
Οἱ φοβερές σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα

᾿Ομπρός ! Μέ ὀρθή, μεσούρανη
τῆς Λευτεριᾶς τή δάδα,
 
ἀνοίγης δρόμο, ῾Ελλάδα,
στόν ῎Ανθρωπον. ᾿Ομπρός !

῾Ορμᾶνε πρῶτοι οἱ ῞Ελληνες
κι ὅλοι οἱ λαοί σιμά Σου
- μεγάλο τ᾿ ὄνομά Σου-
βροντοφωνᾶν : ᾿Ομπρός,

ὀμπρός, νά γίνουμε ὁ τρανός
στρατός πού θά νικήσει,
σ᾿ ᾿Ανατολή καί Δύση,
τό μαῦρο φίδι, ὀμπρός,

ὀμπρός, κι᾿ ἡ ῾Ελλάδα σκώθηκε
καί διασκορπάει τά σκότη !
᾿Ανάστα, 
ἡ ᾿Ανθρωπότη,
κι ἀκλούθα την... ᾿Ομπρός !

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 
α.) ΗΧΗΣΤΕ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ
β.) ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

῎Ω παῖδες ῾Ελλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿, ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναῖκας Θεῶν τε πατρῷων ἕδη, θήκας τε προγόνων, νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών.

῎Ω Παῖδες῞Ελλήνων ἐμπρός διά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος πολεμᾶτε, διά τῶν παιδιῶν σας τήν ἐλευθερία καί τῶν γυναικῶν σας, διά τῶν Θεῶν τά ῾Ιερά τῶν πατρικῶν καί τῶν προγόνων σας τά μνήματα, διά ὅλα τώρα εἶναι ὁ ἀγών.
ΑΙΣΧΥΛΟΥ: ΠΕΡΣΑΙ ( 402-405).

ΔΙΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΚΙ᾿ ΟΜΩΣ !!!
Δέν χάθηκες, μά κι οὔτε θά χαθεῖς.
Κι ἄς ἔρθουν οἱ Πέρσες κι οἱ Λατῖνοι.
Δέν εἶσαι Κάστρο γιά νά πατηθεῖς.
Εἶσαι τό φῶς ῾Ελλάδα πού δέν σβήνει.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ:
Περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ  Χριστoύγεννα 1940.

Καί δημοκόποι Κλέωνες καί λογοκόποι Ζωίλοι καί Μαμμωνάδες βάρβαροι, καί χαῦνοι λεβαντίνοι λύκοι, ὤ κοπάδια, οἱ πιστικοί καί ψωριασμένοι οἱ σκύλοι κ᾿ οἱ χαροκόποι ἀνδιάντροποι καί πόρνη ἡ Ρωμιωσύνη !  
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ: ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΓΡΑΦΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ

᾿Ομπρός, βοηθᾶτε νά σηκώσουμε τόν ῞Ηλιο πάνω ἀπό τήν ῾Ελλάδα !
᾿Ομπρός, βοηθᾶτε νά σηκώσουμε τόν ῞Ηλιο πάνω ἀπό τόν κόσμο !
Τί ἰδέτε, ἐκόλλησε 
ἡ ρόδα του βαθιά στή λάσπη !
Κι ἄ... ἰδέτε, χώθηκε τ᾿ἀξόνι του βαθειά μές τό αἶμα !
᾿Ομπρός παιδιά. καί δέ βολεῖ μονάχος του ν᾿ ἀνέβει ὁ ῞Ηλιος !...
᾿Ομπρός οἱ δημιουργοί τήν ἀχθοφόρα ὁρμή σας !
Στυλῶστε μέ κεφάλια καί μέ πόδια, μή βουλιάξει ὁ ῞Ηλιος !
Βοηθᾶτε με κ᾿ ἐμένα ἀδἐλφια νά μή βουλιάξω ἀντάμα !...
᾿Ομπρός παιδιά. καί δέ βολεῖ μονάχος του ν᾿ ἀνέβει ὁ ῞Ηλιος !..
Σπρῶχτε μέ γόνα καί μέ στῆθος, νά τόν βγάλουμε ἀπ᾿ τή λάσπη...
Σπρῶχτε μέ στῆθος καί μέ γόνα, νά τόν βγάλουμε ἀπό τό γαῖμα !...
Σπρῶχτε μέ χέρια καί μέ κεφάλι, γιά νά ἀστράψη (πάλι) ὁ ῞Ηλιος - πνεῦμα !

