ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ

ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ + ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΡΑ ΑΛΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

 • Ἀπό τήν Γένεσιν τῶν Θείων Ὀντοτήτων καί τήν πλάσιν τῶν χωματίνων ὁ(ἀ)νθρώπων ἕως τήν εἰς τό Σύμπαν Γένεσιν καί ἐπί τῆς Χθονός ἔλευσις τῶν Ἕλ-λήνων

 • Ἡ εἰς Ἕλ-ληνας βιολογική καί πνευματονοητική μετάλλαξις τῶν Ἀτθίδων (Κεκροπιδῶν) καί Πελασγῶν (=Οὐρανίων ἤ Ἀρχίων Ὑγίν)

 • Ἡ ἀπό τούς Προσέλληνας καί τούς Ἕλ-ληνας βιολογική μετάλλαξις καί ἀνθρωπομορφοποίησίς των τῆς Ἄνω καί Κέντρο-δυτικής Ἀσίας Πιθήκων

 • Ὁ Ἀστερίων (Αἰγαιοκρῆτες), ὁ Νίνος (Πελασγοί) καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος (Ἕλ-ληνες) εἰς τήν Ἀσίαν κατεδίωξαν ὑποχθόνια ὄντα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

 • Περί τῶν ἐπικείμενων εἰς τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια, τήν Εὐρώπην καί τόν

 • Πλανήτην μας κοσμογονικῶν συμβάντων καί γεγονότων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ

 • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΘΕΟΜΑΧΙΑΙ, ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ

 • Η ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΛΑΣΙΣ

 • Ο Α-ΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΓΕΙΤΟΝΑ ΠΕΤΡΑΝ ΚΑΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΟΛΙΟΥ» ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

 • ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

 • Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ

 • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

 • ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ : ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΘΟΝΙΟΙ

 • Η ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ : ΕΛ-ΛΗΝΟΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ

 • ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

 • Η ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 • ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ, ΤΟ ΑΡΓΟΣ, ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΑΙ ΡΙΖΑΙ, ΑΝΕΠΤΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΒΛΑΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ «ΦΥΛΩΝ « ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

 • Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΝ

 • ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΜΙΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

 • ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΙΑΙ

 • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΩΪΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

 • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΔΥΟ ΠΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

 • ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΙΣΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΙΧΝΗΛΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

 • ΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΘΗΒΑΪΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΔΙΚΗΣ

 • ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ : ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ (7) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥ


 • ΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ... ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΙ

 • ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ) ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΣΙΑΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΖΑΡΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΣΘΕΝΤΩΝ

 • ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ


 • ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 11278 - 13993 ἅ.ἕ. Ἕ ἤ 722 - 1993 μ.Χ.

 • ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΗΤΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 • ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΡΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΦΡΙΚΗΝ ΕΠΙΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΝ

 • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΔΩΝ, ΛΥΔΩΝ, ΜΗΔΟΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ

 • ΠΕΛΑΣΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΟΙ - ΑΙΓΑΙΟΚΡΗΤΕΣ ΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΣΥΡΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

 • ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 • Ο ΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ : ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

 • ΣΙΒΑ : ΤΟ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ... ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΥ : ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΝ ΙΝΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΟΝΤΩΝ

 • ΔΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΙΒΕΤ;

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

 • Α. ΜΗ ΕΝΝΟΗΘΕΝΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ
  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ


 • Β. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 • Γ. ΠΕΡΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΣΙΑ ΤΟΥ : ΔΥΣΚΟΛΟΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

 • Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞ ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ

 • Ε. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Tags: