Δημοθοινία

Δημοθοινία (χώρος συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων) του Κύκλου Ελλήνων Αυτογνωσίας.

Πιέστε εδώ για να εισέλθετε στην Δημοθοινία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος της Δημοθοινίας είναι:

α) Να εγγραφεί με όνομα χρήστη (username) που θα είναι το πραγματικό του Ονοματεπώνυμο σε κεφαλαία Ελληνικά γράμματα (π.χ. ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και 
β) Να αποστείλει στη διεύθυνση dimothinia@fourakis-kea.com το τηλέφωνό του (κατά προτίμηση σταθερό) για διασταύρωση, επαλήθευση και ταυτοποίηση των στοιχείων του. Άνευ της άνωθι επαλήθευσης η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους δε θα εγκρίνεται, με συνέπεια εκείνο να δύναται μόνο να αναγνώσει ορισμένα εκ των περιεχομένων της Δημοθοινίας, χωρίς να είναι θέση να προβεί σε δικές του δημοσιεύσεις. Ο λόγος υιοθέτησης του συγκεκριμένου μέτρου αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί:

Τμήμα των Βασικών Κανόνων και Αρχών που διέπουν την λειτουργία του ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣΙΔΕΩΝ:

Οι Έλληνες ούτε ήτο, ούτε είναι, ούτε πρέπει να είναι δειλοί. Η επί του πλανήτου μας παρουσία τους και πορεία τους, έχουν ως στόχο και συνέπεια την διάχυσιν του άπλετου του Υπερίωνος Φωτός και του των Θεών ΛΟΓΟΥ.

Η αποστολήν των και πορείαν των, όχι μόνο δεν τους επιτρέπει, αλλά και τους υποχρεώνει να είναι πάνταφωτεινοί και διαυγέστατοι, τόσο εις την προσωπικήν των, κοινωνικήν των και εθνικήν των στάσιν και συμπεριφορά όσο και εις τα πεδία των μαχών.

Η ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ (χώρος συζητήσεων) δε τούτη είναι έν πεδίον μάχης υπερασπίσεως των ΑΜΩΜΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ της ΠΑΝΑΓΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΑΝΑΓΕΝΕΣΕΩΣ των αρχών, ιδανικών, παραδόσεων, ονείρων και οραμάτων του Ελληνισμού.

Δια τους απλούστατους και αυτονόητους τούτους λόγους, και δια την αποφυγήν ενδεχομένης αποκλίσεως και παρεκκλίσεως εκ των διεπόντων τον ελεύθερον διάλογον ηθικών και ΝΟΜΙΚΩΝ αρχών και κανόνων, εις την παρούσαν ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ [-Ελευθέραν Πνευματονοητικήν Συνουσίαν (και όχι «φόρουμ»), αποστολή και καταχώρησις μηνυμάτων, ανακοινώσεων, διαλόγων και πραγματειών] θα τηρούνται και ακολουθούνται οι κατωτέρω Αρχές και Κανόνες.

Α) Ο κάθε αποστολέας μηνύματος, ανακοινώσεως, πραγματείας θα υπογράφει με το αληθινό και πραγματικό του ονοματεπώνυμο στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Β) Ο συμμετέχων εις την παρούσα ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει αποστείλει εις αυτήν τα απαιτούμενα στοιχεία της ταυτότητός του (Ονοματεπώνυμον, Αριθμός τηλεφώνου προς επικοινωνία για την επιβεβαίωση των στοιχείων και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά (εκτός του Ονοματεπωνύμου) δεν θα είναι ανακοινώσιμα, απλώς μόνο θα χρησιμεύουν δια την επαλήθευσιν του ονοματεπωνύμου και ως είναι φυσικό δια την αποφυγή διαβολέων («προβοκατόρων»)

Γ) Τα μηνύματα, ανακοινώσεις, διάλογοι, πραγματείες κλπ εγγεγραμμένων μελών που αποστέλλονται θα ανεβαίνουν στις ηλεκτρονικές μας σελίδες αμέσως, όταν και όπου αυτό επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος της Δημοθοινίας μας, και αναλόγως της ομάδας στην οποία ανήκει το μέλος. Ακόμα και σε χώρους συζητήσεων που υπάρχει αναμονή εγκρίσεως από επιβλέποντες δεν θα γίνεται οποιασδήποτε μορφής, άμεση ή έμμεση λογοκρισία στις δημοσιεύσεις. Όμως οι διαχειριστές και επιβλέποντες της παρούσας ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑΣ έχουν το δικαίωμα να διορθώνουν ή και να διαγράφουν όσα κείμενα περιέχουν ύβρεις, συκοφαντίες, λοιδορίες, ειρωνείες εναντίον φυσικών - νομικών προσώπων και θεσμών και άλλες λέξεις και φράσεις όπου δεν ανέχεται ή των Ελλήνων ηθική και ο ΝΟΜΟΣ. Σε όσα κείμενα γίνεται επέμβαση από επιβλέποντα, θα ειδοποιείται ο αποστολέας του προκειμένου να το διορθώσει ή να το επανασυντάξει...

Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να διατηρήσουμε αυτήν την ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ σε υψηλό επίπεδο, όπως πρέπει και αρμόζει σε ΕΛΛΗΝΕΣ.

Για αναφορά τεχνικών προβλημάτων ή επεξηγήσεις πιέστε εδώ.