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

Α)

ΕΣΥ ΕΛ-ΛΗΝ

ΑΙΜΑΤΟΦΟΡΕ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.
ΟΥΣΙΟΛΑΑΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ
ΠΥΡΑΙΘΕΡΙΕ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
ΥΔΑΤΗΓΕ ΤΟΥ ΥΑΝΤΟΣ ΥΓΙΝ
ΥΔΑΤΟΦΥΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΑΣ ΥΓΙΝ
ΔΕΛΦΥΕ ΤΩΝ ΥΑΔΩΝ
ΦΥΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΑΧΟΥ
ΦΥΟΑΝΑΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΝΕΩΣ
ΓΟΝΟΒΛΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΟΣ
ΓΟΝΙΔΙΟΣΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ
ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΟΣΠΟΡΕ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΘΕΟΧΡΥΣΟΝΑΜΑΤΟΣΤΑΛΑΚΤΟΥ  ΠΕΡΣΕΩΣ ΓΟΝΕ
ΘΕΟΠΥΡΓΟΝΙΕ ΤΟΥ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΥ
ΙΧΩΡΦΟΡΕ ΚΑΙ ΧΩΡΡΟΕ ΘΕΩΝ
ΥΔΩΡΗΧΟΕ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ
ΑΘΑΜΑΝΤΟΓΟΝΟ ΤΗΣ ΑΙΘΡΑΣ ΤΕΚΝΟ
ΦΟΡΕΡΟΕ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΥΣ ΑΙΘΕΡΟΣ
ΑΡΓΟΧΩΡΡΟΕ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΑΕΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗ
ΔΙΑΧΥΤΗ ΤΟΥ ΑΤΕΚΤΟΥ ΥΠΕΡΙΟΝΙΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΡΑΣ
ΑΟΙΔΕ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ
ΓΟΝΕ, ΑΠΟΓΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕ ΤΟΥ ΕΥΜΟΛΠΟΥ
ΣΙΤΗΓΕ ΚΑΙ ΟΙΝΟΧΟΕ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΘΩ ΚΛΕΙΔΟΥΧΕ
ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΚΟΙΜΗΤΕ ΚΑΙ ΑΚΑΜΑΤΕ ΦΡΟΥΡΕ
ΤΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ ΠΥΛΑΓΟΡΕ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΥΛΑΓΟΓΕ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΥΡΦΟΡΕ, ΠΥΡΟΔΟΤΗ, ΑΙΘΗΡΟΒΑΤΗ, ΑΙΘΗΡΟΒΟΛΕ, ΝΑΜΑΦΟΡΕ, ΝΑΜΑΔΟΤΗ, ΦΩΤΟΦΟΡΕ, ΦΩΤΟΔΟΤΗ
ΦΙΛΟΤΗΣΙΕ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΓΝΩΣΙΣ
ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΔΕΥΤΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΣΥΝΕΞΤΡΑΤΕΥΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΜΟΓΟΝΕ, ΟΜΟΣΠΟΡΕ, ΟΜΑΙΜΕ, ΟΜΟΦΡΩΝΕ, ΟΜΟΙΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΙΑΣΟΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, ΑΠΙΩΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.
ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΥΡΡΟΥ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΟΜΟΓΟΝΕ, ΟΜΟΑΙΜΕ, ΟΜΟΦΡΩΝΕ, ΟΜΟΝΩΕ, ΟΜΟΙΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΟΥ, ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΛΟΥΚΑ ΝΟΤΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
ΟΜΟΔΕΛΦΥΕ, ΟΜΟΔΡΟΜΕ, ΟΜΟΜΑΧΕ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΚΗ, ΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚ, ΣΟΛΟΜΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ, ΕΚΤΟΡΑ ΓΕΡΟΨΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ἐπαναολοκληρώνεται.

Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ἀνατροπή, τοῦ λίου τροπή καί τῆς Χθονός ἀντιστροφή ἐπίκεινται.

ΗΝΙΧΘΕΙ ὁ Πύθος τῆς Πανδώρας.

Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ἐπέρχεται καί ᾿Εσύ μόνο τήν ἐπέλασίν του θ᾿ ἀνακόψης.

Ο ΑΒΑΔΩΝ ἀναδύεται κι ᾿Εσύ τήν ἔξοδο θά τοῦ κλείσης.

ΕΣΥ τήν ἀποφράδα τῆς κολάσεως θά σφραγίσης.

ΕΣΥ ξανά τόν πύθο τῆς Πανδώρας θ᾿ ἀσφαλήσης.

ΕΣΥ καί πάλι τῆς Οἰκουμένης τήν ᾿Ελπίδα θά περιφρουρήσης.

ΕΣΥ εἰς τήν ἀγείτονο πέτρα τόν ἀγκυλομίτη (ἀπατεῶνα) καί δολερό Υἱό τοῦ ᾿Ιαπετοῦ (-᾿Ιαφέθ ᾿Ιαχβέ- ᾿Ιεχωβᾶ) Προμηθέα καί πάλι θά ἀκινητοποιήσης.

ΕΣΥ μόνο ἀκούς καί ἐννοεῖς τῶν Πατέρων Σου Θεῶν τήν ὀμφή.

ΕΣΥ μόνο ἔλαβες τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν Βουλή καί ἐνοπή, ἵνα καί πάλι τό λεγόμενο γένος τῶν ἀνθρώπων ἐλλογοποιήσης καί ἀπό τήν πυθώνια κόλασιν τῆς παγκοσμιοποίησεως εἰς τό Κορύκιον ὁδηγήσης.

ΕΣΥ τά ὅπλα τῶν Δελφῶν τά ῾Ιερά καί πάλι θά ἐνεργοποιήσης,

ΕΣΥ, ὅπως καί οἱ Μύστες τῆς ῾Ελευσῖνος, τῶν ῾Ολυμπίων ἔχεις τήν Βουλή καί ἐνοπή, ἵνα ἐπαναενεργοποιήσης τόσο τῆς Μέδουσας.... καί τοῦ Γοργονείου τίς ἐξωκοσμικές καί ἐσωκοσμικές....ἀκτῖνες, ὅσο καί τόν συμπαγή ΕΝΕΡΓΟ Ρουτίλιο.....

ΕΣΥ καί πάλι τήν τῶν Θεῶν ὀμφή θά εἰσακούσης καί τήν βουλή Των θά ἐφαρμώσης. ᾿Από τήν Καθέδρα Των ῞Ελλα θά ἐπανεξορμήσης, ἵνα τούς ῎Ατλαντες πρώτα ἀπωθήσης.᾿Εν συνεχεία τήν ληστοσυμμορική καί ἀνθρωποαίμοποτικη ὀρδή Ο.Ν.Ε. θά ἀποδεκατίσης καί τούς εἰς αὐτήν συνασπισμένους ἀπόγονους τῶν Κερκόπων, Λύγκων, Κίμβρων καί Φρίσσων καί τούς ὁμόφυους τοῦ Αἰνεία ἐπίγονους ἀνθρωπομορφωποιήσης.

ΕΣΥ καί πάλι τούς ῎Ατλαντες θ᾿ ἀπωθήσης καί τίς ῾Ηράκλειες στῆλες θά ἐπαναστήσης. Τήν ᾿Ανατόλη ἀπό τήν Δύσιν καί πάλι θά ἐπαναοροθετήσης.

ΕΣΥ καί πάλι τήν ᾿Ανατολή καί Δύσι θά διαχωρήσης. Τούς ῞Ελ-ληνες ἀπό τούς βαρβάρους θά ξαναξεχωρήσης.

ΕΣΥ τά τρία τῶν ᾿Εσπερίδων μῆλα (Δαλούς-Διάττοντες ἀστέρες) καί τούς Βοῦς τοῦ Γυριόνη εἰς τήν ῞Ελ-λα θά ἐπαναοδηγήσης.

ΕΣΥ καί πάλι, ἀπό τήν Αἴαν Γῆν εἰς τήν τῶν Θεῶν Καθέδρα ῞Ελ-λα, τό χρύσιον δέρας θά ἐπαναφέρης.

ΕΣΥ τούς Γόνους τοῦ ᾿Αθάμαντος καί Τέκνα τῆς Θεᾶς Νεφέλης εἰς τήν τῶν Θεῶν Πατέρων Σου Καθέδρα θά ἐπανασυνάξης καί εἰς τήν ᾿Αλίαν της θά ἐπαναεισαγάγης

ΕΣΥ καί πάλι τήν Τροία θά ἐκπορθήσης, καί τ᾿ ἄλογα τοῦ Λαοδάμαντος θά δαμάσης.

ΕΣΥ καί πάλι τήν ᾿Ιφιγένεια θά θυσιάσης καί τήν Τρωάδα θ᾿ ἁλώσης

ΕΣΥ καί πάλι θ᾿ ἀναφωνήσης: Τρεῖς τό ἕξ. Τρεῖς τό ἕξ. Τρεῖς τό ἕξ.

ΕΣΥ τήν ἐκστρατία τοῦ ᾿Ιάσωνα καί τῶν 50 προγονῶν Σου ῾Ηρώων συνεχίζεις.

ΕΣΥ ἔχεις τοῦ ῾Ηφαίστου τήν γνώσιν καί τό καμίνι. Κατέχεις τήν Αἰγίδα καί τό Δόρυ τῆς ᾿Αθηνᾶς.

ΕΣΥ τῶν Πατέρων Σου Θεῶν ἐπί τῆς Χθονός εἶσαι ἀπεσταλμένος. Προορισμός καί στόχος σου καί πάλι αὐτήν καί τά ἐπ᾿αὐτῆς βιοῦντα ἀνθρώπινα γένη ξανά, ἀπό τό μένος τοῦ ὁλέθριου καί ἀνθρωποαιμοπότη ᾿Ιεχωβά νά γλυτώσης, κι ἀπό τήν ἀβαδόνιον λαίλαπα τῆς παγκοσμοποιήσεως αὐτήν κι αὐτά νά ἀπολυτρώσης.

ΕΣΥ Θεῖον ἔχεις προορισμό καί τῶν ᾿Ολυμπίων ἐνοπή, μέ τήν φόρμιγγα τοῦ ᾿Ορφέα εἰς τήν Οἰκουμένη νά διαλαλήσης, πώς : τῶν Θεῶν εἶναι βουλή καί ἰδική Σου ἀποστολή, τήν τῶν ἄλογων καί ἀχέφρονων ὀ(α)νθρωποειδῶν τήν ἐλογοποίησιν, ἐχεφρονοποίησιν καί ἀνθρωπομορφοποιήσιν πραγματοποιήσης.

ΕΣΥ μέ τό ῞Αρμα τῆς Δήμητρος καί τόν Τριπτόλεμο ῾Ηνίοχο τόν Πλανήτη Μας καί πάλι θά περιδιαβῆς, μέ τοῦ ῾Υπερίωνος τήν ἐνοπή καί τοῦ Κυνός τήν ὁμφή τήν Περσεφόνη καί τήν Εὐριδίκη θά ξαναβρῆς. Ξανά ἐπί τῆς Χθονός θά ἐπαναφέρης τήν ἁρμονία καί τήν γαλήνη καί δή τήν γονιμότητα τῆς Μήτηρος Δήμητηρος.

ΕΣΥ καί πάλι τόν Πλανήτη μας θά ἐξαγνήσης. ᾿Από τό εἰς αὐτόν διαχυμένο βδέλυγμα, τοῦ μάννα τοῦ Σινᾶ, τοῦ ἄζυμου ἄρτου καί τῆς ὄστιας, θά ἀπολυτρώσης. ᾿Από τήν ὕβριν ( ὑβρίδια ) θά τόν ἀπαλλάξης καί ὡς Χρισμένος ῾Ιήσων τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν τήν ῞Ιασιν θά τοῦ προσφέρης.

ΕΣΥ, εἰς τίς Πλαταιές καί τήν Σαλαμῖνα τά στίφη τῶν βαρβάρων θ᾿ ἀπωθήσης καί τήν ὑπό τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τήν τῶν Πανελλήνων Οἰκουμενική ἐπαναπόρευσιν θά σηματοδωτήσης.

ΕΣΥ τήν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πορεία θά ὁλοκληρώσης.

ΕΣΥ τοῦ ᾿Αντιόχου τοῦ ᾿Επιφανούς τό θεῖο ἔργο θά ἀποτελειώσης.

ΕΣΥ τοῦ ᾿Απολλωνίου Τυανέως καί τοῦ Αὐτοκράτορος ᾿Ιουλιανοῦ τό Οἰκουμενικό ῞Οραμα θά ἐπαναδιαχύσης.Τίς θεῖες των διδαχές θά ἐπαναδιδάξης. Τόν Χρισμένο ῾Ιήσονα θά ἀναστήσης. Εἰς τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν ῾Εστίαν τούς ἐπί τοῦ Πλανήτου Μας ᾿Αδελφούς Σου θά ἐπανασυνάξης, ἵνα εἰς τήν ᾿Αλίαν των νά ἐπαναλειτουργηθοῦν καί εἰς τήν ᾿Αμφικτυονία των νά ἐπαναεισαχθοῦν.

ΕΣΥ, εἰς τόν μαρμαρομένο ΠΑΛΑΙΛΟΓΟΝ, τοῦ ῾Ηρακλῆ τήν λεοντή καί τῆς ᾿Αθηνᾶς τό δόρι πάλι θά ξαναδώσης. Αὐτός θά ἀναγενεθῆ καί εἰς τήν ῞Ιαρη τήν ΠΥΛΗ τῆς ΣΟΦΙΑΣ θά ξανασταθῆ. Ξανά εἰς τήν᾿Ανατολή ἀλλά καί εἰς τήν Δύσιν τῶν ῾Ελ-λήνων τόν ΛΟΓΟ θά διδάξη καί τῶν Θεῶν τόν ΝΟΜΟ θά ἐπιβάλη.

ΕΣΥ δέν Εἶσαι ἀπόγονος, οὔτε τοῦ Γάδειρου κι οὔτε τοῦ Αἰνεία. Εἶσαι τῶν Θεῶν σπορά καί γόνος τοῦ ᾿Αχιλλέα.

ΕΣΥ δέν εἶσαι καί οὔτε ἔγινες ποτέ Ρωμιός. Δέν ἤσουν ποτέ κι οὔτε ποτέ θά γίνης Εὐρωπαῖος. Ποτέ δέν ἤσουνα κι οὔτε ποτέ θά γίνης ἀρουραῖος.

ΕΣΥ ποτέ δέν ἄνηκες εἰς τήν Δύσιν κι οὔτε εἰς τήν ᾿Ανατολή. Ποτέ δέν ἤσουνα ὁ ἀποσπερίτης. ῎Ησουνα πάντοτε τῆς Οἰκουμένης ὁ ἀνεσπερίτης.

ΕΣΥ ἦσουν πάντοτε καί ἐσαεί θά ἦσαι ὁ ῞Ορθος. ῎Ησουν καί πάντοτε θά ἦσαι ἡ ᾿Ανατολή.

ΕΣΥ δέν ἤσουνα ποτέ εἰς τήν ᾿Εσπερία. Πάντοτε ἤσουν ἡ ᾿Ανέσπερα. Πάντοτε ἤσουν τῆς Οἰκουμένης τό ἀνέσπερο Φῶς καί ἀεί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀνέσπερος θά μένης.

ΕΣΥ ποτέ δέν ἤσουνα ἡ Δύσις. ῎Ησουν πάντοτε ἡ ᾿Ανατολή. Πάντοτε εἶσαι ἡ χαραυγή καί τό ἄπλετο Σου φῶς σκορπάεις καί τῆς Δύσις τά σκότη σχίζεις. Μέ τό ἀνέσπερο φῶς Σου τή ραντίζεις καί τήν ἐλπίδα καί σ᾿αὐτήν ἀκόμα χαρίζεις.

ΕΣΥ ποτέ δέν ἤσουνα, κι οὔτε ποτέ θά γίνης λιγοστή, τρεμουλιαστή καί ἀδύναμη λαμψοῦλα ὅπου σβήνει.

ΕΣΥ εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θά παραμήνης τό ἄκτιστο πῦρ καί τό ἄσβηστο φῶς.

ΕΣΥ ἦσουν πάντοτε, καί εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων θά παραμείνης τό ἄκτιστο τοῦ ῾Υπερίωνος πῦρ καί τό δυνατό, τ᾿ ἄσβεστο τ᾿ ἀνέσπερο καί ἄπλετο φῶς τοῦ Κυνός.

ΕΣΥ εἶσαι ὁ ᾿Αληθινός καί Μοναδικός ῾Ιήσων.

ΕΣΥ μόνο τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου δοξάζεις .

ΕΣΥ μόνο καί πάλι εἰς τόν Πλανήτη μας, τόν ἀνθρώπινό του γένος καί εἰς ὅλα του τά γένη διαχύεις τό Φῶς τοῦ Κυνός ( ᾿Απόλλωνος ) καί τήν εἰς τόν πύθον τῆς Πανδῶρας ἐναπομένουσα ᾿Ελπίδα.

ΕΣΥ μόνο ἔχεις τήν τῶν Πατέρων Σου Θεῶν Βουλήν, τήν τῶν Πιερίδων καί ᾿Ελικονιωνίδων Μουσῶν Γνώσιν, τῶν Περσέως, ῾Ηρακλέως καί ᾿Ιάσωνος δύναμη, ἵνα καί πάλι τό ἀνθρώπινο γένος νά ἀπαλλάξης ἀπό τήν λέπρα καί χολέρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἤτοι τόν ἑβραιοσιωνιστικόν Πύθωνα, τόν Κόπρον τοῦ Αὐγείου, ἤτοι τήν ῾Ενωμένη Εὐρώπη καί ἀπό τά ὄρνια τῆς Στυφαλίας, ἤτοι τήν Ο.Ν.Ε. ...

Tags: